skip to Main Content

MIM – Marschak Interaction Method – en struktureret samspilsobservationsmetode
- Afholdt: 24.-25. februar 2020

Socialpædagog Anne Larsen vil på dette 2-dags kursus give en indføring i den legebaserede observationsmetode MIM, der er en vurderingsmetode til at undersøge et samspil mellem omsorgsperson og barn, og som i dag er dybt integreret med den relationsbaserede legeterapi Theraplay®.

Den neuroaffektive analysemodel – 2-dags kursus med Susan Hart og Marianne Bentzen
– Kursusforløbet er startet 13. januar 2020

På dette kursus vil psykolog Susan Hart og psykoterapeut Marianne Bentzen præsentere den helt nyudviklede Neuroaffektive Analysemodel. Formålet med modellen er at kortlægge børn, unge eller voksnes nærmeste følelsesmæssige udviklingszone og herudfra tilrettelægge pædagogiske eller psykoterapeutiske interventioner.

1-årig efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier med mulighed for certificering
– Kursusforløbet er startet 6. januar 2020

Den 1-årige efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier er rettet mod psykologer, pædagoger, sundhedsplejersker, socialrådgivere, lærere og psykoterapeuter, der til daglig arbejder med børn og familier.

Efteruddannelsens formål er at få et grundigt kendskab til den NeuroAffektive Udviklingspsykologi bl.a. gennem de NeuroAffektive Kompasser, så det bliver muligt, at arbejde mere målrettet med både vurderings- og interventionsopgaver eller blot blive bedre til at arbejde med børn og børnegrupper i ens daglige arbejde.

Den styrkede pædagogiske læreplan – Fokus på alsidig personlig og social udvikling
- Afholdt: 4. november 2019

Den styrkede pædagogiske læreplan byder på nye udfordringer, og har i langt højere grad end tidligere fokus på barnets alsidige personlige- og sociale udvikling. Derfor er det blevet mere vigtigt end nogensinde, at fokusere på viden om forskning, teori og praksis ud fra en tilknytnings-, udviklingspsykologisk og neuroaffektiv forståelse. Kom og hør de førende på området, bl.a. Thomas Gitz-Johansen og Lone Svinth og mange flere.

Oplæringskursus og certificering i Marschak Interaction Method of Psychometrics (MIM-P) ved Susan Hart
- Afholdt: 9.-10. oktober 2019

Endelig blev vi færdige med udviklingen af MIM-P, som betyder, at du nu kan tage en overbygning til 2-dags MIM kurset med Marie Olsen-Kludt og blive oplært i scoringssystemet til MIM. Dette giver samtidig mulighed for at opnå certificering i den strukturerede samspilsvurderingsmetode.

Gratis fyraftensmøde om NUSSA - et udviklings- og legebaseret børnegruppeprogram for 3-12-årige børn
- Afholdt: 9. oktober 2019

Deltag i dette fyraftensmøde hvor Susan Hart vil fortælle om behovet for at styrke børnegruppers fællesskab og trivsel i forhold til den nye styrkede pædagogiske lærerplan, og høre de to NUSSA-trænere Anne Larsen og Annie Jakobsen fortælle om NUSSA-programmet, som er et legebaseret børnegruppetræningsprogram for 3-12-årige børn.

Sunshine Circles – Theraplay® i forhold til at arbejde med inklusion og børnegrupper
- Afholdt: 8. oktober 2019

På denne kursusdag præsenterer Marie Olsen-kludt, Anne Larsen og Susan Hart hvordan man ud fra en neuroaffektiv udviklingspsykologisk indfaldsvinkel og gennem Sunshine Circles, som er en systematiseret metode ud fra Theraplay principper, kan arbejde med følelsesmæssigt sårbare børn og stimulere deres grundlæggende samspilskompetencer i børnegruppen.

Neuroaffektiv udviklingspsykologi – Fra analyse til intervention - 13-dages træning med afsluttende certificeringsproces
– Kursusforløbet er startet 23. september 2019

Med Marianne Bentzen og Susan Hart

13-dages træningen henvender sig til fagpersoner, der har ansvar for psykoterapeutiske, pædagogiske og personlighedsudviklende processer med mennesker i alle aldre. Træningen fokuserer på de neuroaffektive kompasser og den neuroaffektive analysemodel, med henblik på at vurdere følelsesmæssige kompetenceniveauer og derigennem skabe målrettede interventioner. Træningen slutter med en dags certificering i den neuroaffektive analyse.

Gratis fyraftensmøde om Forældre på alle strenge – Få musikken til at spille
– Afholdt: 11. september 2019

Susan Hart, Anne Larsen og Annie Jakobsen vil både teoretisk og konkret beskrive, hvordan det udviklingsbaserede voksentræningsprogram Forældre på alle strenge – få musikken til at spille kan anvendes til at træne forældres kompetencer til at støtte barnets følelses- og personlighedsmæssige udvikling. Derudover hvordan programmet også kan anvendes til fagpersoner, som arbejder udviklingsfremmende med børn, unge og voksne.

Forældre på alle strenge – få musikken til at spille
- Kursusforløbet er startet 9. september 2019

Forældre på alle strenge er et træningsprogram bygget op omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi rettet mod udvikling af forældre i grupper med børn i alderen 0-7 år og for fagpersoner med omsorgsfunktioner med børn, unge og psykisk udviklingshæmmede voksne for at støtte følelsesmæssig udvikling og sociale færdigheder kompetencer.

Oplæringsforløbet henvender sig til familieterapeuter, sundhedsplejersker, pædagoger, psykologer og andre faggrupper. Formålet med oplæringsforløbet er at give kommende forældretrænere og fagpersoner med omsorgsfunktioner en grundig indføring i forståelsen og brugen af det omfattende træningsmateriale.

NUSSA – et udviklings- og legebaseret børnegruppeprogram for 3-12 årige børn
– Kursusforløbet er startet 2. september 2019

NUSSA står får Neuroaffektiv Udviklingspsykologisk Struktureret Aktivitet og baserer sig på neuroaffektiv udviklingspsykologi. Oplæringsforløbet henvender sig fx til lærere, pædagoger og PPR-psykologer, der har mod på at benytte et børnegruppeprogram, der handler om at opbygge og styrke børns følelses-, personlighedsmæssige og sociale ressourcer gennem glædesfyldt, engageret og struktureret leg.

