skip to Main Content

Børn i gode hænder – om neuroaffektiv udviklingspsykologi i praksis// 1. september 2014

Hvordan arbejdes der med neuroaffektiv udviklingspsykologi i praksis?

De to psykologer Gitte Jørgensen og Charlotte Hagmund Hansen, forfatterne bag bogen ”Børn i gode hænder”, inviterer til en kursusdag omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi i praksis, kombineret med Theraplay. Gitte og Charlotte arbejder på Skole- og behandlingshjemmet Skovgården med børn, der har svære tilknytnings- og relationsforstyrrelser. Det er børn, som nemt frustreres, styres af impulser og har svært ved at aflæse andre samt overholde sociale spilleregler og normer. På Skovgården har man i flere år været inspireret af neuroaffektiv udviklingspsykologi og har samtidig arbejdet med Theraplay som terapeutisk metode – en legende, guidende og energifyldt tilgang til børnene. Gitte og Charlotte vil vise, hvordan man i praksis anvender teori og metode på Skovgården ved at skabe tilpasse udfordringer og glædesfyldte oplevelser gennem kærlig og tryg guidning.

Kursusdagens indhold

På kursusdagen vil Gitte Jørgensen og Charlotte Hagmund Hansen give indblik i, hvordan nøglebegreber fra den neuroaffektive udviklingspsykologi bliver omsat til praksis på Skole-og behandlingshjemmet Skovgården. Samtidig vil de illustrere, hvordan Theraplay har inspireret dem og bliver anvendt pædagogisk såvel som terapeutisk.

På Skovgården oplever man ofte, at børnene udfordrer de voksnes nervesystemer. Kursusdagen fokuserer på, hvordan man holder ”tungen lige i munden” i kontakten med børn, som på alle måder kan få de voksne ”ud af kurs” Når de f.eks. stikker af, slår og bider eller lukker verden ude.

Inspireret af teorien om den treenige hjerne, vil de illustrere, hvordan de imødekommer børn, som har vanskeligheder på hhv. sanse, føle og mentaliseringsniveau. Udgangspunktet vil være børn med massive sanse- og følelsesmæssige vanskeligheder. Det vil fx sige:

  • Børn som på et sansemæssigt niveau ikke er i stand til at mærke sig selv.
  • Børn der ikke leger, men nærmest opfatter andre som instrumenter til at få egne behov opfyldt.
  • Børn som er så spændingsfyldte, at de får sat andres nervesystemer i svingninger, men ikke formår at aflæse, hvilken effekt de har på andre.
  • Børn, hvor hverken skam, skyld eller stolthed er udviklet.

Dagen vil være en vekselvirkning mellem teori, videoklip, praksiseksempler samt Theraplay-inspirerede lege.

Kursusdagen sætter særlig fokus på:

Hvordan nøglebegreber fra den neuroaffektive udviklingspsykologi bliver omsat til praksis, bl.a. gennem metoden Theraplay på Skole-og behandlingshjemmet Skovgården.

Hvordan man i praksis kan navigere i teorien om den treenige hjerne.

Hvordan man gennem sin egen evne til at regulere sig følelsesmæssigt kan støtte og udvikle alvorligt emotionelt forstyrrede børn.

Betydningen af at agere ”frontallapskorset” i praksis. Dvs. at skabe en tryg ramme som forudsætning for behandling.

Dagens programpunkter:

  • Kort teoretisk gennemgang af nøglebegreber fra den neuroaffektive udviklingspsykologi
  • Beskrivelser af, hvordan Skovgården arbejder med at omsætte teori til praksis på for at imødekomme børnenes vanskeligheder på hhv. sanse-, føle og mentaliseringsniveau.
  • Illustration af Theraplay-inspirerede aktiviteter, som de kan anvendes pædagogisk såvel som terapeutisk.

Udbytte:

At få konkrete redskaber til at møde børnene i øjenhøjde, især i forhold til arousal- og affektregulering samt mødeøjeblikke.
At få indblik i en måde at integrere såvel neuroaffektiv udviklingspsykologi som Theraplay i behandlingen af børn, der har det svært.

Om underviserne

Gitte Jørgensen og Charlotte Hagmund-Hansen er psykologer og ansat på Skole-og behandlingshjemmet Skovgården, hvor de har mangeårig erfaring med børneterapi, supervision, undervisning og tilrettelæggelse af behandlingsforløb. Skovgården har som de første i verden målrettet arbejdet med at implementere Susan Harts neuroaffektive udviklingspsykologi i praksis. Gitte og Charlotte var de første danske psykologer, der påbegyndte Theraplay-uddannelsen i USA.

Betalings- og afbestillingsregler

Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer.

Indtil fire uger før kursusafholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger.

Afbestilling mellem fire uger til ugedagen før kursets afholdelse medfører et frameldingsgebyr på 1.000,- kr.

Afbestilling fra ugedagen før kursets afholdelse udgør frameldingsgebyret den fulde kursusbetaling.

Du er altid velkommen til at tilbyde kursuspladsen til en kollega uden udgift for dig.

Dato

Den 1. september 2014 fra kl. 9.00 – 16.00.
(Morgenmad kl. 8.30 – 9.00)

Sted

Hotel Prindsen i Roskilde

Pris

Prisen pr. deltager er kr. 1.950 ekskl. moms
Prisen dækker materiale, formiddagskaffe/te med brød, juice og frugt, Isvand i lokalet, frokost med en vand og eftermiddagskaffe/te med hjemmebagt kage.

PDF

Back To Top