skip to Main Content

Vurderingsmetoden Marshack Interaction Method (MIM) – En metode til vurdering af forælder – barn relationen // 4. – 5. maj 2015

I forbindelse med Phyllis Booths besøg i Danmark (Theraplay Instituttets grundlægger og Grand Old Lady), er det os en meget stor glæde af få lov til at afholde dette 2-dags kursus i MIM, hvor hun sammen med Marie Olsen-Kludt og Dorianne Barslev, begge psykologer og certificerede Theraplay-terapeuter, vil undervise i denne strukturerede legebaserede observationsteknik, som undersøger den overordnede kvalitet og natur af relationen mellem omsorgsperson og barn.

Hvad er MIM?

MIM undersøger omsorgsperson og barns ressourcer og udviklingspotentialer i forhold til at være i kontakt med deres følelser og med hinanden. Det er en unik observationsmetode, som på struktureret vis gør det muligt at blive skarp på at iagttage byggestenene i mellemmenneskeligt samspil.
MIM er en struktureret måde at observere en interaktion, den optages sædvanligvis på video, og består af en række enkle opgaver, som omsorgsperson og barn udfører sammen.

Opgaverne er designet til at tydeliggøre adfærd inden for fire dimensioner (struktur, engagement, omsorg og udfordring) af forælder-barn-interaktionen med henblik på at evaluere omsorgspersonens evne til at støtte barnet og barnets evne til at reagere på omsorgspersonens indsats.
Der er udviklet separate opgavekort og manualer til hver af de fire forskellige udviklingsniveauer, som metoden er udviklet til; nemlig spædbørn, småbørn, børnehave- og skolebørn samt teenagere, og de nødvendige materialer til udførelsen af opgaverne, er enkle
 og let tilgængelige (fx klodser, pibende legetøjdyr og tegnepapir).

Kursets indhold

Udgangspunktet for dette kursus er at introducere professionelle til denne systematiserede observationsmetode
i arbejdet med børn, hvis udvikling er utilstrækkelig eller mangelfuld, og hvor det vil være en fordel, at blive klogere på, hvordan omsorgsperson-barn-relationen påvirker barnets udvikling, og hvilken intervention der skal til for at støtte en relationel udviklingsproces.

Kurset sætter særlig fokus på

 • Hvordan man administrerer og tolker MIM på et begynder niveau
 • Hvordan man giver feedback til forældrene/andre omsorgspersoner
 • Udvikling af færdigheder i at fortolke MIM
 • Udvikling af kvalifikationer til at skrive MIM rapporter

Kursusformen vil veksle mellem oplæg, videoklip, rollespil, refleksion og diskussion

Programpunkter

Følgende områder vil blive dækket i løbet af de to dage:

 • MIM i historiske træk
 • MIM i relation til Theraplay
 • Beskrivelse af metoden: Struktur, Engagement, Omsorg, Udfordring
 • Administration af MIM
  Psykometriske kvaliteter
 • Anvendelse af MIM i forskellige praksissammenhænge

Målgruppe

Kurset henvender sig til psykologer, psykiatere, socialrådgivere, familieterapeuter, lærere, pædagoger og andre fagfolk, der ønsker at:

 • Anvende en struktureret undersøgelsesmetode til at observere styrker og svagheder i forælder-barn- relationen med henblik på planlægning af intervention
 • Undersøge kvaliteten af den dyadiske relation som led i forældre-kompetenceundersøgelser, børnepsykologiske undersøgelser, børnesagkyndige undersøgelser eller plejeanbringelsessager
 • At blive klogere på, hvordan man 
i inklusions øjemed eller på skole-
og behandlingshjem kan anvende MIM, når udviklingspotentialet for barnet ligger i kvaliteten af kontakten og samspillet med de professionelle.

Denne workshop er også en mulighed for at videreudvikle sine MIM færdigheder, hvis man allerede har deltaget på et MIM introduktionskursus eller har taget Theraplay® uddannelsen og bruger MIM i praksis.

Undervisningen foregår på både engelsk og dansk.

Om underviserne

Phyllis Booth er certificeret Theraplay træner og supervisor og direktør for Theraplayinstituttet 
i Chicago. Hun er klinisk psykolog fra University of Chicago og specialistuddannende sig i klinisk psykologi på børne- og voksen psykiatrisk afdeling, Universitetshospitalet i Chicago. Hun har været tilknyttet Tavistock Clinic i London, hvor hun blev undervist af bl.a. John Bowlby og Donald Winnicott. I 1981 afsluttede hun et træningsprogram i familieterapi og tilbragte et år på Anna Freud Centeret i London. I 1967 var hun blandt de første psykologiske konsulenter til det amerikanske Head Start program i Chicago, hvor hun startede sit årelange samarbejde med Ann Jernberg og sammen med hende udviklede Theraplay.

Marie Olsen-Kludt er cand.pæd.psyk. Hun er oprindelig uddannet lærer med bred erfaring indenfor skoleområdet. Hun har i en årrække været ansat som psykolog i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og har siden 2007 virket i privat praksis. Hun har specialiseret sig i den neuroaffektive forståelse af barnets udvikling, og hvordan man omsætter denne viden til behandling af børn og unge med svære følelsesmæssige problemstillinger. Hun er internationalt certificeret Theraplay terapeut og en af de drivende kræfter bag Theraplay-behandlingens introduktion i Danmark og underviser og superviserer fagfolk.

Dorianne Barslev er psykolog, specialist i børnepsykologi er Internationalt Certificeret Theraplay Terapeut og er under uddannelse til Theraplay supervisor. Hun arbejder i Hillerød Kommunes familiehus, og har mange års erfaring indenfor tilknytnings- og samspilsbehandling med fokus på børn i alderen 11⁄2 til 18 år. Hun har stor viden og erfaring i forhold til adoption og varetager adoptionsrådgivning i Familiehuset og underviser og superviserer fagpersoner.

Konferencepakke

Er du tilmeldt konferencen og ønsker at deltage i disse to kursusdage om MIM ydes der 10 % rabat på kursusdagene (ikke på konferencen).

Er du tilmeldt konferencen og ønsker at deltage både i disse to kursusdage om MIM, kursusdagen om COS og kursus- dagen om Minding the Baby ydes der 20 % rabat på kursusdagene (ikke på konferencen).

Betalings- og afbestillingsregler

Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår.
 Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer.
Indtil fire uger før kursusafholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger.

Afbestilling mellem fire uger til ugedagen før kursets afholdelse medfører et frameldingsgebyr på 1.000,- kr.
 Afbestilling fra ugedagen før kursets afholdelse udgør frameldingsgebyret den fulde kursusbetaling.

Du er altid velkommen til at tilbyde kursuspladsen til en kollega uden udgift for dig.

Dato

Den 4. – 5. maj 2015 fra kl. 9.00 – 16.00.
(Morgenmad kl. 8.30 – 9.00)

Sted

Hotel Prindsen i Roskilde

Pris

Prisen pr. deltager er kr. 4.500 ekskl. moms
Prisen dækker materiale, formiddagskaffe/te med brød, juice og frugt, Isvand i lokalet, frokost med en vand og eftermiddagskaffe/te med hjemmebagt kage.

PDF

Back To Top