skip to Main Content

Neuroaffektiv udviklingspsykologi og de neuroaffektive kompasser som navigationsredskab // 4. marts 2014

Hvad er neuroaffektiv udviklingspsykologi

Hjerneforskningen viser, at barnets tidlige livserfaringer har en stor betydning for nervesystemets organisering på det følelsesmæssige område. Susan Hart kalder sin integration af neurovidenskab og en psykodynamisk forståelse af udviklingspsykologi og psykoterapi for ”neuroaffektiv udviklingspsykologi”. Hendes udgangspunkt er, at hjernen interagerer med omgivelserne gennem samhørighedsoplevelser, og at ressourcer og vanskeligheder udvikles i et tæt samspil mellem miljø og medfødte forudsætninger. Ved at bygge bro mellem teorier om hjernens udvikling og udviklingspsykologiske teoridannelser, kan vi forstå børns udvikling og eventuelle fejludvikling på en langt mere nuanceret måde, og derved også sikre mere målrettede behandlings- og interventionstiltag.
Personlighedsudvikling foregår på tre hierarkisk forbundne niveauer i nervesystemet, nemlig arousal-regulering, affektafstemning og mentalisering. Den foregår igennem at føle sig “mødt” og “rummet” først igennem arousalregulerings- og sanseoplevelser, derefter igennem følelseafstemning og til sidst igennem udviklingen af fælles, meningsdannende, sproglige narrativer. Disse afstemninger skabes gennem synkroniseringsoplevelser igennem asymmetriske relationer igennem en række nuværende øjeblikke på det relevante niveau. Neuroaffektiv udviklingspsykologi kan forklare, hvordan synkroniseringsprocesser også på dybereliggende personlighedsniveauer kan modnes.

Kursusdagens indhold

På kursusdagen lancerer Susan Hart en opfølgning på sine introkurser om neuroaffektiv udviklingspsykologi. På denne dag vil hun i detaljer gennemgå, hvordan vi i praksis kan vurdere en forældres/et barns behov for støtte ud fra ”What Works for Whom?”. Som udgangspunkt vil hun benytte de neuroaffektive kompasser som navigationsredskab, der består af det autonome-, det limbiske- og det præfrontale kompas. Igennem disse kompasser vil hun gennem videoklip og øvelser vise eksempler på ”den nærmeste udviklingszone”, og hvordan man kan benytte kompasserne som en analysemodel i såvel handle- som behandlingsplaner. Igennem de neuroaffektive kompasser vil hun fokusere på de hjernestrukturer, som er afgørende for at kunne indgå i mellemmenneskelige relationer, og hvad der skal til, for at støtte en udviklingsproces på alle neurale niveauer.

Udgangspunktet for kursusdagen er en vurdering af, hvor ressourcen findes til at etablere mødeøjeblikke i det neurale hierarki, og at udvikle de specifikke neurale forbindelser, der i sidste ende kan udfolde denne evne. Når man igennem en kompetent, omsorgsfuld asymmetrisk relation (uanset om det er en forældre, pædagog, lærer eller psykoterapeut) er i stand til at synkronisere sig på alle de integrerede hierarkiske niveauer i nervesystemet opstår psykisk resiliens og personlighedsudviklingen kan trænes i andre symmetriske relationer.

Kursusdagen sætter særlig fokus på

 • Hvordan vi i praksis kan vurdere en forældres/et barns behov for støtte ud fra ”What Works for Whom?”.
 • De neuroaffektive kompasser som navigationsredskab
 • Vurdering af, hvor ressourcen findes til at etablere mødeøjeblikke i det neurale hierarki.
 • Hvilken tilgang er der behov for, i forhold til at udvikle psykisk resiliens og personlighedsudvikling på de forskellige neurale niveauer.
 • Hvilke krav stiller det til den person der er øverst i asymmetrien (uanset om det er en forældre, pædagog, lærer eller psykoterapeut).

Dagens programpunkter

 • Den neuroaffektive udviklingspsykologis centrale begreber
 • De neuroaffektive kompasser som navigationsredskab
 • Det autonome-, det limbiske- og det præfrontale kompas.

Videoklip og øvelser som viser eksempler på, hvordan man kan benytte kompasserne i praksis, både i forhold til vurdering og behandling, det vil sige til såvel handle- som behandlingsplaner.

Udbytte

 • En præsentation af en model til at vurdere, hvilken type indsats et barn, forældre eller den samlede familie har behov for, for at støtte barnets udviklingsproces.
 • En introduktion af de neuroaffektive kompasser som navigationsredskab ift supervision.
 • Mulighed for tværfagligt at navigere ud fra det samme teoretiske ”landkort”.
 • Stillingtagen til tværfaglighed, hvem gør hvad i forhold til en familie. Hvad er fx forskellen på sagsbehandleren, PPR-psykologen, sundhedsplejersken, pædagogen, familiebehandleren osv.

Om underviseren

Susan Hart er cand. psych., specialist og supervisor i børnepsykologi og specialist i psykoterapi. Hun er i dag selvstændig psykolog og har i tidens løb superviseret PPR kontorer, sagsbehandlere i børne- og familieafdelinger, behandlingsinstitutioner, skoletilbud for børn med følelsesmæssige vanskeligheder, amtets specialskoler, familieplejekonsulenter, plejefamilier osv. I dag består hendes arbejde hovedsaglig af foredrags- og kursusvirksomhed i Danmark og Norge samt gruppesupervision af psykologer og andre faggrupper.
Hun afholder efteruddannelser i Neuroaffektiv Psykoterapi flere steder i Europa og har sammen med cand. psych. Rikke Schwartz startet Team for Børnepsykologiske Undersøgelser (TeamBU), hvor hun superviserer autoriserede psykologer i at udarbejde forældreevne- og børnepsykologiske undersøgelser. Hun er forfatter til en lang række bøger omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi (integration af hjerneforskning og udviklingspsykologi), som er oversat til flere sprog.

Se mere på www.neuroaffect.dk.

Betalings- og afbestillingsregler

Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer.

Indtil fire uger før kursusafholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger.

Afbestilling mellem fire uger til ugedagen før kursets afholdelse medfører et frameldingsgebyr på 1.000,- kr.

Afbestilling fra ugedagen før kursets afholdelse udgør frameldingsgebyret den fulde kursusbetaling.

Du er altid velkommen til at tilbyde kursuspladsen til en kollega uden udgift for dig.

Dato

Den 4. marts fra kl. 9.00 – 16.00.
(Morgenmad kl. 8.30 – 9.00)

Sted

Hotel Prindsen i Roskilde

Pris

Prisen pr. deltager er kr. 1.950 ekskl. moms
Prisen dækker materiale, formiddagskaffe/te med brød, juice og frugt, Isvand i lokalet, frokost med en vand og eftermiddagskaffe/te med hjemmebagt kage.

PDF

Back To Top