Oplæringsforløb i Emotional Mentalizing Scale (EMS) med mulighed for certificering
– Kursusforløbet er startet 19. august 2019

Efter flere års arbejde er vi blevet færdige med udviklingen af Emotional Mentalizing Scale. Derfor udbydes nu 3-dags oplæringskursus i EMS til at undersøge en forælder, en gravid, en ung eller voksens mentaliseringsevne med efterfølgende mulighed for certificering med Susan Hart og Knud Hellborn som undervisere.

Den neuroaffektive analysemodel – 2-dags kursus med Susan Hart og Marianne Bentzen
– Kursusforløbet er startet 12. juni 2019

På dette kursus vil psykolog Susan Hart og psykoterapeut Marianne Bentzen præsentere den helt nyudviklede Neuroaffektive Analysemodel. Formålet med modellen er at kortlægge børn, unge eller voksnes nærmeste følelsesmæssige udviklingszone og herudfra tilrettelægge pædagogiske eller psykoterapeutiske interventioner.

Kursusdag om neuroaffektiv mentalisering – Evnen til ikke blot at tænke klart, men også føle klart
Afholdt: 21. maj 2019

Vurdering af en persons evne til at mentalisere er på ingen måder simpel eller nem! På kursusdagen vil Susan Hart vise, hvordan man ud fra en neuroaffektiv forståelse kan vurdere en ung, voksen eller forælders mentaliseringskompetence og herigennem udarbejde en interventionsplan.

1-årig efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier med mulighed for certificering
– Kursusforløbet er startet april 2019

Den 1-årige efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier er rettet mod psykologer, pædagoger, sundhedsplejersker, socialrådgivere, lærere og psykoterapeuter, der til daglig arbejder med børn og familier.

Efteruddannelsens formål er at få et grundigt kendskab til den NeuroAffektive Udviklingspsykologi bl.a. gennem de NeuroAffektive Kompasser, så det bliver muligt, at arbejde mere målrettet med både vurderings- og interventionsopgaver eller blot blive bedre til at arbejde med børn og børnegrupper i ens daglige arbejde.

MIM – Marschak Interaction Method – en struktureret samspilsobservationsmetode
Afholdt: 4. - 5. marts 2019

Psykologen Marie Olsen-Kludt vil på dette 2-dags kursus give en indføring i den legebaserede observationsmetode MIM, der er en vurderingsmetode til at undersøge et samspil mellem omsorgsperson og barn, og som i dag er dybt integreret med den relationsbaserede legeterapi Theraplay.

MIM – Marschak Interaction Method – en struktureret samspilsobservationsmetode
Afholdt: 26. - 27. november 2018

Psykologen Marie Olsen-Kludt vil på dette 2-dags kursus give en indføring i den legebaserede observationsmetode MIM, der er en vurderingsmetode til at undersøge et samspil mellem omsorgsperson og barn, og som i dag er dybt integreret med den relationsbaserede legeterapi Theraplay.

Sunshine Circles – Theraplay® i forhold til at arbejde med inklusion og børnegrupper
- Afholdt: 19. november 2018

På denne kursusdag præsenterer Marie Olsen-kludt, Anne Larsen og Susan Hart hvordan man ud fra en neuroaffektiv udviklingspsykologisk indfaldsvinkel og gennem Sunshine Circles, som er en systematiseret metode ud fra Theraplay principper, kan arbejde med følelsesmæssigt sårbare børn og stimulere deres grundlæggende samspilskompetencer i børnegruppen.

Forældre på alle strenge – få musikken til at spille
– Kursusforløbet er startet november 2018

Forældre på alle strenge er et træningsprogram bygget op omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi rettet mod udvikling af forældre i grupper med børn i alderen 0-7 år og for fagpersoner med omsorgsfunktioner med børn, unge og psykisk udviklingshæmmede voksne for at støtte følelsesmæssig udvikling og sociale færdigheder kompetencer.

Oplæringsforløbet henvender sig til familieterapeuter, sundhedsplejersker, pædagoger, psykologer og andre faggrupper. Formålet med oplæringsforløbet er at give kommende forældretrænere og fagpersoner med omsorgsfunktioner en grundig indføring i forståelsen og brugen af det omfattende træningsmateriale.

Den neuroaffektive analysemodel – 2-dags kursus med Susan Hart og Marianne Bentzen
– Afholdt: 25. september og 31. oktober 2018

På dette kursus vil psykolog Susan Hart og psykoterapeut Marianne Bentzen præsentere den helt nyudviklede Neuroaffektive Analysemodel. Formålet med modellen er at kortlægge børn, unge eller voksnes nærmeste følelsesmæssige udviklingszone og herudfra tilrettelægge pædagogiske eller psykoterapeutiske interventioner.

1-årig efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier med mulighed for certificering
- Kursusforløbet er startet september 2018

Den 1-årige efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier er rettet mod psykologer, pædagoger, sundhedsplejersker, socialrådgivere, lærere og psykoterapeuter, der til daglig arbejder med børn og familier.

Efteruddannelsens formål er at få et grundigt kendskab til den NeuroAffektive Udviklingspsykologi bl.a. gennem de NeuroAffektive Kompasser, så det bliver muligt, at arbejde mere målrettet med både vurderings- og behandlingsopgaver eller blot blive bedre til at arbejde med børn og børnegrupper i ens daglige arbejde.

NUSSA – et udviklings- og legebaseret børnegruppeprogram for 3-12 årige børn
– Kursusforløbet er startet september 2018

NUSSA står får Neuroaffektiv Udviklingspsykologisk Struktureret Aktivitet og baserer sig på neuroaffektiv udviklingspsykologi. Oplæringsforløbet henvender sig fx til lærere, pædagoger og PPR-psykologer, der har mod på at benytte et børnegruppeprogram, der handler om at opbygge og styrke børns følelses-, personlighedsmæssige og sociale ressourcer gennem glædesfyldt, engageret og struktureret leg.

Kursusdag om neuroaffektiv mentalisering – Evnen til ikke blot at tænke klart, men også føle klart
- Afholdt: 4. juni 2018

Vurdering af en persons evne til at mentalisere er på ingen måder simpel eller nem! På kursusdagen vil Susan Hart vise, hvordan man ud fra en neuroaffektiv forståelse kan vurdere en ung, voksen eller forælders mentaliseringskompetence og herigennem udarbejde en interventionsplan.

