skip to Main Content

MIM – Marschak Interaction Method – en struktureret samspilsobservationsmetode // 16. – 17. januar 2017

Det er endelig lykkes os, at få psykologen Marie Olsen-Kludt til at afholde et 2-dags kursus i MIM, som er en vurderingsmetode til at undersøge et samspil mellem omsorgsperson og barn. MIM er i dag er dybt integreret med den relationsbaserede legeterapi Theraplay®.

Hvad er MIM?

MIM er en struktureret legebaseret observationsmetode, som er særlig anvendelig, når man ønsker at forstå, hvordan forælder-barn relationen påvirker barnets udvikling. MIM undersøger omsorgsperson og barns ressourcer og udviklingspotentialer i forhold til at være i kontakt med egne og hinandens følelser. Metoden består af en række enkle opgaver, som omsorgsperson og barn udfører sammen, og interaktionen optages sædvanligvis på video.

Opgaverne er designet til at tydeliggøre adfærd inden for fire dimensioner (struktur, engagement, omsorg og udfordring) af forælder-barn-interaktionen med henblik på at evaluere omsorgspersonens evne til at støtte barnet og barnets evne til at reagere på omsorgspersonens indsats. Metoden er tilpasset til fem forskellige udviklingsniveauer; nemlig kommende forældre, forældre med børn i forskellige aldre samt forældre med teenagere.

Kursets indhold

Udgangspunktet for dette kursus er en introduktion til fagpersoner i anvendelsen af MIM
i forhold til arbejdet med børn, der er så truet i deres udvikling, at det vil være en fordel at blive klogere på, hvordan omsorgsperson-barn-relationen påvirker barnets udvikling. Samspilsobservationen har således til formål at kvalificere den intervention, der skal til for at støtte en relationel udviklingsproces inden for nærmeste zone for udvikling.

Kurset sætter særlig fokus på

 • Hvordan man anvender MIM som struktureret samspils observationsmetode
 • At arbejde med MIM og de fire dimensioner ved oplæg, øvelser, analyse og videoklip
 • At træne, hvordan man analyserer samspil med udgangspunkt i de fire dimensioner
 • Hvordan man på baggrund af MIM analysen planlægger og giver feedback til forældrene
 • Drøftelse af hvordan MIM analyse og feedback kvalificerer intervention i forhold til nærmeste zone for udvikling
 • Drøftelse af fejlkilder ved observationsmetoden

Kursusformen vil veksle mellem oplæg, videoklip, øvelser, refleksion og diskussion

Programpunkter:

Følgende områder vil blive dækket i løbet af de to dage:


 • MIM i historiske træk
 og i relation til Theraplay
 • Administration af MIM
 • Psykometriske kvaliteter
 • Beskrivelse af metoden: Struktur, Engagement, Omsorg, Udfordring
 • Analyse af case og beskrivelse af samspil ud fra de fire dimensioner
 • Planlægning af intervention i forhold til nærmeste zone for udvikling
 • Anvendelse af MIM i forskellige praksissammenhænge og særlige opmærksomhedspunkter i forbindelse hermed.

Målgruppe

Kurset henvender sig til psykologer, psykiatere og øvrige faggrupper, som indgår i tværfaglige teams på arbejdspladser, der varetager opgaver vedrørende truede børn og deres forældre/primære omsorgsgivere.

Om underviseren

Marie Olsen-Kludt
Marie er autoriseret psykolog, specialist i børnepsykologi og certificeret Theraplay terapeut, underviser og supervisor. Hun har specialiseret sig i neuroaffektiv udviklingspsykologi, og hvordan man omsætter denne teori til terapeutisk og pædagogisk praksis gennem Theraplay. Marie er en af de drivende kræfter bag Theraplay-behandlingens introduktion i Danmark. Hun er forfatter til et kapitel om den strukturerede observationsmetode Marschak Interaction Method (MIM). Kapitlet er udgivet i bogen ”Barnet og dets relationelle miljø – om tilknytningsbaseret undersøgelsesmetodik”, som er redigeret af Rikke Schwartz og Susan Hart. Marie underviser og superviserer fagfolk og afholder workshops i hele landet.

Betalings- og afbestillingsregler

Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer.

Indtil fire uger før kursusafholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger.
Afbestilling mellem fire uger til ugedagen før kursets afholdelse medfører et frameldingsgebyr på 1.700,- kr.

Afbestilling fra ugedagen før kursets afholdelse udgør frameldingsgebyret den fulde kursusbetaling.

Du er altid velkommen til at tilbyde kursuspladsen til en kollega uden udgift for dig.

Dato

Den 16. – 17. januar 2017 fra 9.00 – 16.00.
(Morgenmad kl. 8.30 – 9.00)

Sted

Florentz Cafe og Brasserie

Pris

Prisen pr. deltager er kr. 3.900 ekskl. moms
Prisen dækker materiale, formiddagskaffe/te med brød, juice og frugt, Isvand i lokalet, frokost med en vand og eftermiddagskaffe/te med hjemmebagt kage.

PDF

Back To Top