skip to Main Content

Sunshine Circles – Theraplay i forhold til at arbejde med inklusion og børnegrupper // 13. November 2014

Udgangspunktet for denne kursusdag er at støtte psykologen, pædagogen eller læreren med en brugbar systematiseret metode til at arbejde med børn, hvis udvikling er utilstrækkelig eller mangelfuld. Hvis vi skal bevare troen på, at udvikling af børnefælleskaber på almenområdet skal lykkes med netop disse børn, er det nødvendigt at arbejde engageret, vedholdende og målrettet med de mindste detaljer i mellemmenneskeligt samspil for herigennem at udvikle det enkelte barns evne til at indgå i sociale samspil og udvikle empati- og mentaliseringsevne.

Ved at arbejde systematiseret med både struktur, det vi kalder makroregulering og den fine synkronicering i samspil, som vi kalder mikroregulering inviteres vi på fornem vis til at optimere og nuancere de ressourcer, der ligger i to-lærerordningen og i tværfagligheden på almenområdet. Det potentiale, der herved bringes frem i samarbejdsrelationerne de voksne imellem, bliver den emotionelle bærebølge i arbejdet med at udfolde og stimulere de grundlæggende samspilskompetencer i børnegruppen.

Sunshine Circles et relevant bud på, hvordan man kan støtte barnets evne til selvregulering i samspil med andre.

Hvad er Sunshine Circles?

Sunshine Circles er baseret på principperne i Theraplay og Theraplay med grupper. Det er voksenstyrede, strukturerede, interaktive legegrupper, som har til formål at forstærke børns følelsesmæssige trivsel og sociale færdigheder. Gruppeaktiviteterne kan gennemføres med hele klassen eller med mindre grupper og kan forgå i klasseværelset, gymnastiksalen eller sågar i frikvartererne. Sunshine Circles er udviklet med henblik på at få børn til at føle sig mere trygge og værdsatte, at komme overens med andre og opleve sig som en del af et børnefællesskab. På bemærkelsesværdig vis frembringer disse legegrupper hurtigt kontakt og forbindelser blandt børn og mellem børn og voksne, hvilket fører til udviklende fællesskaber og tillidsfulde relationer. Når børn beriges med disse erfaringer, oplever de sig som mere kompetente sociale individer, mere modstandsdygtige og parate til at lære.

Kursusdagens indhold

På kursusdagen lancerer psykologerne Annie Jakobsen og Marie Olsen-Kludt Theraplay’s metode til at arbejde med børnegrupper – Sunshine Circles, og psykolog Susan Hart vil give en beskrivelse af, hvordan metoden kan forfines gennem sit kendskab til neuroaffektiv udviklingspsykologi. Annie og Marie vil igennem videoklip og aktiviteter vise, hvordan man i praksis kan anvende Sunshine Circles i arbejdet med sårbare, impulsstyrede, traumatiserede og uregulerede børn.

På denne dag vil Susan tage udgangspunkt i, hvordan personlighedsudvikling foregår på tre forbundne niveauer i nervesystemet, og hvordan børn igennem at føle sig “mødt” og “rummet” på et relevant niveau kan udvikle sociale og emotionelle kompetencer. Annie og Marie vil herefter fortælle om Sunshine Circles og invitere deltagerne til at indgå i forskellige aktiviteter baseret på metoden. Dagen afsluttes med fælles refleksion med henblik på brobygning til egen praksis.

Undervisningsformen veksler mellem teoretiske oplæg, videoklip, aktiviteter med fokus på kontakt og samspil i grupper, fælles refleksion og diskussion.

Deltagelse på dette kursus forudsætter en villighed til og en åbenhed overfor at reflektere over egen praksis. Det er endvidere påkrævet, at du som deltager tør og vil kaste dig ud i lege og aktiviteter med fokus på kontakt og samspil i grupper.