2-dags kursus med Dan Hughes – Familieterapi i forhold til børn med utrygge tilknytningsmønstre og traumer
- Afholdt: 28. – 29. maj 2018

Den amerikanske psykolog og familieterapeut Dan Hughes afholder for første gang i Danmark et 2-dags kursus omkring Dyadic Developmental Psychotherapy (DDP). DDP er en psykoterapeutisk interventionsmetode rettet mod familier med børn, der har oplevet utryg tilknytning, overgreb, omsorgssvigt og trauma. DDP bygger på begreberne PACE – Playfulness, Acceptance, Curiosity, Empathy.

Kursusdag med Naomi Halpern om komplekse traumer
– Hvad er sammenhængen mellem eventyret om Snehvide og de syv små dværge og kompleks traume?
– Afholdt: 16. maj 2018

Post traumatisk stress syndrom og borderline forstyrrelser er diagnoser, som er på flere og flere fagpersoners læber. Vi har i Docenten inviteret den australske psykoterapeut Naomi Halpern til at afholde en kursusdag om kompleksiteten af disse lidelser. Der sættes fokus på hvordan man kan indgå i en udviklende kontakt med voksne, som har været udsat for alvorligt overvældende livshændelser, af og til fra mennesker, som de holder af.

Temadag om selvskade - Når smerte gør godt
– Afholdt: 15. maj 2018

Selvskade er et voksende samfundsproblem og årsagsforklaringen er kompleks. Fx har hver 5. danske gymnasiepige på et tidspunkt i sit liv skadet sig selv med vilje. Vi afholder en temadag om selvskade med Danmarks førende specialist i selvskade, Bo Møhl og den australske traumeterapeut Naomi Halpern. Marianne Bentzen og Susan Hart vil kort præsentere dagens tema ud fra en neuroaffektiv udviklingspsykologisk forståelsesramme.

1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Personlighedsudvikling og Psykoterapi
– Kursusforløbet er startet april 2018

Den 1-årige efteruddannelse i Neuroaffektiv Personlighedsudvikling og Psykoterapi henvender sig til psykologer, psykoterapeuter og andre, der indgår i psykoterapeutiske opgaver med voksne og unge.

Efteruddannelsens formål er at få et grundigt kendskab til neuroaffektiv udviklingspsykologi bl.a. gennem de Neuroaffektive Kompasser, så det bliver muligt at arbejde mere præcist og målrettet med både vurdering, evaluering og interventioner, samt få større indsigt og ejerskab af egne personlighedsmæssige ressourcer.

NUSSA – et udviklings- og legebaseret børnegruppeprogram for 3-12 årige børn
– Kursusforløbet er startet april 2018

NUSSA står får Neuroaffektiv Udviklingspsykologisk Struktureret Aktivitet og baserer sig på neuroaffektiv udviklingspsykologi. Oplæringsforløbet henvender sig fx til lærere, pædagoger og PPR-psykologer, der har mod på at benytte et børnegruppeprogram, der handler om at opbygge og styrke børns følelses-, personlighedsmæssige og sociale ressourcer gennem glædesfyldt, engageret og struktureret leg.

Konference om de tre læringsdomæner i daginstitutioner og skoler – Kognitiv, motorisk og emotionel udvikling
- Afholdt: 16. april 2018

På konferencedagen, med bl.a. Lise Egholm, Connie Nissen og Susan Hart, vil der sættes fokus på den vigtige treenighed i, at lade læring af kognitive, personlighedsmæssige og sansemotorisk kompetencer tage hinanden i hånden. Dagen byder på oplæg der alle handler om, hvordan man igennem en legefyldt indstilling gør det sjovt at lære. I oplæggende gives der konkrete forslag til, hvordan man gennem en tryg ramme, skaber plads til kreativitet, også for børn der er udfordrede.

1-årig efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier med mulighed for certificering
- Kursusforløbet er startet i marts 2018

Den 1-årige efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier er rettet mod psykologer, pædagoger, sundhedsplejersker, socialrådgivere, lærere og psykoterapeuter, der til daglig arbejder med børn og familier.

Efteruddannelsens formål er at få et grundigt kendskab til den NeuroAffektive Udviklingspsykologi bl.a. gennem de NeuroAffektive Kompasser, så det bliver muligt, at arbejde mere målrettet med både vurderings- og behandlingsopgaver eller blot blive bedre til at arbejde med børn og børnegrupper i ens daglige arbejde.

MIM – Marschak Interaction Method – en struktureret samspilsobservationsmetode
– Afholdt: 5. - 6. marts 2018

Psykologen Marie Olsen-Kludt vil på dette 2-dags kursus give en indføring i den legebaserede observationsmetode MIM, der er en vurderingsmetode til at undersøge et samspil mellem omsorgsperson og barn, og som i dag er dybt integreret med den relationsbaserede legeterapi Theraplay.

Sunshine Circles – Theraplay® i forhold til at arbejde med inklusion og børnegrupper
- Afholdt: 10. januar 2018

På denne kursusdag præsenterer Marie Olsen-kludt, Annie Jakobsen og Susan Hart hvordan man ud fra en neuroaffektiv udviklingspsykologisk indfaldsvinkel og gennem Sunshine Circles, som er en systematiseret metode ud fra Theraplay principper, kan arbejde med følelsesmæssigt sårbare børn og stimulere deres grundlæggende samspilskompetencer i børnegruppen.

Ledelse med hjerte og hjerne – neuroaffektive udviklingsperspektiver i lederskab
- Afholdt: 28. – 29. november 2017

På dette 2-dages kursus vil psykolog Susan Hart og neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen gå tæt på lederens evne til at være empatisk til stede og til at reflektere over både sig selv og medarbejderes væremåde. Teorien om den treenige hjerne introduceres, der arbejdes med mentalisering og muligheden for at få dybere indsigt i mellemmenneskelige processer på arbejdspladsen. De Neuroaffektive Kompasser præsenteres som en personlighedsmodel, der kan afdække udviklingszonen hos ledere og medarbejdere.

MIM – Marschak Interaction Method – en struktureret samspilsobservationsmetode
– Afholdt: 13. og 14. november 2017

Psykologen Marie Olsen-Kludt vil på dette 2-dags kursus give en indføring i den legebaserede observationsmetode MIM, der er en vurderingsmetode til at undersøge et samspil mellem omsorgsperson og barn, og som i dag er dybt integreret med den relationsbaserede legeterapi Theraplay.

1-årig efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier med mulighed for certificering
– Kursusforløbet er startet oktober 2017

Den 1-årige efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier er rettet mod psykologer, pædagoger, sundhedsplejersker, socialrådgivere, lærere og psykoterapeuter, der til daglig arbejder med børn og familier.

