skip to Main Content

Den Neuroaffektive Billedbog – En enkel brugsbog om neuroaffektiv udviklingspsykologi og kompasmodellen // 10. november 2015

Ideen med Den Neuroaffektive Billedbog er at få teorien om neuroaffektiv udviklingspsykologi gjort umiddelbar forståelig og få teorien ‘ind under huden’. Centrale menneskelige følelsesmæssige kompetencer er lært så tidligt, at de er blevet underbevidste hos voksne, men vi gør brug af disse kompetencer hele tiden. Billedbogen er derfor skabt for at forbinde billeder og ord i en helhed, der kan nå læserens følelsesmæssige fornemmelse af centrale trin i den neuroaffektive udvikling, og kursusdagen handler om, at få lært teorien gennem øvelser. Behandlere og pædagoger beretter, at de i høj grad bruger bogen både til egen fordybelse, til at skabe et fælles udgangspunkt i tværfaglig udveksling og til psykoedukation med deres brugere, klienter og forældre.

Kursusdagenes indhold

På denne kursusdag giver Marianne Bentzen en introduktion til ”Den Neuroaffektive Billedbog”, som er en bog der så enkelt som muligt beskriver fundamentet for menneskets følelsesmæssige udvikling. Med udgangspunkt i bogens lune illustrationer vil Marianne gennemgå de almenmenneskelige kompetencer og udviklingstrin, der danner fundamentet for den neuroaffektive kompasmodel. Marianne vil undervise i øvelser, der uddyber de neuroaffektive trin fra bogen, og give nogle forslag til, hvordan bogen og den neuroaffektive model kan bruges i både klinisk behandling og pædagogik.

Kursusdagene sætter særlig fokus på

  • Beskrivelse og øvelser der anskueliggør menneskets treenige hjerne: de evolutionære følelsesmæssige strukturer og udviklingsmuligheder, som alle mennesker har til fælles
  • Beskrivelse af de modningstider og samspilsformer, hvor følelsesmæssige strukturer udvikles optimalt
  • Beskrivelse af hvordan man finder og arbejder med den ’nærmeste udviklingszone’ hos voksne eller børn, når man arbejder udenfor de optimale udviklingsperioder.
  • Interaktionsøvelser og refleksionsøvelser, der introducerer deltagerne til en praktisk anvendelse af billedbogen i det kliniske og pædagogiske arbejde.

Dagenes programpunkter

  • Introduktion til neuroaffektiv udviklingspsykologi og de neuroaffektive kompasser
  • De neuroaffektive kompasser som grundlag for at finde interventioner til den nærmeste udviklingszone
  • Aktiviteter og øvelser der giver indblik i de tre niveauer i den treenige hjerne
  • Introduktion til billedbogens spørgsmål til de neuroaffektive kompasser
  • Refleksion og diskussion med henblik på brobygning til egen praksis

Form

Undervisningsformen vil veksle mellem teoretiske oplæg, billeder fra billedbogen, interaktionsøvelser samt fælles refleksion og diskussion.
Deltagelse på denne kursusdag forudsætter, at du er åben overfor at reflektere over dig selv i din arbejdsmæssige relation, og vil indgå i øvelser med fokus på kontakt og samspil.

Udbytte

Hvordan man kan bruge Den Neuroaffektive Billedbog som en ressource i sin teoretiske forståelse og tværfaglige dialog

Hvordan man kan bruge bogen til at afdække den nærmeste udviklingszone hos voksne og børn

Hvordan man kan bruge bogen til psykoedukation med voksne og teenagere

Hvordan man kan bruge bogen til at finde egnede interventioner og udviklende eller regulerende samspil

Om underviseren

Marianne Bentzen: Neuroaffektiv psykoterapeut. Siden 1982 har Marianne ledet professionelle psykoterapeutiske efter- og videreuddannelser i Europa og Nordamerika. Hun udvikler især den praktiske anvendelse af neuroaffektiv teori gennem kropsorienterede, relationelle, meditative og systemcentrerede metoder. Marianne har skrevet en lang række artikler og to bøger om emnet, heraf en med Susan.

Betalings- og afbestillingsregler

Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer.

Indtil fire uger før kursusafholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger.

Afbestilling mellem fire uger til ugedagen før kursets afholdelse medfører et frameldingsgebyr på 1.000,- kr.

Afbestilling fra ugedagen før kursets afholdelse udgør frameldingsgebyret den fulde kursusbetaling.

Du er altid velkommen til at tilbyde kursuspladsen til en kollega uden udgift for dig.

Dato

10. november 2015 fra 9.00 – 16.00
(Morgenmad kl. 8.30 – 9.00)

Sted

First Hotel Høje Taastrup

Pris

Prisen pr. deltager er kr. 1.950 ekskl. moms
Prisen dækker materiale, formiddagskaffe/te med brød, juice og frugt, Isvand i lokalet, frokost med en vand og eftermiddagskaffe/te med hjemmebagt kage.

PDF

Back To Top