skip to Main Content

Konference om legens potentiale – Legs betydning for følelses-, personlighedsmæssig og social læring // 28. – 29. november 2016

Med inspiration fra Los Angeles, som i april 2015 arrangerede den første store legekonference med 500 deltagere, afholder vi en tilsvarende konference i Danmark.

Leg findes blandt alle pattedyr og i alle menneskelige kulturer, og alle pattedyr, helt ned til rotter, bruger meget tid på, at slås for sjov og tumle rundt. Det har ligeledes vist sig, at legeaktiviteten stiger jo mere velbegavet et pattedyr er. Uanset hvor børn bor og hvad sprog de taler, tilbringer børn tid med legefyldte aktiviteter og det forventes af børn, at de leger. Leg er en så almen og normal aktivitet blandt børn, men også blandt voksne, fx gennem sportskonkurrencer. I nogle kulturer opfattes leg som børns ”arbejde”.

Nogle forskere har betegnet mennesket som homo ludens – det legende menneske. Alle steder i verden leger børn, uanset kultur og sted, og hvor som helst hvor børn leger er det et tegn på sund udvikling. Gennem leg får børn en masse erfaringer om verden omkring sig. Leg hjælper børn med at udvikle relationer og deres personlighed modnes gennem legefyldte interaktioner. Alle børn udvikler sig i de relationer, som de er omgivet af, og gode relationer er et vigtigt fundament for udvikling af børns selvreguleringskompetencer.

Program

28. november

Tid Beskrivelse
Kl. 09.15-09.45: Morgenmad og indskrivning
Kl. 09.45-10.00: Velkomst, introduktion til konferencen og legende indslag v/ Susan og Mick Hart
Kl. 10.00-10.45: Når børn mister fællesskabet med jævnaldrende. v/ Pernille Due
Kl. 10.45-11.15: Hvorfor er leg så vigtig? v/ Susan Hart og Marianne Bentzen
Kl. 11.15-11.30: PAUSE
Kl. 11.30-12.45: Fortsættelse af Hvorfor er leg så vigtig?
Kl. 12.45-13.45: FROKOST
Kl. 13.45-14.00: Legende indslag v/ Mick Hart
Kl. 14.00-15.15: Barns kreativitet – livets gull v/ Eldbjørg Weedaa
Kl. 15.15-15.30: PAUSE
Kl. 15.30-16.45: Sunshine Circles – glædesfyldt leg og samspil i børnegrupper v/ Marie Olsen-Kludt og Annie Jacobsen
Kl. 16.45-17.00: Afslutning af dagen v/ Mick Hart

29. november

Tid Beskrivelse
Kl. 08.30-09.00: Morgenmad
Kl. 09.00-09.15: Legens betydning for udviklingen af barnets mentale landskab v/Kjeld Fredens
Kl. 10.00-10.30: Play makes the brain grow v/ Jukka Mäkelä
Kl. 10.30- 10.45: PAUSE
Kl. 10.45- 12.00: Fortsættelse af Play makes the brain grow
Kl. 12.00-13.00: FROKOST
Kl. 13.00-13.15: Legende indslag v/ Mick Hart
Kl. 13.15-14.30: Leg og kommunikativ udvikling i musikterapi med børnegrupper v/ Ulla Holck og Stine Lindahl Jacobsen
Kl. 14.30-14.45: PAUSE
Kl. 14.45-16.00: NUSSA – Leg som udviklende og samhørighedsskabende redskab v/ Knud Hellborn og Gitte Jørgensen
Kl. 16.00-16.15: Afslutning af dagen v/ Mick Hart

Om de enkelte oplæg

28. november
Pernille Due vil i sit oplæg fortælle om de seneste resultater fra skolebørnsundersøgelsen, som er det danske bidrag til det internationale forskningsprojekt, ”Health Behaviour in School-aged Children – a WHO international study”, som nu omfatter 40 lande. De seneste resultater viser, at danske skolebørn i alderen 11-15 år har Europa-rekord i at sidde foran en skærm, og i oplægget drøftes betydningen af, at børn ikke få mulighed for at udvikle sociale kompetencer i fællesskaber med jævnaldrende.