Efteruddannelsens formål er at få et grundigt kendskab til den NeuroAffektive Udviklingspsykologi bl.a. gennem de NeuroAffektive Kompasser, så det bliver muligt, at arbejde mere målrettet med både vurderings- og behandlingsopgaver eller blot blive bedre til at arbejde med børn og børnegrupper i ens daglige arbejde.

Se nyt hold med opstart marts 2018

Forældre på alle strenge – få musikken til at spille
– Kursusforløbet er startet september 2017

Forældre på alle strenge er et forældretræningsprogram bygget op omkring Neuroaffektiv Udviklingspsykologi rettet mod forældregrupper.
Oplæringsforløbet henvender sig til familieterapeuter, sundhedsplejersker, pædagoger, psykologer og andre faggrupper, der har kontakt med forældre, der ønsker at støtte deres børn i at udvikle og forbedre basale færdigheder og kontaktformer. Oplæringsforløbets formål er at give kommende trænere en grundig indføring i brugen af det omfattende træningsmateriale.

NUSSA – et udviklings- og legebaseret børnegruppeprogram for 3-12 årige børn
– Kursusforløbet er startet august 2017

NUSSA står får Neuroaffektiv Udviklingspsykologisk Struktureret Aktivitet og baserer sig på neuroaffektiv udviklingspsykologi. Oplæringsforløbet henvender sig fx til lærere, pædagoger og PPR-psykologer, der har mod på at benytte et børnegruppeprogram, der handler om at opbygge og styrke børns følelses-, personlighedsmæssige og sociale ressourcer gennem glædesfyldt, engageret og struktureret leg.

Kurset er fuldtegnet – Se nyt hold med opstart april 2018

2-dags kursus – Neuroaffektiv supervision
– Afholdt: 20. og 21. juni 2017

På dette kursus vil psykolog Susan Hart og psykoterapeut Marianne Bentzen præsentere forskellige neuroaffektive supervisionsmodeller, hvor man igennem supervisionsprocesser kan anvende følgende fire modeller: neuroaffektive markører, videoanalyse, identifikation med klient og gruppeprocesser til at udarbejde interventionsplaner for voksne, børn og familier.

Kursusdag om mindfulness i pædagogik og intervention
– Afholdt: 16. juni 2017

På denne kursusdag vil de to erfarne undervisere Jacob Piet og Marianne Bentzen formidle enkle og brugbare metoder til arbejde med mindfulness og opmærksomhedstræning med voksne ud fra et neuroaffektivt perspektiv. De vil vise sammenhængen mellem det neuroaffektive modningsperspektiv og den omfattende forskning i mindfulness, og hvordan man både kan arbejde med mindfulness i forhold til sig selv og i sit professionelle arbejde.

En introduktionsdag til neuroaffektiv udviklingspsykologi
– Afholdt: 11. maj 2017

Susan Hart kalder sin integration af neurovidenskab, tilknytningsteori og udviklingspsykologi for ”neuroaffektiv udviklingspsykologi”. Ved at bygge bro mellem teorier om hjernens udvikling og udviklingspsykologiske teorier, kan vi forstå børns udvikling og eventuelle fejludvikling på en langt mere nuanceret måde. På kursusdagen gives der en introduktion til den neuroaffektive udviklingspsykologis centrale begreber.

Sunshine Circles – Theraplay® i forhold til at arbejde med inklusion og børnegrupper
– Afholdt: 20. marts 2017

På denne kursusdag præsenterer Marie Olsen-kludt, Annie Jakobsen og Susan Hart hvordan man ud fra en neuroaffektiv udviklingspsykologisk indfaldsvinkel og gennem Sunshine Circles, som er en systematiseret metode ud fra Theraplay principper, kan arbejde med følelsesmæssigt sårbare børn og stimulere deres grundlæggende samspilskompetencer i børnegruppen.

Neurosekventiel teori og praksis
– Kursusforløbet er startet marts 2017

1. – 3. marts og 25. – 27. april 2017

2 moduler á 3 dage med de to psykologer Jesper Birck og Knud Hellborn.

For allerførste gang i Danmark får du mulighed for at skabe målrettede, udviklingsorienterede og effektive interventioner for udsatte børn og unge ud fra Bruce Perrys neurosekventielle tilgang. Jesper og Knud vil på dette dybtgående kursusforløb vise, hvordan den neurosekventielle forståelse og neuroaffektiv udviklingspsykologi kan befrugte hinanden i forhold til ”What works for whom”.

MIM – Marschak Interaction Method – en struktureret samspilsobservationsmetode
- Afholdt: 16. - 17. januar 2017

Psykologen Marie Olsen-Kludt vil på dette 2-dags kursus give en indføring i den legebaserede observationsmetode MIM, der er en vurderingsmetode til at undersøge et samspil mellem omsorgsperson og barn, og som i dag er dybt integreret med den relationsbaserede legeterapi Theraplay.

Theraplay-perspektivet: At støtte børns udviklingsprocesser
– Afholdt: 30. november 2016

Den finske børnepsykiater Jukka Mäkelä, som bragte Theraplay til Danmark, vil på denne kursusdag vise, hvordan voksenstyrede, strukturerede, interaktive leg med børn, kan forstærke det enkelte barns følelsesmæssige trivsel og sociale færdigheder. Mäkeläs indlæg vil foregå på et let forståeligt engelsk.

Konference om legens potentiale – Legs betydning for følelses-, personlighedsmæssig og social læring
- Afholdt: 28. - 29. november 2016

Børns leg er tegn på sund udvikling. Leg hjælper børn med at udvikle relationer og deres personlighed modnes gennem legefyldte interaktioner. For at blive bedre til at kunne udnytte legens potentiale, har vi inviteret forskere, psykologer og praktikere til denne 2-dagskonference – en konference der er relevant for alle fagpersoner, der arbejder med familier, børn og unge.

Neuroaffektivt mentaliseringsinterview
– Afholdt: 10. november 2016

Psykologerne Anne Blom Corlin, Knud Hellborn og Jesper Birck vil på denne kursusdag give en introduktion til det nyudviklede neuroaffektive mentaliseringsinterview. De vil vise, hvordan man ud fra en neuroaffektiv forståelse kan vurdere mentaliseringskompetance hos henholdsvis unge, voksne, forældre og gravide.

