skip to Main Content

Circle of Security (COS) – En familieterapeutisk metode til at forbedre den trygge tilknytning mellem forældre og børn // 27. april 2015

En familieterapeutisk metode til at forbedre den trygge tilknytning mellem forældre og børn

I forbindelse med den store konference om familieterapi d. 29. og 30. april 2015, har vi været så heldige, at Bert Powell, en af de tre grundlæggere af COS, har sagt ja til at afholde et 1-dags kursus om COS.
Metoden er beskrevet i et kapitel i Neuroaffektiv psykoterapi med børn redigeret af Susan Hart. Undervisningen foregår på letforståeligt engelsk, men Susan Hart vil være til stede for at kunne afhjælpe eventuelle sproglige forviklinger.
Hvis barnet føler sig truet, kritiseret eller udsat for angreb, lukker dets udforskningssystem ned, mens dets tilknytningssystem aktiveres. For at barnet kan opleve fuld tryghed, må forældrene være i stand til at tage forældrelederskabet på sig, når der er behov for det, og samtidig imødekomme barnets forskellige behov på måder, som øger tilknytningstrygheden. Således må forældrene altid være større, stærkere, klogere og kærlig i relation til barnet.

Kursusdagens indhold

På kursusdagen præsenteres deltagerne for en grundlæggende forståelse af tilknytningsteori gennem Circle of Security, og der vil være en kort præsentation af COS og hvordan metoden anvendes. Der vil i gennemgangen være særlig opmærksomhed på væsentlige elementer i både trygge og utrygge tilknytningsmønstre.

Kursusdagen har særlig fokus på

  • Træning af forældreevne som fx refleksiv funktion (mentaliseringsevne), empati og affektregulering
  • Undersøgelse af forældrenes tilknytningsstil
  • Vurdering af barnets tilknytningsstil
  • Præsentation af individuelle behandlingsplaner

Udbytte

  • Brugervenlig oversigt over tilknytningsteori
  • Forståelse for hvordan ændringer
i forældrenes sindstilstand medfører forandringer i forældreadfærden.
  • Nye måder at forstå centrale kendetegn for et trygt tilknytningsmønster og den livslange betydning det har.
  • Videoeksempler på specifikke tilknytningsmønstre
  • Kendskab til en struktureret metode til at styrke forældrekompetencer

Målgruppe

COS er en veludviklet metode som kan anvendes af fagfolk, bl.a. psykologer, psykiatere, socialrådgivere, familieterapeuter, der gerne vil inspireres af en systematisk træning til at kunne udvikle familiers forældrekompetencer.

Om underviseren

Bert Powell er en af medstifterne af Circle of Security.
Han er adjunkt i Psykologi på Gonzaga University og rådgiver for redaktionen på Journal of Attachment and Human Development. I 2000 modtog han Circle of Security Child Abuse Prevention prisen fra Washington State guvernøren og i 2013 Bowlby-Ainsworth prisen for anvendelsen af tilknytningsbaseret teori og forskning fra New York Tilknytningskonsortium.

Konferencepakke

Er du tilmeldt konferencen og ønsker at deltage i denne kursusdag og kursusdagen om Minding the Baby ydes der 10% rabat på kursusdagene (ikke på konferencen).

Er du tilmeldt konferencen og ønsker at deltage både i denne kursusdag, kursusdagen om Minding the Baby og de to kursusdage om MIM ydes der 20% rabat på kursusdagene (ikke på konferencen).

Betalings- og afbestillingsregler

Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår.
 Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer.
Indtil fire uger før kursusafholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger.

Afbestilling mellem fire uger til ugedagen før kursets afholdelse medfører et frameldingsgebyr på 1.000,- kr.
 Afbestilling fra ugedagen før kursets afholdelse udgør frameldingsgebyret den fulde kursusbetaling.

Du er altid velkommen til at tilbyde kursuspladsen til en kollega uden udgift for dig.

Dato

Den 27. april 2015 fra 9.00 – 16.00
(Morgenmad kl. 8.30 – 9.00)

Sted

Hotel Prindsen i Roskilde

Pris

Prisen pr. deltager er kr. 2.250 ekskl. moms
Prisen dækker materiale, formiddagskaffe/te med brød, juice og frugt, Isvand i lokalet, frokost med en vand og eftermiddagskaffe/te med hjemmebagt kage.

PDF

Back To Top