skip to Main Content

Forældre på alle strenge – Få musikken til at spille // 30. oktober 2015

For første gang vil vi på denne kursusdag introducere forældretræningsprogrammet Forældre på alle strenge – Få musikken til at spille.

De to psykologer Susan Hart og Knud Hellborn vil på denne kursusdag give en introduktion til forældretræningsprogrammet. De vil gennemgå materialet ved at give en præsentation af programmets tilblivelse, relevant teori samt vise filmklip, manual til underviser og forældrebog, der indgår i forældretræningsprogrammet.

Hvad er Forældre på alle strenge?

Forældre på alle strenge – Få musikken til at spille er et forældretræningsprogram, der er udviklet ud fra en neuroaffektiv tilgang. Programmet henvender sig til pædagoger, psykologer og familiebehandlere, sundhedsplejersker osv., der gerne vil arbejde med forældregrupper.
Forældretræningsprogrammet anvendes til at arbejde med forældre, der ønsker at støtte deres børn i at udvikle og forbedre de basale færdigheder og kontaktformer, der er nødvendige for at barnet kan trives i hverdagens almindelige sammenhænge i familien, børnehaven, skolen og fritidsaktiviteterne.

Den neuroaffektive tilgang betyder, at forældretræningsprogrammet er udviklet på baggrund af forskning i sammenhængen mellem forælder-barn samspillet, hjernens udvikling samt personlighedens udvikling og socialisering. Menneskets følelsesmæssige udvikling betragtes i forældretræningsprogrammet som en musikalsk udvidelse af samspilskompetencer. I forældretræningsprogrammet gennemgås og trænes derfor de kontaktfærdigheder, forældre og andre voksne skal kunne møde barnet med, for at støtte dets udvikling af grundlæggende samspilsevner og selvregulering.

Da førsproglige færdigheder udgør over 90% af alle udvekslinger mellem mennesker, og da al normal udvikling er afhængig af disse kompetencer er dette forældretrænings-program primært udviklet til at træne de vigtige kompetencer, som barnet normalt lærer i samspillet med sine forældre i de første leveår.

Materialet består af en manual til underviseren, en forældreøvebog og 12 korte film. Filmene viser det sunde samspil mellem forældre og barn med fokus på et bestemt tema. Materialet er udviklet af psykolog Susan Hart, psykoterapeut Marianne Bentzen og familieterapeut Dorte Bærentzen.

Forældretræningsprogrammet består af 12 træningsgange. Der er således en film til hver træningsgang.

Kursusdagenes indhold

På kursusdagen vil Susan og Knud præsentere og gennemgå delelementer af de 12 træningsgange med smagsprøver fra filmene og de øvelser som forældretræningen består af. Derudover drøftes forældretræningens anvendelighed med fokus på den konkrete udførelse af forældretræningsprogrammet.

Kursusdagen henvender sig til:

  • Familiebehandlere, hvor programmet kan bruges som supplement til den mere dybtgående familiebehandling.
  • Familieplejekonsulenter, der fx arbejder med netværks- og plejefamilier.
  • Sundhedsplejersker, pædagoger og andre faggrupper, der har kontakt med forældre, der ønsker at støtte deres børn i at udvikle og forbedre basale færdigheder og kontaktformer.

Kursusdagene sætter særlig fokus på

At få et indblik i hvordan man gennem et struktureret forældretræningsprogram, som bygger på neuroaffektiv udviklingspsykologi, kan øge forældrenes relationelle kompetencer i forhold til deres børn.

Dagens programpunkter

  • Kort indføring i forældretræningsprogrammet Forældre på alle strenge.
  • Beskrivelse af materialet, som består af 12 filmklip, en manual til underviseren og en forældrebog.
  • Beskrivelse af hvad der skal til for at kunne benytte forældretræningsprogrammet.

Form

Undervisningen består af en kort teoretisk og praktisk gennemgang af, hvad man kan anvende forældretræningssprogrammet til, og hvad der skal til for at kunne anvende det.

Formen veksler mellem teoretisk og praktisk gennemgang af materialet med filmklip, øvelser og hvordan forældregrupper kan trænes i programmet.

Udbytte

Kursusdagen giver en indføring i Forældre på alle strenge – Få musikken til at spille

Giver indblik i, hvordan man gennem et struktureret forældretræningsprogram kan øge forældrekompetencer, så der skabes en aktiv og følelsesmæssig forbindelse mellem forældre og deres børn.

Om underviserne

Susan Hart er cand. psych., specialist og supervisor i børnepsykologi og specialist i psykoterapi. Hun er i dag selvstændig psykolog og hendes arbejde består hovedsaglig af foredrags- og kursusvirksomhed i Danmark og Norge samt gruppesupervision af psykologer og andre faggrupper.
 Hun er forfatter til en lang række bøger omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi, som er oversat til flere sprog. Se mere på www.neuroaffect.dk.

Knud Hellborn er autoriseret psykolog, og arbejder til dagligt ved PPR i Halsnæs kommune med undervisning, supervision og tilrettelæggelse af behandlingsforløb samt implementering af neuroaffektiv udviklingspsykologi som forståelsesramme på både special- og normalområdet.
Desuden afholder Knud temadage/undervisningsdage om neuroaffektiv udviklingspsykologi rundt omkring i landet på specialinstitutioner, skoler, daginstitutioner, uddannelsescentre, konferencer og plejefamilier.

Betalings- og afbestillingsregler

Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer.

Indtil fire uger før kursusafholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger.

Afbestilling mellem fire uger til ugedagen før kursets afholdelse medfører et frameldingsgebyr på 1.000,- kr.

Afbestilling fra ugedagen før kursets afholdelse udgør frameldingsgebyret den fulde kursusbetaling.

Du er altid velkommen til at tilbyde kursuspladsen til en kollega uden udgift for dig.

Dato

30. oktober 2015 fra 9.00 – 16.00
(Morgenmad kl. 8.30 – 9.00)

Sted

First Hotel Høje Taastrup

Pris

Prisen pr. deltager er kr. 1.950 ekskl. moms
Prisen dækker materiale, formiddagskaffe/te med brød, juice og frugt, Isvand i lokalet, frokost med en vand og eftermiddagskaffe/te med hjemmebagt kage.

PDF

Back To Top