Forældre på alle strenge – få musikken til at spille
– Kursusforløbet er startet november 2016

Forældre på alle strenge er et forældretræningsprogram bygget op omkring Neuroaffektiv Udviklingspsykologi rettet mod forældregrupper.
Oplæringsforløbet henvender sig til familieterapeuter, sundhedsplejersker, pædagoger, psykologer og andre faggrupper, der har kontakt med forældre, der ønsker at støtte deres børn i at udvikle og forbedre basale færdigheder og kontaktformer. Oplæringsforløbets formål er at give kommende trænere en grundig indføring i brugen af det omfattende træningsmateriale.

Mindfulness med børn – Nærvær i det relationelle arbejde
– Afholdt: 2. November 2016

I øjeblikket vinder mindfulness mere og mere indpas i det pædagogiske arbejde. På denne kursusdag vil Hannah Jakobsen og Marianne Bentzen formidle enkle og brugbare metoder til arbejde med mindfulness og opmærksomhedstræning med voksne og børn ud fra et neuroaffektivt perspektiv.

En introduktion til neuroaffektiv pædagogik – at holde hjerne og hjerte sammen som pædagog
– Afholdt: 25. oktober 2016

Psykolog Annie Jakobsen og socialpædagog Anne Larsen give en introduktion til, hvordan neuroaffektiv udviklingspsykologi, kan udmønte sig i pædagogisk praksis. Med afsæt i de neuroaffektive kompasser, samt viden om den følelsesmæssige udvikling og legens betydning vises, hvilke pædagogiske tiltag og metoder, der skal til, for at fremme udvikling og trivsel.

NUSSA – et udviklings- og legebaseret børnegruppeprogram for 3-12 årige børn
– Kursusforløbet er startet september 2016

NUSSA står får Neuroaffektiv Udviklingspsykologisk Struktureret Aktivitet og baserer sig på neuroaffektiv udviklingspsykologi. Oplæringsforløbet henvender sig fx til lærere, pædagoger og PPR-psykologer, der har mod på at benytte et børnegruppeprogram, der handler om at opbygge og styrke børns følelses-, personlighedsmæssige og sociale ressourcer gennem glædesfyldt, engageret og struktureret leg.

1-årig efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier med mulighed for certificering – Ekstra hold
– Kursusforløbet er startet september 2016

Den 1-årige efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier er rettet mod psykologer, pædagoger, sundhedsplejersker, socialrådgivere, lærere og psykoterapeuter, der til daglig arbejder med børn og familier.

Efteruddannelsens formål er at få et grundigt kendskab til den NeuroAffektive Udviklingspsykologi bl.a. gennem de NeuroAffektive Kompasser, så det bliver muligt, at arbejde mere målrettet med både vurderings- og behandlingsopgaver eller blot blive bedre til at arbejde med børn og børnegrupper i ens daglige arbejde.

Børn i gode hænder – om neuroaffektiv udviklingspsykologi i praksis
– Afholdt: 7. september 2016

De to psykologer Gitte Jørgensen og Charlotte Hagmund Hansen, forfatterne bag bogen ”Børn i gode hænder”, beskriver på denne kursusdag deres praksiserfaring med at kombinere neuroaffektiv udviklingspsykologi med Theraplay. Dagen tager udgangspunkt i eksempler fra hverdagen, hvor tilpasse udfordringer, leg og glædesfyldte oplevelser gennem kærlig og tryg guidning til børnene, er i centrum.

Neuroaffektiv supervision
– Afholdt: 30. - 31. august 2016

På dette kursus vil psykolog Susan Hart og psykoterapeut Marianne Bentzen præsentere forskellige neuroaffektive supervisionsmodeller, hvor man igennem supervisionsprocesser kan anvende følgende fire modeller: neuroaffektive markører, videoanalyse, identifikation med klient og gruppeprocesser til at udarbejde interventionsplaner for voksne, børn og familier.

Inspirationsdag om neuroaffektiv ledelse
– Afholdt: 20. juni 2016

På denne dag vil Peter Kofoed og Elise Brøchner introducere den neuroaffektive teori i en ledelseskontekst. Der gives korte beskrivelse og øvelser, som anskueliggør den treenige hjerne og hvordan forståelsen kan anvendes til at synliggøre lederens og medarbejdernes relationelle og følelsesmæssige potentiale Dagen henvender sig til alle med personaleledelse.

Sunshine Circles – Theraplay i forhold til at arbejde med inklusion og børnegrupper
– Afholdt: 27. maj 2016

Denne kursusdag præsenterer Marie Olsen-kludt, Annie Jakobsen og Susan Hart hvordan man ud fra en neuroaffektiv udviklingspsykologisk indfaldsvinkel og gennem Sunshine Circles, som er en systematiseret metode ud fra Theraplay principper, kan arbejde med følelsesmæssigt sårbare børn og stimulere deres grundlæggende samspilskompetencer i børnegruppen.

Den Neuroaffektive Billedbog – Brugsbog om neuroaffektiv udviklingspsykologi og kompasmodellen
– Afholdt: 24. maj 2016

På denne kursusdag vil psykoterapeut Marianne Bentzen give en præsentation af ”Den Neuroaffektive Billedbog”, der så enkelt som muligt beskriver fundamentet for menneskets følelsesmæssige udvikling. Med udgangspunkt i bogens lune illustrationer vil Marianne gennemgå menneskets kompetencer og udviklingstrin og undervise i øvelser, der uddyber de neuroaffektive trin fra bogen og give nogle forslag til, hvordan bogen og den neuroaffektive model kan bruges i både klinisk behandling og pædagogik.

Samspillet mellem neuroaffektiv udviklingspsykologi og Theraplay – En udviklingsmulighed for tilknytningsforstyrrede forældre
– Afholdt: 26. april 2016

På denne kursusdag vil psykoterapeut Marianne Bentzen give en præsentation af ”Den Neuroaffektive Billedbog”, der så enkelt som muligt beskriver fundamentet for menneskets følelsesmæssige udvikling. Med udgangspunkt i bogens lune illustrationer vil Marianne gennemgå menneskets kompetencer og udviklingstrin og undervise i øvelser, der uddyber de neuroaffektive trin fra bogen og give nogle forslag til, hvordan bogen og den neuroaffektive model kan bruges i både klinisk behandling og pædagogik.

