skip to Main Content

Oplæringsforløb i Emotional Mentalizing Scale (EMS) med mulighed for certificering
– 26. – 27. august og 25. september 2020

Efter flere års arbejde er vi blevet færdige med udviklingen af Emotional Mentalizing Scale. Derfor udbydes nu 3-dags oplæringskursus i EMS til at undersøge en forælder, en gravid, en ung eller voksens mentaliseringsevne med efterfølgende mulighed for certificering med Susan Hart og Knud Hellborn som undervisere.

NUSSA – et udviklings- og legebaseret børnegruppeprogram for 3-12 årige børn
– Opstart september 2020

NUSSA står får Neuroaffektiv Udviklingspsykologisk Struktureret Aktivitet og baserer sig på neuroaffektiv udviklingspsykologi. Oplæringsforløbet henvender sig fx til lærere, pædagoger og PPR-psykologer, der har mod på at benytte et børnegruppeprogram, der handler om at opbygge og styrke børns følelses-, personlighedsmæssige og sociale ressourcer gennem glædesfyldt, engageret og struktureret leg.

Oplæringskursus og certificering i Marschak Interaction Method of Psychometrics (MIM-P) ved Susan Hart
- 2.-3. september 2020

Endelig blev vi færdige med udviklingen af MIM-P, som betyder, at du nu kan tage en overbygning til 2-dags MIM kurset med Marie Olsen-Kludt og blive oplært i scoringssystemet til MIM. Dette giver samtidig mulighed for at opnå certificering i den strukturerede samspilsvurderingsmetode.

Den triangulerede samtale med børn og forældre gennem neuroaffektiv regulering
- 21. – 22. september 2020

Den norske psykolog Haldor Øvreeide og Susan Hart vil for første gang sammen udfolde Haldor Øvreeides metode omkring samtaler med børn og forældre ud fra en neuroaffektiv udviklingspsykologisk forståelsesramme.

1-årig efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier med mulighed for certificering
– Opstart september 2020

Den 1-årige efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier er rettet mod psykologer, pædagoger, sundhedsplejersker, socialrådgivere, lærere og psykoterapeuter, der til daglig arbejder med børn og familier.

Efteruddannelsens formål er at få et grundigt kendskab til den NeuroAffektive Udviklingspsykologi bl.a. gennem de NeuroAffektive Kompasser, så det bliver muligt, at arbejde mere målrettet med både vurderings- og interventionsopgaver eller blot blive bedre til at arbejde med børn og børnegrupper i ens daglige arbejde.

Sunshine Circles – Theraplay® i forhold til at arbejde med inklusion og børnegrupper
- 2. oktober 2020

På denne kursusdag præsenterer Marie Olsen-kludt, Anne Larsen og Susan Hart hvordan man ud fra en neuroaffektiv udviklingspsykologisk indfaldsvinkel og gennem Sunshine Circles, som er en systematiseret metode ud fra Theraplay principper, kan arbejde med følelsesmæssigt sårbare børn og stimulere deres grundlæggende samspilskompetencer i børnegruppen.

Opfølgning, træning og certificering i den neuroaffektive analyse
- 23. november 2020

Har du tidligere været på vores 2 dags kursus i Den neuroaffektive analyse? Eller har været med på en af vores neuroaffektive uddannelser, hvor den neuroaffektive analyse er gennemgået? Så har du nu muligheden for at deltage i denne kursusdag og den efterfølgende online-certificering.

Legekonference - Vi byder op til leg – og til støtte af børn- og unges udvikling af indlevelsesevne, empati og læring!
- 26. november 2020

Kom med på en konference om leg, hvor vi skal lege, lytte, grine, afprøve, debattere og reflektere. På konferencen får du inspiration til at videreudvikle pædagogiske indsatser, der understøtter børn og unges udvikling, nysgerrighed og opfindsomhed, og du får en viden om dig selv som aktør!

Forældre på alle strenge – et udviklingsbaseret forældretræningsprogram // Opstart januar 2021

Kunne du tænke dig at arbejde med forældre og forældregrupper? Du kan på et oplæringsforløb i Forældre på alle strenge tilegne dig et udviklingsbaseret program, hvor du kan støtte forældre og forældregrupper i at udvikle relationskompetencer med deres børn ud fra en neuroaffektiv udviklingspsykologisk forståelsesramme.

Åbne kursusdage med Susan Hart - 4. januar, 5. januar og 20. januar 2021

Susan Hart afholder åbne kursusdage i København, Aarhus og Odense i januar 2021. Læs mere om kursusdagen nedenfor og klik på linket for at købe billet til de enkelte kurser.

Overalt i verden betragtes uddannelse og akademiske kompetencer som et afgørende fundament for velstand og velfærd. Vi bruger enormt mange ressourcer på at fastholde et højt uddannelsesniveau, og vores gennemgående fokus er ofte på kognitive kompetencer. Men det er også afgørende, at vi støtter udviklingen af børn og unges følelsesmæssige-, personlighedsmæssige- og sociale kompetencer. De er en meget vigtig og helt central del af vores menneskelighed og udfordres konstant i samfundet. Sociale relationer og samhørighed er med andre ord vigtige grundsten i alle menneskers trivsel.

Ny efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi

Ønsker du at blive efteruddannet og certificeret indenfor neuroaffektiv udviklingspsykologi? Kunne du tænke dig at sætte uddannelsen sammen, så den passer til netop dit fagområde og til den tid, du har til rådighed? Det får du nu mulighed for gennem vores nye modulopdelte uddannelse.

Igennem længere tid er vi i Docenten blevet spurgt, om at etablere en efteruddannelse, som man selv kan sætte sammen, for at få netop det indhold i uddannelsen, som man brænder allermest for. Derfor tilbyder vi nu en efteruddannelse indenfor neuroaffektiv udviklingspsykologi, der giver dig mulighed for at “plukke” de kursusdage, der giver dig mest fagligt og menneskeligt udbytte, for til slut at afslutte med et efteruddannelsesbevis og evt. et certificeringsbevis.

Back To Top