skip to Main Content

Ledelse med hjerte og hjerne – neuroaffektive udviklingsperspektiver i lederskab // 2. – 3. september 2015

På disse to kursusdage vil psykolog Susan Hart og neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen gå tæt på lederens evne til at være empatisk tilstede og til at reflektere over både sig selv og medarbejderes væremåde. Dette er centrale lederfærdigheder når man søger at udvikle organisationens kultur. For at kunne det må ledere arbejde med en type indsigt, der kaldes mentalisering, som er evnen til at se sig selv udefra, se andre mennesker ‘indefra’, og relatere både andres og egne personlige behov til større perspektiver.
Det tager med andre ord lang tid og megen menneskelig erfaring at blive en født leder!

Mentalisering er en af de evner, der gerne skal fortsætte med at vokse livet igennem, så man som leder hele tiden får dybere indsigt i mellemmenneskelige processer på arbejdspladsen. Der er fire temaer, der udfolder sig i barndommen, og som former menneskers sociale samspil i alle kulturer.

Disse er:
a) evnen til at kunne synkronisere sig med andre mennesker,
b) tilknytning og tilhørsforhold,
c) hierarkiske relationer samt
d) status og mentaliseringsevne.

Kursusdagenes indhold

På kursusdagene vil Marianne og Susan introducere deltagerne i teorien om den treenige hjerne. De vil beskrive, hvordan evnen til at kunne synkronisere sig med andre mennesker, tilknytning og tilhørsforhold, hierarkiske relationer samt status og mentaliseringsevne udvikles og sammenvæves. Igennem enkle øvelser støttes deltagernes integration af de basale bevidsthedslag, som igen kan give en ny indsigt i, hvordan man støtter personlige modningsprocesser og mentalisering både hos sig selv og hos medarbejdere.

På den første kursusdag vil Marianne og Susan præsentere en systemisk forståelse af modningsfaser i grupper og lederfærdigheder. Dernæst vil de præsentere, hvordan man kan se på udvikling af ledelse i forhold til sociale hierarkier, personlig status, tilhørsforhold og mentaliseringsevne, relateret til gruppers udvikling og arbejdsproces. Derefter beskriver de udviklingen af status, tilknytning og mentaliseringsevne, der udvikles i hjernens anden modningsbølge.
På den anden kursusdag vil de om formiddagen præsentere et neuroaffektivt perspektiv på modnende ledelse: den grundlæggende udvikling af hjerne og personlighed gennem synkronisering og tilhørsforhold. Dernæst vil de se på hjernens og personlighedens udvikling og hvordan den kan støttes relevant i arbejdsrelationer og organisationer. Om eftermiddagen præsenteres personlighedsmodellen ’De Neuroaffektive Kompasser’, og hvordan denne model kan anvendes til at afdække udviklingszonen hos ledere og medarbejdere. De slutter med en sammenfatning af de to dages undervisning.

Kursusdagene sætter særlig fokus på

Hvordan sociale hierarkier udfolder sig, bl.a. gennem personlig status og mentaliseringsevne.

Hvordan man kan forstå ledelse i forhold til sociale hierarkier, personlig status og mentaliseringsevne.

Den systemcentrerede forståelse i forhold til modningsfaser i grupper og lederfærdigheder.

Hvordan grundlæggende udvikling af hjerne og personlighed sker gennem synkronisering og tilhørsforhold.

Hvordan man kan udnytte hjernens og personlighedens udvikling i arbejdsrelationer og organisationer.

De Neuroaffektive Kompassers anvendelse hos ledere og medarbejdere.

Dagenes programpunkter

  • Udvikling af hjerne og personlighed
  • 
Udvikling af sociale hierarkier, personlig status og mentaliseringsevne
  • Systemcentrerede udviklingsfaser
  • Modnende ledelse
  • De Neuroaffektive Kompasser
  • Personlighedens udvikling i arbejdsrelationer og organisationer.

Udbytte

At få konkrete redskaber til at blive en bedre leder og forstå sine medarbejdere.

At blive bedre til at støtte sin egen og sine medarbejderes udviklingsproces.

At få indblik i Neuroaffektiv Ledelse, som en måde at udvikle sine samarbejdende relationer

Om underviserne

Marianne Bentzen: Neuroaffektiv psykoterapeut. Siden 1982 har Marianne ledet professionelle psykoterapeutiske efter- og videreuddannelser i Europa og Nordamerika. Hun udvikler især den praktiske anvendelse af neuroaffektiv teori gennem kropsorienterede, relationelle, meditative og systemcentrerede metoder. Marianne har skrevet en lang række artikler og to bøger om emnet, heraf en med Susan.

Susan Hart: psykolog, specialist og supervisor i børnepsykologi og specialist i psykoterapi. Susan er selvstændig psykolog med baggrund i familiebehandling og børnepsykiatri. I sin omfattende kursus- og foredragsvirksomhed formidler og udvikler hun neuroaffektiv teori og praksis ud fra den nyere hjerneforskning. Susan har desuden skrevet en lang række artikler og 11 bøger om emnet.

Betalings- og afbestillingsregler

Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer.

Indtil fire uger før kursusafholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger.

Afbestilling mellem fire uger til ugedagen før kursets afholdelse medfører et frameldingsgebyr på 1.000,- kr.

Afbestilling fra ugedagen før kursets afholdelse udgør frameldingsgebyret den fulde kursusbetaling.

Du er altid velkommen til at tilbyde kursuspladsen til en kollega uden udgift for dig.

Dato

Den 2. – 3. september 2015 fra 9.00 – 16.00
(Morgenmad kl. 8.30 – 9.00)

Sted

Sinataur Hotel Frederiksdal

Pris

Prisen pr. deltager er kr. 3.900 ekskl. moms
Prisen dækker materiale, formiddagskaffe/te med brød, juice og frugt, Isvand i lokalet, frokost med en vand og eftermiddagskaffe/te med hjemmebagt kage.

PDF

Back To Top