Forældre på alle strenge – få musikken til at spille
– Kursusforløbet er startet april 2016

Med Susan Hart og Knud Hellborn
Forældre på alle strenge er et forældretræningsprogram bygget op omkring Neuroaffektiv Udviklingspsykologi rettet mod forældregrupper.
Oplæringsforløbet henvender sig til familieterapeuter, sundhedsplejersker, pædagoger, psykologer og andre faggrupper, der har kontakt med forældre, der ønsker at støtte deres børn i at udvikle og forbedre basale færdigheder og kontaktformer. Oplæringsforløbets formål er at give kommende trænere en grundig indføring i brugen af det omfattende træningsmateriale.

Fra overlevelse og selvbeskyttelse til oplevelse og udvikling – Leg og aktiviteter til børn og unge ud fra en neuroaffektiv og neuro-sekventiel tilgang
– Afholdt: 31. marts 2016

Psykologerne Knud Hellborn og Jesper Birck vil på denne kursusdag give forslag til, hvordan man ud fra en neuroaffektiv og neuro-sekventiel forståelsesramme kan tilrettelægge interventioner for børn og unge ud fra deres nærmeste udviklingszone i forhold til personlighedsudvikling. Interventionerne tager afsæt i lege og aktiviteter, som kan være en del af barnets og den unges hverdag.

1-årig efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier med mulighed for certificering
– Kursusforløbet er startet februar 2016

Den 1-årige efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier er rettet mod psykologer, pædagoger, sundhedsplejersker, socialrådgivere, lærere og psykoterapeuter, der til daglig arbejder med børn og familier.

Efteruddannelsens formål er at få et grundigt kendskab til den NeuroAffektive Udviklingspsykologi bl.a. gennem de NeuroAffektive Kompasser, så det bliver muligt, at arbejde mere målrettet med både vurderings- og behandlingsopgaver eller blot blive bedre til at arbejde med børn og børnegrupper i ens daglige arbejde.

Kurset er fuldtegnet, men vi har oprettet et ekstra hold med opstart september 2016

NUSSA – et udviklings- og legebaseret børnegruppeprogram for 3-12 årige børn
– Kursusforløbet er startet januar 2016

NUSSA står får Neuroaffektiv Udviklingspsykologisk Struktureret Aktivitet og baserer sig på neuroaffektiv udviklingspsykologi. Oplæringsforløbet henvender sig fx til lærere, pædagoger og PPR-psykologer, der har mod på at benytte et børnegruppeprogram, der handler om at opbygge og styrke børns følelses-, personlighedsmæssige og sociale ressourcer gennem glædesfyldt, engageret og struktureret leg.

Neuro-sekventiel forståelse og praksis
– Afholdt: 24. november 2015

Psykolog Jesper Birck introducerer på denne kursusdag Bruce D. Perrys neuro-sekventielle forståelse som udgangspunkt for at benytte vurderingsmetoden NMT. Der vil blive set på praksisbegreber og mulighed for at benytte et neuro-sekventielt perspektiv til at kunne tilrettelægge en intervention rettet mod nærmeste udviklingszone både i forhold til børn, unge og voksne. Med henblik på praksis diskuteres ligheder og forskelle mellem neuroaffektiv og neuro-sekventiel teori og praksis.

Den Neuroaffektive Billedbog – Brugsbog om neuroaffektiv udviklingspsykologi og kompasmodellen
– Afholdt: 10. November 2015

På denne kursusdag vil psykoterapeut Marianne Bentzen give en præsentation af ”Den Neuroaffektive Billedbog”, der så enkelt som muligt beskriver fundamentet for menneskets følelsesmæssige udvikling. Med udgangspunkt i bogens lune illustrationer vil Marianne gennemgå menneskets kompetencer og udviklingstrin og undervise i øvelser, der uddyber de neuroaffektive trin fra bogen og give nogle forslag til, hvordan bogen og den neuroaffektive model kan bruges i både klinisk behandling og pædagogik.

Forældre på alle strenge – Få musikken til at spille
– Afholdt: 30. oktober 2015

Psykologerne Susan Hart og Knud Hellborn giver en introduktion til forældretræningsprogrammet, som er udviklet ud fra en neuroaffektiv tilgang. Programmet kan bruges af alle professionelle, som arbejder med forældregrupper. Formålet er at øge forældrekompetancer, så der skabes en aktiv og følelsesmæssig forbindelse mellem forældre og deres børn. På kursusdagen vil de give en kort indføring i træningsprogrammet, beskrive materialet og hvad der skal til for at kunne benytte programmet.

Sunshine Circles – Theraplay i forhold til at arbejde med inklusion og børnegrupper
– Afholdt: 21. oktober 2015

Denne kursusdag præsenterer Marie Olsen-kludt, Annie Jakobsen og Susan Hart hvordan man ud fra en neuroaffektiv udviklingspsykologisk indfaldsvinkel og gennem Sunshine Circles, som er en systematiseret metode ud fra Theraplay principper, kan arbejde med følelsesmæssigt sårbare børn og stimulere deres grundlæggende samspilskompetencer i børnegruppen.

Sansemotorisk psykoterapi – En metode til bearbejdning af traumatiske erindringer
– Afholdt: 21. – 22. september 2015

Denne kursusdag præsenterer Marie Olsen-kludt, Annie Jakobsen og Susan Hart hvordan man ud fra en neuroaffektiv udviklingspsykologisk indfaldsvinkel og gennem Sunshine Circles, som er en systematiseret metode ud fra Theraplay principper, kan arbejde med følelsesmæssigt sårbare børn og stimulere deres grundlæggende samspilskompetencer i børnegruppen.

Theraplay – nye og effektive veje i de mest sårbare relationer
– Afholdt: 7. september 2015

På denne kursusdag gives en introduktion til Theraplay, som er en interaktiv og fysisk metode til at indgå i kontakt med og skabe relationer til børn, som er svært tilknytningsforstyrrede. Metoden har udgangspunkt i tilknytningsteorien og er blevet forfinet med den neuroaffektive udviklingspsykologi. Målgruppen for Theraplay er børn i alderen 1-12 år, men benyttes også til teenagere og deres forældre.
På dagen viser psykologerne Marie Olsen-Kludt og Charlotte Hagmund-Hansen igennem øvelser og videoklip, hvordan Theraplay foreløb foregår.

Ledelse med hjerte og hjerne – neuroaffektive udviklingsperspektiver i lederskab
– Afholdt: 2. – 3. september 2015

På dette 2-dages kursus vil psykolog Susan Hart og neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen gå tæt på lederens evne til at være empatisk til stede og til at reflektere over både sig selv og medarbejderes væremåde. Teorien om den treenige hjerne introduceres, der arbejdes med mentalisering og muligheden for at få dybere indsigt i mellemmenneskelige processer på arbejdspladsen. De Neuroaffektive Kompasser præsenteres som en personlighedsmodel, der kan afdække udviklingszonen hos ledere og medarbejdere.

