skip to Main Content

1-årig efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier med mulighed for certificering // Opstart maj 2015

Den 1-årige efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier er rettet mod psykologer, pædagoger, sundhedsplejersker, socialrådgivere, lærere og psykoterapeuter, der til daglig arbejder med børn og familier.

Efteruddannelsens formål er at få et grundigt kendskab til den NeuroAffektive Udviklingspsykologi bl.a. gennem de NeuroAffektive Kompasser, så det bliver muligt, at arbejde mere målrettet med både vurderings- og behandlingsopgaver eller blot blive bedre til at arbejde med børn og børnegrupper i ens daglige arbejde.

Efteruddannelsens indhold

Efteruddannelsen tager udgangspunkt i, at det er nødvendigt at være godt funderet i en teori eller et ”landkort” til at navigere i det meget komplekse felt der er, at arbejde med børn og familier. På denne efteruddannelse er dette ”landkort” den NeuroAffektive Udviklingspsykologi, som er en teoretisk forståelse af, hvordan emotionel udvikling fordrer synkroniserede interaktioner med primære omsorgspersoner for at komme i udvikling. Hvis ikke dette er sket inden for ”windows opportunity” kræver det senere hen en målrettet indsats. For at kunne arbejde ud fra en målrettet indsats kræver det både veludviklede og systematiserede tilknytningsbaserede vurderingsmetoder, til at udrede hvad den bedste målrettede indsats er og efterfølgende behandlingsmetoder ud fra princippet, at ingen behandlingsmetode virker for alle, men stort set alle behandlingsmetoder virker i forhold til nogen.
Vi vil således på efteruddannelsen både stifte bekendtskab med Theraplay, som en metode til
at udvikle samspillet mellem forældre og barn og Forældre på alle strenge, som i øjeblikket er under udvikling, men som er et forældretræningsprogram udviklet ud fra den NeuroAffektive Udviklingspsykologi.

Vi ved alle, at et godt ”landkort” og en god metode ikke kan skabe forandringsprocesser, hvis det menneske, der skal støtte et andet menneskes udviklingsproces ikke er i stand til at være på ”bølgelængde” med den person der skal støttes. Vi vil derfor også på efteruddannelsen arbejde med deltagerne såkaldte selvagens, det vil sige personens evne til at indgå i relevante samspil, der kan promovere samhørighedsprocesser.

For de som kunne tænke sig at blive certificeret i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi er der mulighed for, at indgå i en arbejdsgruppe på ca. 6 deltagere, som mødes jævnligt i forhold til at supervisere hinandens videoer og mødes med underviser i gruppen sammenlagt tre dage, hvor der hver gang præsenteres en case, som der gives feedback på.

Formål

Formålet med efteruddannelsen er at fundere deltagerne i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi og træne brugen af dette ”landkort”, for at blive en sikker ”karavanefører” til at navigere i det ekstremt komplekse felt, som det er, at arbejde med børn og familier. Der bliver på efteruddannelsen mulighed for, at arbejde systematisk med at koble teori og praksis, det vil sige, at bruge NeuroAffektiv Udviklingspsykologi som en teoretisk ramme til at analysere og reflektere over den praksis, som hver især står i ud fra sit individuelle fagområde. Der introduceres tilknytningsbaserede vurderingsmetoder, så det bliver muligt, at indgå i en vurdering af, hvilken indsats et barn eller en familie bedst vil kunne profitere af og der introduceres to behandlingsmetoder. Derudover er formålet at arbejde med deltagerne egen personlighedsmæssige udvikling.

Der er ligeledes mulighed for, at træne brugen af den NeuroAffektive Udviklingspsykologi og omsætte den til egen praksis, hvilket slutter af med en certificering.

Kursusdagen sætter særlig fokus på

Efteruddannelsen sigter på at deltagerne får et indgående kendskab til Neuroaffektiv Udviklingspsykologi. Det vil sige, hvordan personlighedsudvikling foregår på tre forbundne niveauer i nervesystemet, og hvordan børn igennem at føle sig “mødt” og “rummet” på et relevant niveau kan udvikle sociale og emotionelle kompetencer, helst sammen med deres nærmeste omsorgspersoner. På efteruddannelsen vil de såkaldte NeuroAffektive Kompasser præsenteres og benyttes som et navigationsredskab. Derudover vil begreber som fx ”windows of opportunity”, nærmeste udviklingszone og makro- mikroregulering være helt centrale begreber og benyttes igennem hele efteruddannelsen.

