skip to Main Content

Neuroaffektiv supervision // 30. og 31. august 2016

På dette kursus vil psykolog Susan Hart og psykoterapeut Marianne Bentzen præsentere forskellige neuroaffektive supervisionsmodeller, hvor man igennem supervisionsprocesser kan anvende følgende fire modeller: neuroaffektive markører, videoanalyse, identifikation med klient og gruppeprocesser til at udarbejde interventionsplaner for voksne, børn og familier.

Kursusdagens indhold

Kursusdagene vil indeholde en kort teoretisk gennemgang af de neuroaffektive kompasser. Der vil blive præsenteret følgende fire supervisionsmodeller:

Analyse ud fra neuroaffektive markører er en dybtgående analyse, der sigter på at samle alle informationer om klientens funktion og interaktionsevner på tre neuroaffektive niveauer, nemlig det autonomt-sansende, det limbisk-følende og det præfrontalt-mentaliserende. Sammenholdt med biografiske informationer giver dette et grundigt overblik over klientens ressourcer og vanskeligheder.

Analyse ud fra videoanalyse består i fremvisning af et videoklip på ca. 10 minutter af enten et mentaliseringsbaseret interview eller en samspilsobservation, fx mellem en forælder og barn. Videoklippet analyseres ud fra enten en mentaliseringsskala eller samspilsdimensioner, som sammenholdes med de neuroaffektive kompasser.

Identifikation med klient består i konkret at indleve sig i klientens kropsholdning, vanebevægelser, vaneudsagn og eventuelt elementer fra klientens livshistorie, og fra denne rolletagning fornemme klientens følelsestilstand og impulser. Gennem denne træning kan terapeuten fordybe sin intuitive fornemmelse af klientens behov, og for hvilke slags kontakt der virker støttende.

Neuroaffektive gruppeprocesser bygger videre på modellen Identifikation med klient. Det er en arbejdsmetode, hvor én deltager identificerer sig med klienten, og en anden deltager tager rollen som terapeut sammen med resten af deltagerne. Når ’klienten’ har givet sit udspil, skal gruppen komme med forslag til ’terapeuten’ til interventioner, som ’terapeuten’ prøver af, og ’klienten’ giver feedback på, hvordan det føles at blive mødt på denne måde.

Dagens programpunkter

  • Teoretisk gennemgang af de neuroaffektive kompasser
  • Præsentation af fire supervisionsmetoder
  • Foretage en analyse med neuroaffektive markører
  • Foretage en videoanalyse
  • Foretage en supervision ud fra identifikation med en klient
  • Foretage en supervision ud fra neuroaffektiv gruppeproces
  • Afdækning af klienten, barnets, forældrenes nærmeste udviklingszone

Kursusdagens udbytte

  • Systematisering af supervision gennem fire forskellige neuroaffektive supervisionsmodeller
  • Afprøvning af de fire forskellige supervisionsmodeller
  • Tilrettelæggelse af en realistisk interventionsplan

Om underviseren

Marianne Bentzen
Marianne er neuroaffektiv psykoterapeut. Siden 1982 har Marianne ledet professionelle psykoterapeutiske efter- og videreuddannelser i Europa og Nordamerika. Hun udvikler især den praktiske anvendelse af neuroaffektiv teori gennem kropsorienterede, relationelle, meditative og systemcentrerede metoder. Marianne har skrevet en lang række artikler og to bøger om emnet, heraf en med Susan.

Susan Hart
Susan er cand. psych., specialist og supervisor i børnepsykologi og specialist i psykoterapi. Hun har været leder af et kommunalt familiebehandlingscenter og arbejdet på børnepsykiatrisk afdeling. Hun er i dag selvstændig psykolog og har i tidens løb superviseret forskellige faggrupper, der arbejder med børn, voksne og familier. Hun er forfatter til en lang række bøger omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi, som er oversat til flere sprog.

Betalings- og afbestillingsregler

Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer.

Indtil fire uger før kursusafholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger.

Afbestilling mellem fire uger til ugedagen før kursets afholdelse medfører et frameldingsgebyr på 1.700,- kr.

Afbestilling fra ugedagen før kursets afholdelse udgør frameldingsgebyret den fulde kursusbetaling.

Du er altid velkommen til at tilbyde kursuspladsen til en kollega uden udgift for dig.

Dato

Den 30. og 31. august 2016 fra 8.30 – 16.00.

Sted

Florentz Cafe og Brasserie

Pris

Prisen pr. deltager er kr. 3.900 ekskl. moms
Prisen dækker materiale, formiddagskaffe/te med brød, juice og frugt, Isvand i lokalet, frokost med en vand og eftermiddagskaffe/te med hjemmebagt kage.

PDF

Back To Top