Sunshine Circles – Theraplay i forhold til at arbejde med inklusion og børnegrupper
– Afholdt: 11. juni 2015

Denne kursusdag præsenterer Marie Olsen-kludt, Annie Jakobsen og Susan Hart hvordan man ud fra en neuroaffektiv udviklingspsykologisk indfaldsvinkel og gennem Sunshine Circles, som er en systematiseret metode ud fra Theraplay principper, kan arbejde med følelsesmæssigt sårbare børn og stimulere deres grundlæggende samspilskompetencer i børnegruppen.

Konference om Jagten på de nonspecifikke faktorer i psykoterapi med voksne
– Afholdt: 8. - 9. juni 2015

På denne to-dagskonference har vi den glæde at præsentere fire sublime psykoterapeuter omkring de nonspecifikke faktorer i den behandlingsmæssige eller terapeutiske relation.
 Hver af de fire psykoterapeuter bringer et langt livs terapeutisk erfaring til disse to dage, hvor de hver især vil vise og diskutere en videoterapi. De fire psykoterapeuter vil bringe deres omfattende ekspertise til en fælles udforskning af de ligheder man finder i højt kvalificerede psykoterapeuters terapeutiske arbejde. De fire psykoterapeuter er: Ilan Kutz (Israel), Lars Sørensen (Danmark), Helen Kennerley (UK) og Finn Skårderud (Norge). Marianne Bentzen og Susan Hart er værter og ordstyrere på konferencen.

Vurderingsmetoden Marshack Interaction Method (MIM) – En metode til vurdering af forælder – barn relationen
– Afholdt: 4. - 5. maj 2015

Phyllis Booth, som er en af Theraplay Instituttets grundlæggere, vil sammen med Marie Olsen-Kludt og Dorianne Barslev, begge psykologer og certificerede Theraplay-terapeuter, undervise i denne strukturerede, legebaserede observationsteknik, som undersøger relationen mellem omsorgsperson og barn. På kursusdagene vil der fokuseres på hvordan man administrerer og tolker MIM på et begynder niveau, hvordan man giver feedback til forældrene/andre omsorgspersoner og hvordan man fortolker en MIM observation.

1-årig efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier med mulighed for certificering
– Kursusforløbet er startet maj 2015

Den 1-årige efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier er rettet mod psykologer, pædagoger, sundhedsplejersker, socialrådgivere, lærere og psykoterapeuter, der til
daglig arbejder med børn og familier. Efteruddannelsens formål er at få et grundigt kendskab til den NeuroAffektive Udviklingspsykologi bl.a. gennem de NeuroAffektive Kompasser, så det bliver muligt, at arbejde mere målrettet med både vurderings- og behandlingsopgaver eller blot blive bedre til at arbejde med børn og børnegrupper i ens daglige arbejde.

Kurset er fuldtegnet, men vi har oprettet en venteliste.

KONFERENCE – Nye retninger i familieterapi
– Afholdt: 29. - 30. april 2015

På denne to-dagskonference har vi den glæde at præsentere fire af verdens mest indflydelsesrige nyere familieterapeutiske metoder med udgangspunkt i en tilknytningsbaseret, mentaliserende og neuroaffektiv forståelse. Igennem både forelæsninger og workshops vil Lois Sadler & Nancy Close præsentere Minding the Baby, Eia Asen præsentere multifamilieterapi, Bert Powell præsentere Circle of Security og Phyllis Booth præsentere Theraplay. Susan Hart er konferencier, hun vil introducere de forskellige metoder, og hvor vi er på vej hen med tilknytningsfokuseret familieterapi. Der vil ligeledes være workshops med danske oplægsholdere om Forældre på alle strenge, ICDP og Marte Meo.

Minding the Baby – En metode til at arbejde i hjemmet med udvikling af forældres mentaliseringskompetencer
– Afholdt: 28. april 2015

Lois Sadler og Nancy Close, to af grundlæggerne af Minding the Baby, vil på denne kursusdag give en introduktion til metoden og vise teknikkerne i den refleksive forældrefunktionsmodel, som benyttes i Minding the Baby. På kursusdagen har de fokus på grundprincipperne i mentaliseringsbaseret forældre-barn intervention og hvordan man arbejder med familier, der har været udsat for traumatisk stress og komplekse traumer.

Circle of Security (COS) – En familieterapeutisk metode til at forbedre den trygge tilknytning mellem forældre og børn
– Afholdt: 27. april 2015

Bert Powell, en af de tre grundlæggere af COS, afholder en kursusdag, hvor han både vil give en grundlæggende forståelse af tilknytningsteori gennem COS, og give en kort præsentation af hvordan metoden anvendes. På kursusdagen vil han fokusere på hvordan man træner forældrekompetence gennem mentalisen, empati og affektregulering, han vil give eksempler på vurdering af barnets tilknytningsstil og præsentere individuelle behandlingsplaner.

NeuroAffektiv Udviklingspsykologi i praksis
– Afholdt: 2. marts 2015

På denne kursusdag vil Susan Hart sammen med psykolog Gitte Jørgensen, som er medforfatter til bogen ”Børn i gode hænder”, tage deltagerne ind i det neuroaffektive univers og omsætte den til en konkret praksis. På Skole- og behandlingshjemmet Skovgården benyttes NeuroAffektiv Udviklingspsykologi som terapeutisk ramme og Theraplay som terapeutisk metode og Susan og Gitte vil sammen vise, hvordan man på Skovgården får teori og praksis spiller sammen.

Hvordan vurderes mentaliseringsevne?
– Afholdt: 24. marts 2015

Forældres eller andre omsorgspersoners mentaliseringsevne har stor betydning for børns følelsesmæssige udvikling og en tryg tilknytning. For at få et billede af barnets relationelle vilkår er det derfor vigtigt at beskæftige sig med forældres og omsorgspersoners mentaliseringsevne. Psykolog Anne Blom Corlin har udarbejdet et let tilgængeligt interview, som gør det muligt at vurdere mentaliseringsevnen i praksis, uanset om man er psykolog, familiebehandler, familieplejekonsulent, socialrådgiver osv.

