skip to Main Content

Forældre på alle strenge – få musikken til at spille // Opstart november 2016

Kursusholdere: Anne Larsen og Sarah Ulander

Forældretræningsprogrammet er baseret på neuroaffektiv udviklingspsykologi og henvender sig til:

  • Sundhedsplejersker, pædagoger og andre faggrupper, der har kontakt med forældre, der ønsker at støtte deres børn i at udvikle og forbedre basale færdigheder og kontaktformer.
  • Professionelle, der til daglig arbejder med familiebehandling, hvor programmet kan bruges som supplement til den mere dybtgående familiebehandling
  • Professionelle der arbejder med plejefamilier

Forældretræningsprogrammet retter sig mod forældre, der ønsker at støtte deres børn i at udvikle og forbedre deres følelsesmæssige- og sociale kompetencer.

Et neuroaffektivt udviklingspsykologisk træningsprogram

Det neuroaffektive grundlag betyder, at træningsmaterialet er udviklet på baggrund af over 50 års forskning i sammenhængen mellem forælder-barn-samspillet, hjernens udvikling, personlighedens udvikling og socialisering.

Personligheds- og identitetsudvikling består af en musikalsk udvidelse af samspilskompetencer. Derfor kalder vi hver grundlæggende færdighed en ”streng”, som man skal lære at spille på, så man ender med at kunne spille på alle kompetencestrengene.

Træningsprogrammet er struktureret i tolv sessioner, hvor en person (træneren), der er uddannet i forældretræningsprogrammet, gennemgår og træner de kontaktfærdigheder, som man som forældre skal møde barnet med. Træningen foregår i en forældregruppe på ca. 6-8 forældre.

Træningsmaterialet består af tolv korte film, én til hver session, som viser almindelige samspil mellem forældre og børn, som kan debatteres med fokus på et bestemt tema. Derudover er der en manual til træneren med teori og forslag til, hvad der kan trænes, samt en bog til forældrene, hvor teorien forenkles, og hvor der er plads til egne noter.

Indhold i forældretræningsprogrammet

Forældretræningsprogrammet er udviklet af psykolog Susan Hart, psykoterapeut Marianne Bentzen og familieterapeut Dorte Bærentzen. Det er organiseret i samme rækkefølge som barnets normale udvikling, hvor tidligt udviklede sociale og personlighedsmæssige færdigheder danner grundlag for senere kompetenceudvikling.

Overskrifterne i de tolv træningsgange i forældretræningsprogrammet er:

Streng Overblik
Første streng Introduktion, overblik over neuroaffektiv udvikling og modeller, samt målsætning
Andre, tredje og fjerde streng Samspilsfærdigheder ud fra sansninger og energiniveauer: Synkronisering og rytmer, afstemning, fejlafstemning og genafstemning.
Femte, sjette og syvende streng Samspilsfærdigheder ud fra følelsesmæssig afstemning: Følelsesmæssig kommunikation, nonverbale dialoger, evne til fælles opmærksomhed og tilknytning
Ottende, niende og tiende streng Samspilsfærdigheder igennem mentalisering: Impulskontrol, omsorg for andre, selvtrøst, sprog og udvikling af mentaliseringskompetencer.
Ellevte og tolvte streng Forælderens egenomsorg, og hvad man gør i belastende og stressfyldte situationer. Tilbageblik og afslutning.

Mere information om indholdet i forældretræningsprogrammet findes i en særskilt brochure om forældretræningsmaterialet, som kan downloades på denne side

Oplæringsforløbet

Oplæringsforløbet giver de kommende trænere en grundig indføring i brugen af det omfattende træningsmateriale, der er udviklet til forældretræningsprogrammet Forældre på alle strenge – få musikken til at spille. Indføringen omfatter teori, gennemgang af opgaver samt personlig afprøvning af programmets øvelser og hjemmeopgaver.

Der er max 36 deltagere på et hold.

Plan for oplæringsforløbet

Oplæringsforløbet består af otte dages undervisning fordelt på tre moduler, som strækker sig over et halvt år. De første to moduler har en varighed på tre dage med ca. to-tre måneders mellemrum.

Der afsluttes med et sidste modul, som består af to kursusdage, der lægges ca. seks måneder senere. Det vil her være en fordel at træneren har gennemført et forældretræningsforløb, så man udvikler en vis erfaring i brugen af programmet.

Indhold i oplæringsforløbet

I modul I gennemgås første halvdel, og i modul II anden halvdel af forældretræningsprogrammet. På begge moduler gennemgås alle programmets delelementer, og deltagerne træner desuden selv de kontaktfærdigheder, som træningsprogrammet omhandler.

Modul I:
Introduktion til forældretræningsprogrammet samt gennemgang af streng 1-6. Dette omfatter gennemgang af videomaterialet, afprøvning af øvelser og diskussioner i forhold til hver enkelt streng.

Modul II:
Gennemgang af streng 7-12. Dette omfatter ligeledes en gennemgang af videomateriale, afprøvning af øvelser og diskussioner i forhold til hver enkelt streng. I dette modul vil der desuden være fokus på den konkrete udførelse af forældretræningsprogrammet med forældre.

Modul III:
På disse to kursusdage uddybes træningsprogrammets teori og praksis gennem supervision og dialog med deltagerne om deres erfaringer med at implementere og udføre programmet med forældregrupperne.

Om underviserne på oplæringsforløbene

Anne Larsen
Anne er uddannet socialpædagog, og har derudover en efteruddannelse som
småbørnskonsulent. Hun er certificeret Theraplay-specialist og ICDP–vejleder. Hun har mange års erfaring i arbejde med børn og familier med tilknytnings- og relationsforstyrrelser og har i en årrække arbejdet med familiebehandling og plejefamilier. Anne har i dag selvstændig praksis med familiebehandlings- og Theraplayforløb og arbejder desuden som supervisor, foredragsholder og underviser.

Sarah Ulander
Sarah er udannet pædagog og familieterapeut. Derudover er hun småbørnskonsulent og SE-terapeut. Hun har stor erfaring i arbejdet med børn og forældre med tilknytnings- og relationsforstyrrelser.

Sarah arbejder i Københavns kommune med familiebehandling af svært belastede familier og børn med særlige udfordringer. Sideløbende har hun egen praksis med traume- og famileterapi forløb.

Betalings- og afbestillingsregler

Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer.

Indtil otte uger før kursusafholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger.

Afbestilling mellem otte uger til ugedagen før kursets afholdelse medfører et frameldingsgebyr på halvdelen af kursus prisen.

Afbestilling fra ugedagen før kursets afholdelse udgør frameldingsgebyret den fulde kursusbetaling.
Du er altid velkommen til at tilbyde kursuspladsen til en kollega uden udgift for dig.

Dato

1. Modul: 7. – 9. november 2016
2. Modul: 24. – 26. januar 2017
3. Modul: 12. – 13. juni 2017

Alle kursusdage: kl. 9.00 – 16.00
(Morgenmad kl. 8.30 – 9.00)

Sted

Florentz Café & Brasserie

Pris

Prisen pr. deltager for oplæringsforløbet:
11.000,- kr. ekskl. moms.

Prisen inkluderer morgenmad, frokost, kaffe og te samt eftermiddagskage

Derudover inkluderer prisen 1 stk. trænermanual til Forældre på alle strenge, 1 stk. forældrebog til Forældre på alle strenge og en personlig kode til streaming af programmets 12 filmklip.

Oplæringsforløbet afholdes som et eksternat, dvs. at overnatning ikke er inkluderet.

PDF

Back To Top