skip to Main Content

Samspillet mellem neuroaffektiv udviklingspsykologi og Theraplay – En udviklingsmulighed for tilknytningsforstyrrede forældre // 26. april 2016

– en udviklingsmulighed for tilknytningsforstyrrede forældre.
Theraplay er en ikkesproglig interventionsmetode, der har fokus på at indgå i kontakt til børn og voksne hvis følelsesmæssige udvikling endnu ikke er et sted, hvor man kan anvende sproget som en måde at støtte og hjælpe barnets eller den voksnes udviklingsproces.

Ud fra devisen ”det er svært at give noget videre, man ikke selv har fået” er Theraplay en intervention, der styrker tilknytning og tillid til andre igennem glædesfyldt engagement og aktiviteter, kan udvikle selvværd og mestringskompetencer til at regulere sit humør og temperament.

Metoden bliver primært brugt til børn med følelsesmæssige, sociale, udviklings- og adfærdsmæssige vanskeligheder, hvor målet er at udvikle og styrke tilknytning, selvværd, tillid til andre og glædesfyldt socialt samspil. Men ofte møder vi unge og forældre som netop er udfordret på det følelsesmæssige og sociale område, hvor mentaliseringskapaciteten er begrænset og det at indgå i dialoger ikke skaber forandringer.

Med afstemte aktiviteter som rammen for interventionen guider Theraplay-terapeuten på engageret vis forælderen i at opbygge glædesfyldt samspil i nærmeste zone for udvikling; i udfordrende aktiviteter og i omsorgsfulde aktiviteter. Herved er det muligt at få adgang til dybere niveauer af de selvregulerende og emotionelle funktioner, der dannes i hjernens følelsesmæssige strukturer.

Fra neuroaffektiv udviklingspsykologi til terapeutisk praksis via Theraplay

Psykolog Susan Hart og familieterapeut og Theraplay-specialist Anne Larsen vil på denne kursusdag tage deltagerne ind i det neuroaffektive univers og vise hvordan den neuroaffektive forståelse kan omsættes til en konkret praksis i forhold til svært sårbare forældre, hvor der er usikkerhed på, om forældrene kan varetage forældreomsorgen for deres børn. Kursusdagen er således relevant for pædagoger, psykologer, sagsbehandlere, dagplejere, sundhedsplejersker, plejefamilie-konsulenter og plejefamilier, der indgår i samarbejde med de sårbare forældre.

Susan Hart, som har udviklet neuroaffektiv udviklingspsykologi, vil sammen med Anne Larsen, som har arbejdet som familiebehandlere på et kommunalt familiebehandlingscenter og er certificeret Theraplay specialist, få teori og praksis til at tage hinanden i hånden. Susan og Anne vil sammen vise, hvordan teori og praksis spiller sammen, og hvordan man kan skabe tilpasse udfordringer og glædesfyldte oplevelser gennem kærlig og tryg guidning med ekstremt sårbare forældre. De vil vise, at der altid er en vej at gå og Anne vil i denne forbindelse vise en række videoklip for at demonstrere sit arbejde med disse sårbare forældre.

Kursusdagens indhold

På kursusdagen vil Susan beskrive den neuroaffektive teoris grundbegreber gennem en vekselvirkning mellem teori og videoklip og Anne vil give et indblik i, hvordan disse grundbegreber omsættes til hendes praksis med Theraplay med sårbare forældre, som hun vil vise gennem videoer af konkrete interventionsforløb.

Udgangspunktet for kursusdagen er at man igennem en kompetent, omsorgsfuld terapeut er i stand til at synkronisere sig med forælderen og herigennem skabe følelsesmæssig udvikling og psykisk resiliens.

På kursusdagen vil der tages udgangspunkt i svært traumatiserede forældre som har svært ved at indgå i narrativt baserede terapiformer og vigtigheden af at finde deres nærmeste udviklingszone og de ressourcer man kan tage udgangspunkt i gennem Theraplayforløbet. Vi vil også se på, hvilken effekt det har på børnene.