NeuroAffektiv Udviklingspsykologi i praksis
– Afholdt: 2. marts 2015

På denne kursusdag vil Susan Hart sammen med psykolog Gitte Jørgensen, som er medforfatter til bogen ”Børn i gode hænder”, tage deltagerne ind i det neuroaffektive univers og omsætte den til en konkret praksis. På Skole- og behandlingshjemmet Skovgården benyttes NeuroAffektiv Udviklingspsykologi som terapeutisk ramme og Theraplay som terapeutisk metode og Susan og Gitte vil sammen vise, hvordan man på Skovgården får teori og praksis spiller sammen.

1-årig efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier med mulighed for certificering
- Kursusforløbet er startet januar 2015

Den 1-årige efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier er rettet mod psykologer, pædagoger, sundhedsplejersker, socialrådgivere, lærere og psykoterapeuter, der til daglig arbejder med børn og familier. Efteruddannelsens formål er at få et grundigt kendskab til den NeuroAffektive Udviklingspsykologi bl.a. gennem de NeuroAffektive Kompasser, så det bliver muligt, at arbejde mere målrettet med både vurderings- og behandlingsopgaver eller blot blive bedre til at arbejde med børn og børnegrupper i ens daglige arbejde.

Kurset med opstart i januar 2015 er fuldtegnet, men vi har oprettet et ekstra hold med opstart i maj 2015, hvor du kan blive skrevet på venteliste herunder eller tilmelde dig kurset i 2016

Vurderingsmetoder rettet mod intervention og udvikling ud fra NeuroAffektiv teori
– Afholdt: 26. november 2014

Der bliver et tiltagende større behov for vurderingsmetoder som et alternativ til psykiatrisk diagnostik. Børnepsykiateren Bruce Perry har udviklet en vurderingsmetode, som han kalder The Neurosequential Model of Therapeutics (NMT) og Susan Hart er i gang med at udvikle Emotional Development Scale (EDS) på Hogrefe bl.a. sammen med de to psykologer Knud Hellborn og Jesper Birck, som på denne kursusdag vil præsentere de to vurderingsmetoder og vise, hvordan begge vurderingsmetoder kan benyttes til at pege på relevante behandlingstiltag.

Neuroaffektiv udviklingspsykologi og de neuroaffektive kompasser som navigationsredskab
– Afholdt: 18. november 2014

Hjerneforskningen viser, at barnets tidlige livserfaringer har en stor betydning for nervesystemets organisering på det følelsesmæssige område. Susan Hart kalder sin integration af neurovidenskab og en psykodynamisk forståelse af udviklingspsykologi og psykoterapi for ”neuroaffektiv udviklingspsykologi”.

Sunshine Circles – Theraplay i forhold til at arbejde med inklusion og børnegrupper
– Afholdt: 13. November 2014

Arrangementet foregik den 13. november på Hotel Prindsen i Roskilde.
Denne kursusdag præsenterer Marie Olsen-kludt, Annie Jakobsen og Susan Hart hvordan man ud fra en neuroaffektiv udviklingspsykologisk indfaldsvinkel og gennem Sunshine Circles, som er en systematiseret metode ud fra Theraplay principper, kan arbejde med følelsesmæssigt sårbare børn og stimulere deres grundlæggende samspilskompetencer i børnegruppen.

Pinocchio, inklusion og børnegrupper
– Afholdt: 20. oktober 2014

Denne kursusdag handler om, hvordan man som lærer, pædagog, psykolog osv. kan få børn i grupper til at gøre brug af de usynlige kompetencer, der gør, at vi mennesker er i stand til at samarbejde, være kreative i støttende relationer og udvikle vores medmenneskelighed. Igennem den neuroaffektive forståelse, som vil blive gennemgået af Susan Hart, vil Eldbjørg Wedaa vise os en systematisk legende måde, hvor man med børn kan arbejde med udviklende fællesskaber.

Børn i gode hænder – om neuroaffektiv udviklingspsykologi i praksis
– Afholdt: 1. september 2014

Psykologerne Gitte Jørgensen og Charlotte Hagmund-Hansen er begge ansat på Skole-og behandlingshjemmet Skovgården, der som det første sted i verden målrettet arbejder med den neuroaffektive udviklingspsykologi i praksis. Kursusdagen drejer sig om, hvordan man på Skovgården skaber en tryg ramme, og hvordan man støtter børnenes arousal- og affektregulering gennem Theraplay-inspirerede lege.

Krav til den gode forældrekompetenceundersøgelse
- Afholdt: 26. maj 2014

Den socialfaglige undersøgelse er af og til ikke tilstrækkelig i forhold til at vurdere om forældre er i stand til at bringe deres barn i udvikling, og der kan således være behov for en forældrekompetenceundersøgelse.
Kursusdagen omhandler de forventninger og krav du som familierådgiver/sagsbehandler kan have til en forældrekompetenceundersøgelse i forhold til indhold og udbytte.

Sunshine Circles – Theraplay i forhold til at arbejde med inklusion og børnegrupper
– Afholdt: 7. maj 2014

Denne kursusdag præsenterer Marie Olsen-kludt, Annie Jakobsen og Susan Hart hvordan man ud fra en neuroaffektiv udviklingspsykologisk indfaldsvinkel og gennem Sunshine Circles, som er en systematiseret metode ud fra Theraplay principper, kan arbejde med følelsesmæssigt sårbare børn og stimulere deres grundlæggende samspilskompetencer i børnegruppen.

Theraplay – Børne- og familieterapi med basis i neuroaffektive udviklingspsykologi
– Afholdt: 1. april 2014

Susanne Lundberg og Dorianne Barslev er certificerede Theraplayterapeuter og benytter behandlingsmetoden i deres arbejde på Familiecentret i Hillerød. Kurset vil tage udgangspunkt i videoer af cases fra deres daglige arbejde, og der bliver således mulighed for at stifte bekendtskab med deres resultater af denne nonverbale behandlingsmetode, hvor man gennem vigtige nuværende øjeblikke, møder barnet på det følelsesmæssige niveau.

Neuroaffektiv udviklingspsykologi og de neuroaffektive kompasser som navigationsredskab
– Afholdt: 4. marts 2014

Hjerneforskningen viser, at barnets tidlige livserfaringer har en stor betydning for nervesystemets organisering på det følelsesmæssige område. Susan Hart kalder sin integration af neurovidenskab og en psykodynamisk forståelse af udviklingspsykologi og psykoterapi for ”neuroaffektiv udviklingspsykologi”.

Back To Top