skip to Main Content

Pinocchio, inklusion og børnegrupper // 20. oktober 2014

Børns læring består ikke kun af at lære dansk, matematik osv., den består i ligeså høj grad af evnen til at indgå i fællesskaber, hvor empati, samarbejde og samhørighed er væsentlig.
Denne kursusdag handler om, hvordan man som lærer, pædagog, psykolog osv. kan få børn i grupper til at gøre brug af de usynlige kompetencer, der gør, at vi mennesker er i stand til at samarbejde, være kreative i støttende relationer og udvikle vores medmenneskelighed. Igennem den neuroaffektive forståelse, som vil blive gennemgået af Susan Hart, vil Eldbjørg Wedaa vise os en systematisk legende måde, hvor man med børn kan arbejde med udviklende fællesskaber.
Et barn udvikler sine følelser, personlighed og sociale kompetencer gennem følelsesmæssige afstemninger og vores nervesystem er konstrueret sådan, at vi kan erfare andres nervesystem indefra ved at spejle og afstemme os med andre og på denne måde deltage i andres erfaringer. Motivation til at etablere følelsesmæssig samhørighed er en medfødt evne og skabes gennem følelsesmæssige regulering, som udvikles fra sekund til sekund.
Susan Hart vil gennemgå, hvordan man i børnegrupper kan arbejde med disse afstemninger, det vil sige gennem høj- og lavenergi-regulering, gennem følelsesmæssig afstemning og til sidst gennem sproglig refleksion. I arbejdet med børnegrupper er det nødvendigt, at man som fagperson påtager sig en klar ”karavaneførerrolle” og igennem strukturerede legende fællesskaber etablerer en ramme, som gør børnene trygge. Herigennem bliver det muligt at skabe den fine følelsesmæssige afstemning, som er forudsætningen for udvikling af refleksion over følelser og sociale relationer. Igennem hvert barns unikke legende potentiale, skabes der en fælles oplevelse uanset børnenes forskellighed. De fælles oplevelser bliver en slags følelsesmæssig bærebølge, der kan stimulere de grundlæggende samspilskompetencer i en børnegruppe uanset alder.

Hvad er Pinocchio?

Eldbjørg Wedaa har siden 1982 drevet en privat musik- og dramaskole i Bergen, Norge. Den fik navnet Pinocchio Musik og Drama. Det som fascinerede hende med skikkelsen var, at Pinocchio blev levende gennem sin livserfaring.
Eldbjørg opdagede tidligt den musiske skaberkraft, og ser det som et vigtigt potentiale at få frem i børnegrupper. Efter hendes mening skal denne skaberkraft opdages, og når den er blevet det, kan den udvikles til at blive en vigtig resurse gennem hele livet. Det handler om at blive sig selv og værdsætte den man er, men også om at kunne se andres kvaliteter, også selvom de ikke ligner én selv. Et barn udvikler og bearbejder sin måde at udtrykke sine kvaliteter på, ved at få opbygget selvtillid og tro på at ”mit bidrag er noget værd”. Herigennem udvikles kompetencen til, at andre også synes, man har værdi.
Når det lykkes at skabe en bæredygtig børnegruppe, skabes der en hurtig vej til at få skabt kontakt og forbindelser blandt børn og mellem børn og voksne, hvilket fører til udviklende fællesskaber og tillidsfulde relationer. Jo mere børn beriges med gode, legefyldte kontakter, jo mere giver det en oplevelse af at være social kompetent, hvilket gør lysten og evnen til at lære mange gange større.