Kursusdagen sætter særlig fokus på

  • De neuroaffektive kompasser som navigationsredskab.
  • Theraplay med grupper – Sunshine Circles.
  • Inspiration til aktiviteter med fokus på kontakt og samspil, som kan anvendes i børnegrupper.
  • Viden om, hvordan man kan kvalificere sig mere i metoden.

Dagens programpunkter

  • Den neuroaffektive udviklingspsykologis centrale begreber.
  • Introduktion til Theraplay med grupper – Sunshine Circles, og hvordan man kan arbejde med metoden i børnegrupper.
  • Fælles aktiviteter med fokus på kontakt og samspil i grupper.
  • Brobygning til egen praksis.

Udbytte

Præsentation af en systematiseret metode til at arbejde med sårbare, traumatiserede og uregulerede børn i grupper.

Informere psykologen, pædagogen eller læreren om en teori og metode, hvor man kan blive en dygtig ”karavanefører”, der kan støtte det enkelte barns udvikling.

Sætte fokus på makro- og mikroreguleringsprocesser.

Om underviserne

Susan Hart er cand. psych., specialist og supervisor i børnepsykologi og specialist i psykoterapi. Hun har været leder af et kommunalt familiebehandlingscenter og arbejdet på børnepsykiatrisk afdeling. Hun er i dag selvstændig psykolog og har i tidens løb superviseret forskellige faggrupper, der arbejder med børn, voksne og familier. Hun er forfatter til en lang række bøger omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi, som er oversat til flere sprog.

Se mere på www.neuroaffect.dk.

Marie Olsen-Kludt er cand.pæd.psyk. Hun er oprindelig uddannet lærer med bred erfaring indenfor skoleområdet. Har i en årrække været ansat som psykolog i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og har siden 2007 virket i privat praksis. Har specialiseret sig i den neuroaffektive forståelse af barnets udvikling, og hvordan man omsætter denne viden til behandling af børn og unge med svære følelsesmæssige problemstillinger. Er internationalt certificeret Theraplay terapeut og en af de drivende kræfter bag Theraplay-behandlingens introduktion i Danmark. Underviser og superviserer fagfolk.

Se mere på www.kludtpsyk.dk.

Annie Jakobsen er cand. pæd. psyk. Hun er oprindelig uddannet socialpædagog og har bred erfaring indenfor det almenpædagogiske og det behandlingsmæssige område, primært i forhold til børn-unge og familier. Hun har i en årerække været ansat på en heldagsskole på deltid og har desuden privat praksis. Derudover har hun flere terapeutiske uddannelser bag sig og har specialiseret sig i den neuroaffektive forståelse af barnets udvikling og om hvordan man omsætter denne viden til behandling af børn og unge med svære følelsesmæssige og sociale problemstillinger. Annie er internationalt certificeret Theraplay terapeut og anvender denne tilgang i praksis både på heldagsskoen og i privat praksis. Hun superviserer og underviser fagfolk, og hun er supervisor på Theraplay uddannelsen. Hun er desuden under uddannelse til Somatic Experience terapeut.

Betalings- og afbestillingsregler

Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer.

Indtil fire uger før kursusafholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger.

Afbestilling mellem fire uger til ugedagen før kursets afholdelse medfører et frameldingsgebyr på 1.000,- kr.

Afbestilling fra ugedagen før kursets afholdelse udgør frameldingsgebyret den fulde kursusbetaling.

Du er altid velkommen til at tilbyde kursuspladsen til en kollega uden udgift for dig.

Dato

Den 13. november 2014 fra kl. 9.00 – 16.00.
(Morgenmad kl. 8.30 – 9.00)

Sted

Hotel Prindsen i Roskilde

Pris

Prisen pr. deltager er kr. 1.950 ekskl. moms
Prisen dækker materiale, formiddagskaffe/te med brød, juice og frugt, Isvand i lokalet, frokost med en vand og eftermiddagskaffe/te med hjemmebagt kage.

PDF

Back To Top