Dagen vil veksle mellem teorioplæg, fælles refleksion, øvelser og videoklip af arbejdet med forældrene.

Kursusdagen sætter særlig fokus på

 • Hvordan man gennem Theraplay kan udvikle kontaktfærdigheder hos svært tilknytningsforstyrrede voksne
 • Viden om ”sproget før sproget”, og hvor vigtigt dette er for den følelsesmæssige og personlighedsmæssige udvikling
 • Inspiration til ”før-sproglig” terapi med voksne
 • Hvordan små lege og aktiviteter kan øge, også voksnes, mulighed for at deltage i helende og sunde kontaktøjeblikke
 • Hvordan man gennem en struktureret metode kan arbejde med menneskers her-og-nu oplevelse gennem interaktionen, og styrke deres følelsesmæssige regulering.
 • Indblik i behandlingserfaring med Theraplay og voksne.
 • Nye muligheder i behandlingsarbejdet , hvor sproget ikke umiddelbart rækker til at skabe forandringer.

Dagens programpunkter

 • Beskrive hvordan neuroaffektiv udviklingspsykologi kan omsættes til praksis i mødet med tilknytningsforstyrrede voksne gennem konkrete videoforløb.
 • Give indblik i intervention med Theraplay og sårbare voksne ved at drøfte de viste filmklip.
 • Pege på nye muligheder i interventionsarbejdet med voksne, hvor sproget ikke umiddelbart rækker til at skabe forandringer.

Udbytte

 • At få konkrete måder til at møde voksne, som ikke kan støttes gennem dialoger, især i forhold til arousal- og affektregulering samt mødeøjeblikke
 • At blive bedre til at støtte sårbare forældre ved at skabe en tryg ramme og synkronisere sig med dem og derefter støtte synkroniseringsprocessen mellem dem og deres børn
 • At få indblik i en måde at integrere såvel neuroaffektiv udviklingspsykologi som Theraplay i interventionen med tilknytningsforstyrrede forældre.

Om underviserne

Anne Larsen er uddannet socialpædagog, og har derudover en efteruddannelse som småbørnskonsulent. Hun er certificeret Theraplay-specialist og ICDP–vejleder. Hun har mange års erfaring i arbejde med børn og familier med tilknytnings- og relationsforstyrrelser og har i en årrække arbejdet med familiebehandling og plejefamilier. Anne har i dag selvstændig praksis med familiebehandlings- og Theraplayforløb, og hun arbejder desuden som supervisor, foredragsholder og underviser.

Susan Hart er cand. psych., specialist og supervisor i børnepsykologi og specialist i psykoterapi. Hun har været leder af et kommunalt familiebehandlingscenter og arbejdet på børnepsykiatrisk afdeling. Hun er i dag selvstændig psykolog og har i tidens løb superviseret forskellige faggrupper, der arbejder med børn, voksne og familier. Hun er forfatter til en lang række bøger omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi, som er oversat til flere sprog. Se mere på www.neuroaffect.dk.

Betalings- og afbestillingsregler

Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer.

Indtil fire uger før kursusafholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger.

Afbestilling mellem fire uger til ugedagen før kursets afholdelse medfører et frameldingsgebyr på 1.000,- kr.

Afbestilling fra ugedagen før kursets afholdelse udgør frameldingsgebyret den fulde kursusbetaling.

Du er altid velkommen til at tilbyde kursuspladsen til en kollega uden udgift for dig.

Dato

26. april 2016 fra 9.00 – 16.00
(Morgenmad kl. 8.30 – 9.00)

Sted

First Hotel Høje Taastrup

Pris

Prisen pr. deltager er kr. 1.950 ekskl. moms
Prisen dækker materiale, formiddagskaffe/te med brød, juice og frugt, Isvand i lokalet, frokost med en vand og eftermiddagskaffe/te med hjemmebagt kage.

PDF

Back To Top