Kursusdagens indhold

På kursusdagen vil psykolog Susan Hart give en forståelse af, hvordan man kan systematisere den udviklingsproces, der sker i en børnegruppe ud fra neuroaffektiv udviklingspsykologi. Susan vil tage udgangspunkt i, hvordan personlighedsudvikling foregår på tre forbundne niveauer i nervesystemet, og hvordan børn igennem at føle sig “mødt” og “rummet” på et relevant niveau kan udvikle sociale og følelsesmæssige kompetencer. Eldbjørg vil herefter fortælle om Pinocchio, vise filmudsnit og lave nogle øvelser og sange, som hun bruger med børn. Dagen afsluttes med fælles refleksion med henblik på brobygning til egen praksis.
Undervisningsformen veksler mellem teori, videoklip, aktiviteter med fokus på kontakt og samspil i grupper, fælles refleksion og diskussion.
Deltagelse på dette kursus forudsætter en villighed til og en åbenhed overfor at reflektere over egen praksis. Det er endvidere påkrævet, at man som deltager tør og vil kaste sig ud i lege og aktiviteter med fokus på kontakt og samspil i grupper.

Kursusdagen sætter særlig fokus på

  • Neuroaffektiv udviklingsforståelse som navigationsredskab.
  • Inspiration fra Pinocchio til at omsætte den neuroaffektive forståelse til praksis
  • Inspiration til aktiviteter med fokus på kontakt og samspil, som kan anvendes i børnegrupper.

Dagens programpunkter

  • Den neuroaffektive udviklingspsykologis centrale begreber.
  • Introduktion til Pinocchio, og hvordan man kan arbejde med denne indfaldsvinkel i børnegrupper.
  • Fælles aktiviteter med fokus på kontakt og samspil i grupper.
  • Fælles aktiviteter med fokus på kontakt og samspil i grupper.

Udbytte

  • Præsentation af Pinocchio som inspiration til at udvikle børns følelsesmæssige kompetencer igennem legende fællesskaber, som en del af inklusion i folkeskolen. .
  • Præsentere psykologen, pædagogen eller læreren for en teori og metode, hvor man kan blive en dygtig ”karavanefører”, der kan støtte det enkelte barns følelsesmæssige udvikling.
  • Sætte fokus på forholdet mellem struktur og følelsesmæssig afstemning.

Om underviserne

Susan Hart er cand. psych., specialist og supervisor i børnepsykologi og specialist i psykoterapi. Hun har været leder af et kommunalt familiebehandlingscenter og arbejdet på børnepsykiatrisk afdeling. Hun er i dag selvstændig psykolog og har i tidens løb superviseret forskellige faggrupper, der arbejder med børn, voksne og familier. Hun er forfatter til en lang række bøger omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi, som er oversat til flere sprog.

Se mere på www.neuroaffect.dk.

Eldbjørg Wedaa (f. 1950) er en anerkendt og erfaren musik- og dramapædagog fra Bergen, Norge. Hun er certifiseret Bodynamic analytiker, SE-practitioner og musikpædagog fra Musikkonservatoriet. Hun var en af pionererne i arbejdet med babysang og musik for de helt små, og etablerede sin skole Pinocchio Musik og Drama i 1982. Siden den gang har hun lært tusindvis af børn og forældre at kende sin egen skaberkraft, og lade den komme til udtryk gennem musik, sang og dans. Hun har et unikt erfaringsgrundlag, og på dette kursus vil hun dele sin indsigt i legende samarbejdsmodeller, og usynlige kompetencer gennem praktiske og anvendelige øvelser.

Betalings- og afbestillingsregler

Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer.

Indtil fire uger før kursusafholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger.

Afbestilling mellem fire uger til ugedagen før kursets afholdelse medfører et frameldingsgebyr på 1.000,- kr.

Afbestilling fra ugedagen før kursets afholdelse udgør frameldingsgebyret den fulde kursusbetaling.

Du er altid velkommen til at tilbyde kursuspladsen til en kollega uden udgift for dig.

Dato

Den 20. oktober 2014 fra kl. 9.00 – 16.00.
(Morgenmad kl. 8.30 – 9.00)

Sted

Hotel Prindsen i Roskilde

Pris

Prisen pr. deltager er kr. 1.950 ekskl. moms
Prisen dækker materiale, formiddagskaffe/te med brød, juice og frugt, Isvand i lokalet, frokost med en vand og eftermiddagskaffe/te med hjemmebagt kage.

PDF

Back To Top