Susan Hart og Marianne Bentzen vil i deres oplæg om Hvorfor er leg så vigtig? fortælle om leg og følelsesmæssig udvikling ud fra et neuroaffektivt perspektiv. De vil kort ud fra modelle De neuroaffektive kompasser beskrive, hvordan legefyldte aktiviteter stimulerer neurale kredsløb buttom-up og top-down gennem synkroniserende, affektafstemmende og mentaliserende erfaringer.

Eldbjørg Weedaa vil i sit indlæg Barns kreativitet – livets gull igennem filmklip både vise og beskrive, hvordan hun arbejder med børnegrupper ud fra musik og drama. Hun vil i sit oplæg fokusere på den treenige hjerne med fokus på synkronisering, følelsesmæssig afstemning og evnen til at verbalisere og symbolisere gennem leg (Oplægget foregår på et letforståeligt norsk).

Marie Olsen-Kludt og Annie Jacobsen vil i oplægget Sunshine Circles – glædesfyldt leg og samspil i børnegrupper give en smag på Theraplays børnegruppetræningsprogram, der handler om hvordan man med udgangspunkt i de grundlæggende principper fra Theraplay kan skabe positivt, glædesfyldt socialt udviklende samvær gennem leg, der er struktureret og ledet af voksne.

29. november
Kjeld Fredens vil i sit oplæg Legens betydning for udviklingen af barnets mentale landskab beskrive, hvordan leg har betydning for alle mentale funktioner, og hvordan gener, hjerne, krop og omverden er et uadskilleligt hele, hvor de enkelte elementer kan ekstraheres. Han vil berøre, hvordan børn har brug for at afprøve sig selv, for at deres hjerner kan udvikle sig, og hvordan udfoldelse af sociale kompetencer og leg med fysiske venner, har stor betydning for udviklingen af empati og samvittighed og social indlæring.

Jukka Mäkelä, vil i sit oplæg med titlen Play makes the brain grow fortælle om, hvordan opbygningen af hjernens kapacitet starter fra de grundlæggende elementer af at være i live, føle sig tryg, være ”embodied” og føle, at man er forbundet med andre. Som han fortæller kan man ikke forestille sig sund udvikling uden leg. Det er igennem leg, at man oplever følelser, lærer at tænke over dem og dele dem med andre. I oplægget vil han bl.a. fortælle hvad man igennem leg kan gøre, når et barn er ulykkeligt, hyperaktivt, aggressivt og har svært ved at selvregulere sig. (Oplægget vil foregå på letforståeligt engelsk)

Knud Hellborn og Gitte Jørgensen holder oplæg om NUSSA – Leg som udviklende og samhørighedsskabende redskab. NUSSA er et legeprogram som gør det muligt for børn at udvikle sig følelsesmæssigt, personlighedsmæssigt og socialt i samspil med hinanden. Der tages udgangspunkt i børnenes nærmeste udviklingszone og gruppelegene struktureres efter børnenes følelsesmæssige udviklingsniveau. I oplægget gives der et indblik i programmes opbygning samt konkrete lege og aktiviteter.

Ulla Holck og Stine Lindahl vil i deres oplæg om Leg og kommunikativ udvikling i musikterapi med børnegrupper beskrive hvordan man som musikterapeut anvender musikalsk leg og improvisation i arbejde med forskellige børnegrupper, når det handler om at udvikle sociale og kommunikative kompetencer. I oplægget tages der udgangspunkt i hvilke nonverbale terapeutegenskaber der er essentielle, så børnene får den helt rette blanding mellem støttende og konfronterende intervention.

Medvirkende

Kjeld Fredens er adj. professor ved reCreate, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Han er læge, har været hjerneforsker ved Århus Universitet, seminarierektor ved Skive Seminarium, udviklings- og forskningschef ved Vejlefjord Neurocenter og vismand i Kompetencerådet.

