skip to Main Content

En introduktion til neuroaffektiv pædagogik – At holde hjerne og hjerte sammen som pædagog // 25. oktober 2016

På denne inspirationsdag vil psykolog Annie Jakobsen og socialpædagog Anne Larsen give en introduktion til, hvordan neuroaffektiv udviklingspsykologi og viden om den treenige hjerne, kan udmønte sig i pædagogisk praksis.

Kurset henvender sig til pædagoger i daginstitutioner, SFO, dagplejemødre og andre som arbejder indenfor det pædagogiske område, som gerne vil have mere viden om, hvordan man kan møde børnene på en udviklingsskabende måde. På kursusdagen vægtes hvor meget relationen med pædagogen har stor betydning for barnets evne til selvregulering. Med afsæt i de neuroaffektive kompasser, samt viden om den følelsesmæssige udvikling og legens betydning vises, hvordan børns udvikling tager afsæt i ressourcer og udfordringer. Der vises ligeledes hvilke pædagogiske tiltag og metoder, der skal til, for at fremme udvikling og trivsel.

Kursusdagens indhold

På kursusdagen vises, hvordan samspillet mellem børn og voksne påvirker børnenes udviklingsmuligheder, og hvad det betyder, at være en tydelig voksen. Der vil således være fokus på pædagogens personlighed (selvagens) for at støtte børnenes følelses- personlighedsmæssige og sociale kompetencer. Der vil ligeledes være fokus på betydningen af gruppeprocesser, og hvordan det er muligt at øge udvikling og trivsel i børnefællesskaber gennem leg og delt glæde.

Deltagerne skal være parat til at indgå i øvelser og lege, som sætter fokus på selvagens og samspil.

Kursusdagen sætter særlig fokus på:

 • Centrale begreber i den Neuroaffektive Udviklingspsykologi og hvordan kompasserne kan anvendes som navigationsredskab
 • Legens betydning
 • Fælles glæde og positiv forstærkning
 • Selvagens – at bringe sig selv med i samspillet
 • Betydningen af udvikling i den nærmeste udviklingszone
 • Adfærdsregulering i modsætning til at skabe nye mønstre for samspil

Dagens programpunkter:

 • Kort beskrivelse af neuroaffektiv udviklingspsykologi
 • Hvordan arbejder man i den nærmeste udviklingszone
 • Pædagogens rolle som tydelig voksen
 • Hvordan omsættes neuroaffektiv udviklingspsykologi til pædagogisk praksis

Kursusdagens udbytte:

 • Fokus på betydningen af selvagens, relationer og emotionel udvikling
 • Ny forståelse og tilgange til at støtte børn i deres nærmeste følelsesmæssige udviklingszone
 • Forslag til hvordan børn tilbydes nye måder at være sammen på
 • Inspiration til pædagogisk praksis

Om underviserne

Annie Jakobsen
Annie er cand. pæd. psyk. Hun er oprindelig uddannet socialpædagog og har bred erfaring indenfor almenpædagogik og behandling, primært i forhold til børn-unge og familier. Hun har i en årerække været ansat på en heldagsskole på deltid og har desuden privat praksis. Derudover har hun flere terapeutiske uddannelser bag sig og har specialiseret sig i den neuroaffektive forståelse af barnets udvikling, og om hvordan man omsætter denne viden til behandling af børn og unge med svære følelsesmæssige og sociale vanskeligheder. Hun er internationalt certificeret Theraplay-terapeut og anvender denne tilgang i sin private praksis. Hun superviserer og underviser fagfolk og er supervisor og underviser på Theraplay-uddannelsen.

Anne Larsen
Anne er uddannet socialpædagog, og har derudover en efteruddannelse som småbørnskonsulent. Hun er certificeret Theraplay-specialist, familieterapeut og under certificering i neuroaffektiv psykoterapi. Anne har mange års erfaring på daginstitutionsområdet, samt i arbejdet med børn og familier med tilknytnings- og relations forstyrrelser. Hun har i dag selvstændig praksis med børnegruppe-,familiebehandlings- og Theraplayforløb og arbejder desuden som supervisor, foredragsholder og underviser.

Betalings- og afbestillingsregler

Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer.

Indtil fire uger før kursusafholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger.

Afbestilling mellem fire uger til ugedagen før kursets afholdelse medfører et frameldingsgebyr på 1.000,- kr.

Afbestilling fra ugedagen før kursets afholdelse udgør frameldingsgebyret den fulde kursusbetaling.

Du er altid velkommen til at tilbyde kursuspladsen til en kollega uden udgift for dig.

Dato

25. oktober fra 9.00 – 16.00
(Morgenmad kl. 8.30 – 9.00)

Sted

Florentz Cafe og Brasserie

Pris

Prisen pr. deltager er kr. 1.950 ekskl. moms
Prisen dækker materiale, formiddagskaffe/te med brød, juice og frugt, Isvand i lokalet, frokost med en vand og eftermiddagskaffe/te med hjemmebagt kage.

PDF

Back To Top