skip to Main Content

KONFERENCE – Nye retninger i familieterapi // 29. – 30. april 2015

For første gang i Danmark

På denne to-dagskonference har vi den glæde at præsentere fire af verdens mest indflydelsesrige nyere familieterapeutiske metoder med udgangspunkt i en tilknytningsbaseret, mentaliserende og neuroaffektiv forståelse.

Vi har været så heldige, at fem af verdens førende skabere af anerkendte familiebehandlingsmetoder har sagt ja til at deltage og præsentere deres metode. Nemlig Lois Sadler og Nancy Close om Minding the Baby (USA), Eia Asen om Multifamilieterapi (UK), Bert Powell om Circle of Security (USA) og Phyllis Booth om Theraplay (USA).

Ud over hovedoplæggene fra disse 5 prominente oplægsholdere vil der være workshops, som også præsenterer nyere metoder indenfor familiebehandling som allerede nu anvendes i Danmark.
Alle de udenlandske oplægsholdere vil tale på et letforståeligt engelsk.

Minding the Baby

Lois Sadler og Nancy Close vil i deres oplæg give et overblik over Minding the Baby, som er et fællesfagligt intensivt relationsbaseret ”hjemme-hos” program, hvor interventionen bliver udført af et tværfagligt professionelt team. I programmet arbejdes der ud fra en struktureret metode hvor teamet gennem hjemmebesøg arbejder på at støtte forældre med at udvikle deres reflekterende kapacitet og selvværd, for derigennem at skabe vilkår for tryg tilknytning hos børnene.

I workshoppen vil Lois Sadler og Nancy Close give et overblik over erfaringerne fra 13 års erfaring med programmet og gennemgå de grundlæggende elementer i forældrenes reflekterende funktion, der anvendes i det kliniske arbejde med komplekse unge familier. De vil ligeledes vise eksempler på specifikke strategier, som kan støtte en udvikling af forældrenes mentaliseringskompetencer.

Multifamilieterapi

Eia Asen har kaldt sit oplæg for: Klienter som eksperter i deres egen helbredelse. Hans tilgang
er baseret på princippet om at “familier hjælper familier”, hvor flere familier møder og arbejder sammen med andre familier med lignende problemer,
og på denne måde lærer af og hjælper hinanden. Formålet er at hjælpe familier til at (gen)opdage egne ressourcer og udnytte dem effektivt, hvor terapeuten har en ”baghjuls” funktion.

I workshoppen vil Eia Asen gennem video eksempler og cases illustrere og introducere en trin-for-trin tilgang til arbejdet med multiproblemfamilier og vise videoklip af situationer, hvor familier hjælper hinanden.

Circle of Security (COS)

I Norge er COS de senere år nået ind i hver en lille flække i den familieterapeutiske verden. Bert Powell vil i sit oplæg fortælle om hvordan COS kan benyttes til tidlig intervention, og hvordan metoden kan støtte forældre i at ændre uhensigtsmæssige, utrygge og ubevidste mønstre i samværet med deres børn.

I workshoppen vil Bert Powell fokusere på tre ikke- bevidste ”kernefølsomheder”, som er forudsigelige strategier, der normalt anvendes af forældre. Disse strategier repræsenterer indre arbejdsmodeller, der har betydning for tryghed eller utryghed i intime relationer. Når fagpersoner forstår disse ”kernefølsomheder”, bliver forældrenes forsvarsstrategier mere forståelige og det bliver lettere for fagpersonerne at indgå i en empatisk refleksiv dialog.

Theraplay

I sit oplæg vil Phyllis Booth bl.a. gennem videoeksempler introducere både Theraplay, som er en engagerende, legende og tilknytningsbaseret forælder-barn-terapi, der kan anvendes både til individuel, familie- og gruppeterapi og Marschak Interaction Method (MIM), som er en struktureret vurdering af forældre-barn relationen.

I workshoppen vil Phyllis Booth præsentere en videocase for at vise Theraplay processen fra en familie starter, gennem en vurdering af forældre- barn relationen, til forældreforberedelsessessionen og endelig behandlingsresultaterne. Deltagerne vil ligeledes få mulighed for at afprøve nogle af de leg- ende aktiviteter, de har set.

Derudover holdes der følgende workshops:

Forældre på alle strenge

På denne workshop vil Dorte Bærentzen og
Knud Hellborn præsentere Forældre på alle strenge, der er et nyudviklet forældretræningsprogram skabt ud fra den neuroaffektive udviklingspsykologiske forståelse og udviklet af Susan Hart, Marianne Bentzen og Dorte Bærentzen.

Programmet består af en kombination af filmklip, der overfor forældrene illustrerer processer i tilknytningen, og af oplevelsesorienterede øvelser, som har fokus på forældrenes følelser, refleksioner og udvikling af mentalisering.

Marte Meo

På denne workshop vil Jytte Birk Sørensen præsentere Marte Meo analysemetoden, der baserer sig på videooptagelser af hverdagssituationer med henblik på at undersøge udviklingsstøttende samspil, med særlig fokus på familiens mikroreguleringsprocesser. Hun viser, hvordan forældrene gennem udvalgte videoklip både ser mestringsklip af, hvad der er lykkes for dem i samspillet med deres barn, men også får påpeget, hvad de skal arbejde mere mål- rettet med. Igennem dialogerne omkring filmoptagelserne arbejdes der med forældrenes mentaliserings- kompetencer.

International Child Development Program (ICDP)

På denne workshop vil Anne Linder præsentere ICDP (International Child Development Program), som er et relationelt sensitiveringsprogram, der bygger på den antagelse, at børns udvikling er afhængig af forældrenes evne til følelsesmæssigt at indleve sig i deres barn. Hun vil gennem ICDP-programmets 8 samspilstemaer og sensitiveringsprincipper vise, hvordan forældrenes emotionelle kommunikations- kompetencer kan udvikles og give barnet nye muligheder for udvikling og læring.

Konferencepakke

Vær opmærksom på at vi også har to kursusdage før og to kursusdage efter konferencen med de amerikanske kursusholdere

Er du tilmeldt konferencen og ønsker at deltage i de to kursusdage før eller efter konferencen ydes der 10 % rabat på kursusdagene (ikke på konferencen).

Er du tilmeldt konferencen og ønsker at deltage både i de to kursusdage før og efter konferencen ydes der 20 % rabat på kursusdagene (ikke på konferencen).

Betalings- og afbestillingsregler

Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår.
 Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer.
Indtil fire uger før kursusafholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger.

Afbestilling mellem fire uger til ugedagen før kursets afholdelse medfører et frameldingsgebyr på 1.000,- kr.
 Afbestilling fra ugedagen før kursets afholdelse udgør frameldingsgebyret den fulde kursusbetaling.

Du er altid velkommen til at tilbyde kursuspladsen til en kollega uden udgift for dig.

Dato

Den 29. april 2015 fra kl. 9.30 – 16.40
Den 30. april 2015 fra 9.00 – 16.30.

(Morgenmad kl. 9.00 – 9.30 og 8.30 – 9.00)

Maks. 200 deltagere, derfor først til mølle!

Sted

Hotel Prindsen i Roskilde

Pris

Prisen pr. deltager er kr. 4.500 ekskl. moms
Prisen dækker materiale, formiddagskaffe/te med brød, juice og frugt, Isvand i lokalet, frokost med en vand og eftermiddagskaffe/te med hjemmebagt kage.

PDF

Back To Top