skip to Main Content

Fra overlevelse og selvbeskyttelse til oplevelse og udvikling // 31. marts 2016

– Leg og aktiviteter til børn og unge ud fra en neuroaffektiv og neuro-sekventiel tilgang

Kursusdagens indhold

Jesper og Knud vil på denne kursusdag give forslag til, hvordan man ud fra en neuroaffektiv og neuro-sekventiel forståelsesramme kan tilrettelægge miljø- og psykoterapeutiske interventioner for børn og unge med udgangspunkt i at etablere udviklingsprocesser, der kan skabe følelsesmæssig, personlighedsmæssig og social udvikling. Der vil være et særligt fokus på, hvordan man ud fra neuroaffektive og neuro-sekventielle principper kan planlægge et miljø- eller psykoterapeutisk forløb ud fra barnets eller den unges nærmeste udviklingszone, der tager afsæt i lege og aktiviteter, som kan være en del af barnets og den unges hverdag. Derudover byder dagen på sammenhængen mellem en vurdering af barnets eller den unges nærmeste følelsesmæssige udviklingszone, valg af interventionsform og fagpersonens personlighedsmæssige evne til at skabe tryghed og nærvær, som skal spille for at interventionen får det tilsigtede udbytte.

Kursusdagen sætter særlig fokus på

 • Hvad det vil sige at tilrettelægge interventioner ud fra nærmeste udviklingszone
 • Hvordan man kan skabe udviklingsprocesser ud fra en neuroaffektiv og neurosekventiel forståelse.
 • Vigtigheden af interventioner præget af leg og aktivitet
 • Forståelse for hvilke lege og aktiviteter der er rettet mod udvikling i/af specifikke udviklingsniveauer.
 • Betydning af fagpersonens personlighedsmæssige evne til at skabe tryghed og nærvær.
 • Betydningen af dosering, intensitet og timing i et interventionsforløb.
 • Tilrettelæggelse af udviklingsbaserede interventioner
 • Eksempler på udviklingsbaserede programmer

Dagens programpunkter

 • Kort gennemgang af neuroaffektiv og neuro-sekventiel teori
 • Hvordan man ud fra en udviklingsforståelse kan vurdere et barn eller ungs nærmeste udviklingszone
 • Hvordan man kan gå fra teoretiske principper til konkrete interventioner specifikt tilpasset det enkelte barn eller den unge
 • Hvordan man ud fra overvejelser om fagpersonens personlighedsmæssige evne til at skabe tryghed og nærvær, den nærmeste udviklingszone og valg af interventionsform kan tilrettelægge interventioner, med henblik på størst muligt udbytte og effektivitet

Form

Kursusdagen vil veksle mellem oplæg, afprøvning af øvelser og refleksion

Udbytte

 • Indsigt i principper til tilrettelæggelse af behandling ud fra en neuroaffektiv og neuro-sekventiel indfaldsvinkel.
 • Navigationsredskaber rettet mod vurdering af barnets nærmeste følelsesmæssige udviklingszone
 • Inspiration til lege og aktiviteter i hverdagens arbejde med sårbare børn og unge
 • Måder at tilrettelægge interventioner med fokus på dosering, timing og intensitet
 • Indsigt i nye udviklingsbaserede programmer

Om underviserne

Psykolog Knud Hellborn er autoriseret psykolog, og arbejder til dagligt med undervisning, supervision og tilrettelæggelse af behandlingsforløb samt implementering af neuroaffektiv udviklingspsykologi som forståelsesramme på både specialområdet og normalområdet. Desuden afholder Knud temadage/undervisningsdage om neuroaffektiv udviklingspsykologi på specialinstitutioner, skoler, daginstitutioner, uddannelsescentre, konferencer og plejefamilier. Knud er sammen med Susan Hart og Marianne Bentzen medudvikler af NUSSA, som er et udviklings- og legebaseret børnegruppeprogram for 3-12 årige. Derudover er han medudvikler af Emotional Development Scale sammen Susan Hart og Jesper Birck. Knud er desuden certificeret i NMT ved Bruce Perry under Child Trauma Academy.

Psykolog Jesper Birck er autoriseret psykolog, og arbejder til dagligt med rådgivning, udredning og intervention rettet mod børn og unge med udviklingstraumer. Desuden superviserer han plejefamilier, på institutioner og familiecentre, ligesom han holder tema- og undervisningsdage ud fra en neuroaffektiv og neuro-sekventiel tilgang. Jesper er certificeret og supervisoruddannet i NMT ved Bruce Perry under Child Trauma Academy. Han er tillige en del af det nye mentor program opstartet af Bruce Perry og Child Trauma Academy. Derudover er han medudvikler af Emotional Development Scale sammen Susan Hart og Knud Hellborn. Han har tidligere arbejdet som psykologfaglig leder og psykolog ved PPR og Børne- og familierådgivning, været krisepsykolog og undervist på Aarhus universitet.

Betalings- og afbestillingsregler

Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer.

Indtil fire uger før kursusafholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger.

Afbestilling mellem fire uger til ugedagen før kursets afholdelse medfører et frameldingsgebyr på 1.000,- kr.

Afbestilling fra ugedagen før kursets afholdelse udgør frameldingsgebyret den fulde kursusbetaling.

Du er altid velkommen til at tilbyde kursuspladsen til en kollega uden udgift for dig.

Dato

31. marts 2016 fra 9.00 – 16.00
(Morgenmad kl. 8.30 – 9.00)

Sted

First Hotel Høje Taastrup

Pris

Prisen pr. deltager er kr. 1.950 ekskl. moms
Prisen dækker materiale, formiddagskaffe/te med brød, juice og frugt, Isvand i lokalet, frokost med en vand og eftermiddagskaffe/te med hjemmebagt kage.

PDF

Back To Top