skip to Main Content

Sansemotorisk psykoterapi – En metode til bearbejdning af traumatiske erindringer // 21. – 22. september 2015

Lille intim gruppe med deltagelse af Susan Hart begge dage.

Det er en stor glæde at præsentere Pat Ogden på disse to kursusdage om Sansemotorisk Psykoterapi. Pat Ogden er en anerkendt traumeterapeut, og hendes metode benyttes allerede mange steder i verden. Metoden kan afhjælpe traumer, som fx PTSD og dissociative forstyrrelser, men også symptomer som oplevelsen af følelsesmæssig tomhed, overfølsomhed, stivnede tilstande og hyperarousal. Undervisningen foregår på letforståeligt engelsk, og Sansemotorisk Psykoterapi er beskrevet i et kapitel i bogen Neuroaffektiv psykoterapi med voksne redigeret af Susan Hart.

Traumatiserede personer plages ofte af tilbagevendende sansemotoriske reaktioner i form af påtrængende billeder, lyde, lugte, kropsfornemmelser, fysisk smerte, sammentrækning, følelsesløshed og manglende evne til at modulere arousal. Disse uforløste sansemotoriske reaktioner forstyrrer ofte den traumatiserede persons evne til at tænke klart eller til at forstå sine følelsesmæssige reaktioner. Derudover kan fx følelsen af hjælpeløshed forstyrre sanse- motoriske processer rettet mod et aktivt fysisk forsvar, og en følelse af frygt kan fx vanskeliggøre arousalregulering.

Hvad er Sansemotorisk psykoterapi?

Traditionel psykoterapi beskæftiger sig med de kognitive og følelsesmæssige elementer af traumer, men mangler teknikker, der arbejder direkte med de fysiologiske elementer. Traumer har imidlertid dyb indvirkning på kroppen, og en kropslig tilgang kan derfor have stor effekt på at afhjælpe traumesymptomer.

Sansemotorisk Psykoterapi er en metode, der integrerer sansemotorisk bearbejdning med kognitiv og følelsesmæssig bearbejdning. Pat Ogden viser hvordan interventioner, der bygger på sansemotorisk bearbejdning, kan være med til at regulere og støtte følelsesmæssig og kognitiv bearbejdning og kan være gavnlig i forhold til at genoprette en normal sund funktion, uanset hvad traumet udspringer af.

Kursusdagenes indhold

På disse to kursusdage vil Pat Ogden demonstrere effekten af en bearbejdningsproces, hvor man som terapeut bevidst og opmærksomt kan følge de sekvenser af fysiske bevægelser og sanseoplevelser hos sin klient, der er forbundet med ubearbejdede reaktioner og impulser, fx muskelspænding, rysten samt ændringer i kropsholdning, vejrtrækning og puls.

Hun vil vise, hvordan sansemotorisk bearbejdning alene er utilstrækkelig, men skal integreres med både følelsesmæssig og kognitiv bearbejdning. Først når alle tre niveauer kan integrere sig opnås traumatisk heling. Igennem relationel mindfulness mellem terapeut og klient opdager klienten ubevidste processer, som er integreret i, hvad der sker fra øjeblik til øjeblik.

Pat Ogden vil gennem videofilmede uddrag af sessioner med klienter (voksne, børn, familier og par) og korte erfaringsmæssige øvelser illustrere Sansemotorisk Psykoterapi.

Kursusdagene sætter særlig fokus på

  • Beskrivelse af tolerancevinduet
  • Beskrivelse af relational mindfulness
  • Beskrivelse af kroppens rolle i psykoterapi
  • Beskrivelse af tre specifikke bevægelser, der kan udforskes i psykoterapi.
  • Forståelse af begrebet “somatisk fortælling.”

Udbytte

Disse to kursusdage udforsker den eksisterende viden om traumer og tilknytning i forhold til at udvikle affektreguleringskompetencer og psykisk heling af traumer samt øge kommunikationsfærdigheder.

Ved at bruge kroppen som den primære indgang til bearbejdning af traumer behandler Sansemotorisk Psykoterapi de direkte kropslige virkninger af traumer, hvilket fremmer den følelsesmæssige og kognitive bearbejdning.

Målgruppe

Sansemotorisk Psykoterapi henvender sig bl.a. til psykologer, psykiatere, psykoterapeuter og andre fagfolk, der arbejder med mennesker, uanset alder, der har været udsat for traumatiserende oplevelser.

Om underviseren

Pat Ogden, ph.d., er en pioner indenfor somatisk psykologi og grundlægger af Instituttet for Sansemotorisk Psykoterapi, som er et internationalt anerkendt institut med speciale i somatiske-kognitive metoder til behandling af PTSD (posttraumatisk belastningsreaktion) og tilknytningsrelaterede forstyrrelser. Hun er medstifter af Hakomi Instituttet, er kliniker, konsulent, international foredragsholder og underviser, og medforfatter til bogen Trauma and the Body: A Sensorimotor Approach to Psychotherapy and Sensorimotor Psychotherapy: Interventions for Trauma and Attachment.

Betalings- og afbestillingsregler

Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer.

Indtil fire uger før kursusafholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger.

Afbestilling mellem fire uger til ugedagen før kursets afholdelse medfører et frameldingsgebyr på 1.000,- kr.

Afbestilling fra ugedagen før kursets afholdelse udgør frameldingsgebyret den fulde kursusbetaling.

Du er altid velkommen til at tilbyde kursuspladsen til en kollega uden udgift for dig.

Dato

21. – 22. september 2015 fra 9.00 – 16.00
(Morgenmad kl. 8.30 – 9.00)

Sted

Comwell Roskilde

Pris

Prisen pr. deltager er kr. 4.500 ekskl. moms
Prisen dækker materiale, formiddagskaffe/te med brød, juice og frugt, Isvand i lokalet, frokost med en vand og eftermiddagskaffe/te med hjemmebagt kage.

PDF

Back To Top