Annie Jakobsen er cand. pæd. psyk. autoriseret og certificeret Theraplay terapeut, underviser og supervisor. Hun har bred erfaring inden for det almenpædagogiske og det behandlingsmæssige område, primært i forhold til børn-unge og familie. Desuden underviser Annie bl.a. i NUSSA.

Eldbjørg Weedaa, er norsk musik-/dramapædagog. Certificeret psykoterapeut. Selvstændig leder af Pinocchio Musikk og Drama i Norge. Tilbyder gruppeundervisning fra småbørnsalderen op til ca. 12 år. Individuel undervisning og terapi.

Gitte Jørgensen er cand. psych., specialist i psykoterapi og certificeret Theraplay terapeut. Hun ansat på Skole-og behandlingshjemmet Skovgården og er medforfatter til bogen Børn i gode hænder.

Jukka Mäkelä er finsk børnepsykiater og er trænet som børne-psykoterapeut ud fra traditionen fra Tavistock Clinic i London og i Theraplay. Han har været med til at bringe Theraplay til Danmark. I øjeblikket arbejder han som konsulent for den Finske Sundheds- og Socialstyrelse i forhold til at støtte tidlig indsats omkring udsatte børn.

Knud Hellborn er cand. psych. og har arbejdet ved PPR Halsnæs Kommune med undervisning, supervision og tilrettelæggelse af behandlingsforløb samt implementering af neuroaffektiv udviklingspsykologi.

Marianne Bentzen, psykoterapeut MPF. Psykomotorisk psykoterapeut siden 1980 og har afholdt professionelle efteruddannelseskurser for psykoterapeuter og psykiatriske behandlergrupper internationalt siden 1982.

Marie Olsen-Kludt er autoriseret psykolog, specialist i børnepsykologi og certificeret Theraplay terapeut, supervisor og underviser. Hun er en af de drivende kræfter bag Theraplay-behandlingens introduktion i Danmark.

Pernille Due er forskningsleder, professor, dr.med. og arbejder på Institut for folkesundhed på Syddansk Universitet. Siden 2007 har hun være leder af et stort forskningsprogram om børn- og unges sundhed og trivsel. Forskningsprogrammet udgør bl.a. den danske del af The Health Behaviour in Schoool-Aged Children Study, hvoraf de nyeste resultater i foråret blev udgivet i en stor WHO rapport.

Stine Lindahl Jacobsen M.A., ph.d. i musikterapi, adjunkt og leder af Musikterapiuddannelsen ved Aalborg Universitet. Hendes undervisning og forskningspublikationer har overvægt på musikterapi med familier og musikterapeutisk assesment.

Susan Hart, cand.psych.aut. Specialist og supervisor i børnepsykologi og specialist i psykoterapi. I sin omfattende kursus- og foredragsvirksomhed formidler og udvikler hun neuroaffektiv udviklings¬psykologi og neuroaffektiv psykoterapi.

Ulla Holck M.A., ph.d. musikterapeut, lektor på Musikterapiuddannelsen, Aalborg Universitet. Leder af Center for Dokumentation og Forskning i Musikterapi (CEDOMUS). Underviser og forsker i musikterapi, fortrinsvis med børn og unge med svære udviklingsforstyrrelser.

Betalings- og afbestillingsregler

Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer.

Indtil fire uger før kursusafholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger.

Afbestilling mellem fire uger til ugedagen før kursets afholdelse medfører et frameldingsgebyr på 1.500,- kr.

Afbestilling fra ugedagen før kursets afholdelse udgør frameldingsgebyret den fulde kursusbetaling.

Du er altid velkommen til at tilbyde kursuspladsen til en kollega uden udgift for dig.

Dato

28. november fra 9.45 – 17.00
(Morgenmad kl. 9.15 – 9.45)

29. november 2016 fra 9.00 – 16.15.
(Morgenmad kl. 8.30 – 9.00)

Sted

Florentz Cafe og Brasserie

Pris

Prisen pr. deltager er kr. 4.300 ekskl. moms
Prisen dækker materiale, formiddagskaffe/te med brød, juice og frugt, Isvand i lokalet, frokost med en vand og eftermiddagskaffe/te med hjemmebagt kage.

PDF

Back To Top