skip to Main Content

Inspirationsdag om neuroaffektiv ledelse // 20. juni 2016

På denne inspirationsdag giver de to konsulenter Elise Brøchner og Peter Kofoed en introduktion til neuroaffektiv ledelse. De vil introducere den neuroaffektive teori i en ledelseskontekst med en gennemgang af de neuroaffektive kompasser som navigerings-, udviklings- og styringsredskab, og de vil komme ind på lederens rolle som ”karavanefører” for sin organisation. Kurset henvender sig således til alle personaleledere.

Neuroaffektiv ledelse er udviklet ud fra neuroaffektiv udviklingspsykologi, og den omfattende viden om den treenige hjernes potentiale for sansning, følelse og mentalisering er bragt ind i det personlige lederskab. Elise Brøchner og Peter Kofoed har igennem de sidste tre år udviklet neuroaffektiv ledelse som en ny ledelsesmodel med støtte fra Marianne Bentzen og har uddannet det første hold neuroaffektive ledere. De bruger løbende den neuroaffektive forståelse i deres undervisning og coaching af ledere i den offentlige og private sektor.

Kursusdagens indhold

På kursusdagen vil Elise og Peter vise hvordan den treenige hjerne kan bruges i lederskab og kan styrke det relationelle samspil mellem lederen og medarbejderen som igen kan være med til at skabe en empatisk organisation. De vil vise, hvordan den neuroaffektive teori kan anvendes i ens egen udviklingsproces som leder og være med til at styrke udviklingen af mentaliseringsevne, og vise metoder til, hvordan man som leder kan motivere medarbejdere til samarbejde og udvikle deres forståelse for hinanden. Derudover vises der, hvordan man kan regulere sig selv og forhindre stress og overbelastning, og hvordan det personlige fundament, der kan udvikles gennem den neuroaffektive forståelse, kan skabe ledelsesmæssige robusthed i en omskiftelig tid.

Kursusdagen sætter særlig fokus på

 • En synliggørelse af hvordan den treenige hjerne kan bruges i lederskab
 • Hvordan lederen kan styrke samspillet med både medarbejdere, kolleger og chef
 • Hvordan lederen kan anvende teorien i sin egen udviklingsproces som leder
 • Hvordan teorien kan anvendes til at motivere sig selv og sine medarbejdere
 • Hvordan teorien kan anvendes til at synliggøre medarbejdernes og sin egen nærmeste udviklingszone
 • Hvordan teorien kan anvendes til at forebygge og regulere egen og andres stress og overbelastning
 • Hvordan det personlige fundament og den ledelsesmæssige robusthed kan styrkes.

Dagens programpunkter

 • En kort beskrivelse af den treenige hjerne og dens udviklingsmuligheder
 • Øvelser, der anskueliggør hvordan den treenige hjerne kan anvendes i praksis
 • Hvordan neuroaffektiv udviklingspsykologi kan omsættes til ledelse
 • Lederens rolle som karavanefører
 • Lederens personlige ledelsesmæssige autoritet og status i organisationen
 • Hvordan de personlige egenskaber der udspringer af de tre neuroaffektive kompasser kan oversættes til ledelseskompetencer
 • En dybere forståelse af samspillet mellem mennesker – mellem leder og medarbejder, leder og ledelseskolleger og samspillet opad med chefen og hvordan disse samspil kan styrkes
 • Det personlige lederskab og ledelse af mennesker i en neuroaffektiv forståelse
 • Lederens egen nærmeste udviklingszone og medarbejdernes nærmest udviklingszone

Form

Undervisningsformen vil veksle mellem korte teoretiske oplæg, små samspilsøvelser og dialogbaseret undervisning. Som deltager skal man således være åben i forhold til at reflektere over sig selv i sin professionelle rolle og dele nogle af disse refleksioner med andre deltagere.

Udbytte

På denne kursusdag vil man få et indtryk af, hvordan den neuroaffektive teori kan anvendes i lederskabet, så man bruger sig selv mere kraftfuldt. Man vil få en dybere forståelse af, hvordan og hvorfor vi mennesker er forskellige og hvordan man som leder kan udvikle sig selv og sine medarbejdere og herigennem øge det relationelle potentiale i samspillet med andre.

Om underviserne

Elise Brøchner er konsulent, underviser og coach med speciale i autentisk lederskab. Elise har mere end 20 års ledelseserfaring som både mellem- og top leder i store danske og internationale virksomheder.

Peter Kofoed er konsulent og psykoterapeut. Peter har ledet uddannelser i psykoterapi, supervision og procesledelse. Han coacher løbende ledere og ledergrupper.

Betalings- og afbestillingsregler

Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer.

Indtil fire uger før kursusafholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger.

Afbestilling mellem fire uger til ugedagen før kursets afholdelse medfører et frameldingsgebyr på 1.000,- kr.

Afbestilling fra ugedagen før kursets afholdelse udgør frameldingsgebyret den fulde kursusbetaling.

Du er altid velkommen til at tilbyde kursuspladsen til en kollega uden udgift for dig.

Dato

20. juni fra 9.00 – 16.00
(Morgenmad kl. 8.30 – 9.00)

Sted

First Hotel Høje Taastrup

Pris

Prisen pr. deltager er kr. 1.950 ekskl. moms
Prisen dækker materiale, formiddagskaffe/te med brød, juice og frugt, Isvand i lokalet, frokost med en vand og eftermiddagskaffe/te med hjemmebagt kage.

PDF

Back To Top