Undervisningsform

Undervisningsformen veksler mellem teoretiske oplæg, videoklip, aktiviteter med fokus på kontakt og samspil i grupper, fælles refleksion og diskussion. Efteruddannelsen lægger op til fælles refleksioner om, hvordan der kan brobygges til egen praksis.

Uddannelsesplan

Uddannelsen er opdelt i 6 moduler for de som ikke ønsker certificering og 7 moduler, for de som ønsker certificering. Modul 1 er en teoretisk introduktion til NeuroAffektiv Udviklingspsykologi og hvordan denne forståelse kan benyttes i praksis. Modul 2 omhandler forskellige vurderingsmetoder til at undersøge barnets og forældrenes tilknytnings- og mentaliseringskompetencer og til at undersøge samspilsevne. Modul 3 er en introduktion til Theraplay, som er en børne- og familiebehandlingsmetode, der arbejder ud fra en NeuroAffektiv Udviklingspsykologisk forståelse. Modul 4 er en introduktion til Forældre på alle strenge, som er et psykoedukationsprogram for forældre udviklet ud fra NeuroAffektiv Udviklingspsykologi. Modul 5 handler om vigtigheden af, hvordan man sætter sin egen person i spil som professionel fagperson, hvilket er en forudsætning for godt behandlingsarbejde – det vi kalder selvagens.

Modul 6 er en opsamling og afrunding af efteruddannelsen, hvor vi benytter deltagernes egne sager som eksempel på, hvordan man kan anvende de NeuroAffektive Kompasser som navigationsredskab og omsætte brugen af dem til praksis.

Certificering

For de som gerne vil certificeres består modul 7
af tre enkeltstående kursusdage, hvor man hver gang sammen med sin arbejdsgruppe fremlægger et videoklip af et barn, forældre eller familie, som analyseres ud fra de NeuroAffektive Kompasser. Ved de to første kursusdage giver Susan Hart feedback, så der kan arbejdes videre efter tilbagemeldingen. Efter tre godkendte videofremvisninger gives der en certificering i arbejdet med NeuroAffektiv Udviklingspsykologi i praksis.

Om underviserne

Susan Hart er cand. psych., specialist og supervisor i børnepsykologi og specialist i psykoterapi.

Susanne Lundberg er psykoterapeut MPF og Internationalt Certificeret Theraplay Terapeut og er under uddannelse til Theraplay supervisor.

Dorianne Barslev er psykolog, specialist i børnepsykologi og Internationalt Certificeret Theraplay Terapeut og er under uddannelse til Theraplay supervisor.

Knud Hellborn er autoriseret psykolog. Han arbejder til dagligt ved PPR og holder kurser og foredrag om NeuroAffektiv Udviklingspsykologi.

Marianne Bentzen er Neuroaffektiv psykoterapeut. Hun fokuserer på praktisk anvendelse af neuroaffektiv teori, PTSD terapi, mindfulness og gruppedannelse.

Betalings- og afbestillingsregler

Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer.

Ved tilmelding betales et gebyr på 1.000,-kr., som overgår til depositum ved restbetaling af efteruddannelsesgebyret. Restbeløbet skal senest være indbetalt 3 måneder før kursusstart. Ved framelding betragtes depositum som et administrationsgebyr og tilbagebetales ikke. Afbud fra 2 ½ til 1 måned før efteruddannelsens start tilbagebetales 50 % minus depositum. Afbud mindre end 1 måned før er der ingen tilbagebetaling, men du er velkommen til at sælge pladsen til en anden.

Dato

Modul 1: 26. – 18. maj 2015
Modul 2: 24. – 25. august 2015
Modul 3: 16. – 17. september 2015
Modul 4: 7. – 8. oktober 2015
Modul 5: 4. – 6. november 2015
Modul 6: 7. – 8. december 2015

Alle kursusdage: kl. 9.00 – 16.00
(Morgenmad kl. 8.30 – 9.00)

Sted

Kalundborg Vandrerhjem

Pris

Prisen pr deltager for efteruddannelsesforløbet: 25.500,- kr. ekskl. moms.
Prisen pr deltager for certificeringsmodulet: 10.000,- kr. ekskl. moms.
Prisen inkluderer morgenmad, frokost, kaffe og te samt eftermiddagskage

PDF

Back To Top