skip to Main Content

Neurosekventiel teori og praksis // Opstart marts 2017

2 moduler á 3 dage med de to psykologer Jesper Birck og Knud Hellborn

Med den neurosekventielle tilgang får du mulighed for at skabe målrettede, udviklingsorienterede og effektive interventioner for udsatte børn og unge.

Formålet med dette kursus, på 2 x 3 dage, er at give et grundigt kendskab til Bruce Perrys neurosekventielle teori, og hvordan denne forståelse kan integreres med neuroaffektiv udviklingspsykologi, udviklet af Susan Hart, og omsættes til praksis. Du får her mulighed for at få et grundigt kendskab til den neurosekventielle måde at analysere og vurdere personlighedsmæssige kompetencer og ubalancer på. Denne tilgang giver dig mulighed for, at finde frem til hvilke kompetencer, der kan opbygges hos barnet/den unge, og hvilke miljø- og psykoterapeutiske interventioner der skal til. Du tilbydes således en metode til, hvordan man kan tilrettelægge en intervention, så barnet/den unge kan udvikle selvregulerings-, følelsesmæssige, sociale og kognitive kompetencer. Gennem en neuroaffektiv vinkel får du mulighed for at fokusere på følelsesmæssig udvikling i en neurosekventiel sammenhæng og fokusere på forskellige neurosekventielle analyseredskaber, hvilket bl.a. eksemplificeres gennem supervision af dine og de andre deltageres egne cases.

Deltagere

Kurset er rettet mod pædagoger, lærere, psykologer og psykoterapeuter og andre der til daglig arbejder med børn og unge, som:

 • Er nysgerrig på børn og unges udvikling og indre liv
 • Søger efter teoretisk faglig viden og dens betydning for praksis
 • Er nysgerrig på betydningen af sin ageren som fagperson
 • Trives i leg, aktiviteter og dialoger, der matcher ens faglige målgruppe
 • Gerne vil indgå i en kreativ proces, hvor vi sammen udforsker udviklende aktiviteter, lege og samtaler på baggrund af neurosekventielle principper.

Undervisningsform

Undervisningsformen veksler mellem teoretiske oplæg, videoklip, aktiviteter, fælles refleksion og diskussion. På kurset sammenkædes teoretisk viden, fælles refleksioner og afprøvede aktiviteter, til udvikling af deltagernes egen praksis og interventioner på baggrund af egne cases.

Modul 1:

Neurosekventiel teori, analyseredskaber og principper for at skabe udviklende interventioner

Modul 1 veksler mellem oplæg omkring indføring i neurosekventiel teori og case arbejde. Der tages afsæt i Bruce Perrys teoretiske univers: hjernens funktion og udvikling, der anskues gennem fire hierarkiske integrerede systemer. Teorien overføres til praksis ved at vise, hvordan interventioner i en tilpas relationel kontekst kan tilrettelægges og udføres, så barnet/den unge udvikler sig uden at overvældes. Dette gøres gennem en overføring af principperne til deltagerens arbejde i hverdagen i forhold til en ”skræddersyet” målrettet indsats til det pågældende barn eller unge. Derudover forbindes denne forståelse med neuroaffektiv udviklingspsykologi udviklet af Susan Hart.

Fokuspunkter på modul 1:

 • Neurosekventiel udvikling
  • Betydningen af omsorgssvigt og traumer
  • Betydningen af relationer ud fra en neurosociologisk forståelse.
  • Forskelle og ligheder mellem neuroaffektiv udviklingspsykologi og NMT.
 • Analyseredskaber (med bl.a. video)
  • Løbende gruppearbejde med analyser på baggrund af egne cases
  • Forskelle og ligheder på den neurosekventielle analysemodel og de neuroaffektive kompasser
 • Interventioner i en neurosekventiel optik
  • Eksempler på interventioner rettet mod specifikke systemer i hjernen
  • Træning i at udvikle og udføre interventioner, på baggrund af deltagernes egne cases (gruppearbejde – inddelt i grupper matchende målgruppe)

Modul 2

Neurosekventielle interventioner og udviklingsprocesser i faglige miljøer med børn og unge

På modul 2 udleveres Bruce Perrys psykoedukations- og rådgivningsmateriale. Formålet med dette modul er at kvalificere og træne deltagerens analytiske kompetencer til at kunne supervisere og rådgive ud fra en neurosekventiel tilgang, bl.a. udvikle interventionsplaner.

På modulet får deltagerne en dybere forståelse af, hvordan man kan skabe udviklende miljøer for børn og unge, bl.a. gennem specifikke eksempler hvor der vises, hvordan danske og amerikanske institutioner, plejefamilier, daginstitutioner og skoler implementerer og udfører den neurosekventielle tilgang. Derudover vises der et helt forløb fra vurdering til behandling, med videogennemgang af interventioner. Der arbejdes ligeledes med deltagernes egne cases. På baggrund af caseanalyser trænes deltagerne i at opstille specifikke interventioner og forslag til, hvordan de kan implementeres i egen praksis.

Fokuspunkter på modul 2:
Yderligere indsigt i neurosekventiel teori og vurderingsmetode:

 • Kendskab til NMT udredningen med ”Functional Brain Map”, udviklingskurve og ”Top-down” vs. ”Bottom-up” processer
 • Træning i at analysere kompetencer og psykiske ubalancer med henblik på at identificere nærmeste udviklingszone – ud fra deltagernes egne cases
 • Resiliens – forståelse og empiri. Relationen mellem beskyttende og belastende faktorer.

Fordybet indsigt i at rette interventioner mod specifikke neurale systemer

 • Forløb rettet mod en sammensætning af interventioner i hverdagen for børn og unge
 • Mentalisering i en neurosekventiel optik

NMT i organisationer og lærings- og behandlingsmiljøer

 • Planlægning af miljøterapeutiske forløb.
 • Hvordan NMT kan integreres i hverdagen på skoler, specialskoler, i institutioner, daginstitutioner og i plejefamilier.
 • Fokus på mulighederne i at anvende et neurosekventielt perspektiv til at tilrettelægge udviklende miljøer i skoler, daginstitutioner, plejefamilier og institutioner

Supervision, psykoedukation og rådgivning ud fra en neurosekventiel forståelse

 • Hvordan den neurosekventielle forståelse kan anvendes overfor andre fagpersoner og faggrupper i forhold til regulering og selvregulering.

Refleksion over muligheder og begrænsninger ud fra den neurosekventielle tilgang

Undervisere

Jesper Birck
Jesper er autoriseret psykolog, og arbejder til dagligt med rådgivning, udredning og intervention rettet mod børn og unge, særligt i forhold til de børn og unge der kan forstås indenfor rammen ”udviklingstraumer”. Desuden superviserer han plejefamiliekonsulenter, specialinstitutioner og familiecentre, ligesom han afholder kurser ud fra en neuroaffektiv og neuro-sekventiel tilgang. Jesper er certificeret og supervisoruddannet i NMT ved Bruce Perry under Child Trauma Academy og er en del af et mentor team, der sammen med Bruce Perry certificerer individer og institutioner i NMT. Han er medudvikler af EDS sammen med Susan Hart og Knud Hellborn. Han har tidligere arbejdet som psykologfaglig leder og psykolog ved PPR og Børne- og Familierådgivningen.

Knud Hellborn
Knud er autoriseret psykolog og arbejder til dagligt med undervisning, supervision og tilrettelæggelse af behandlingsforløb samt implementering af neurosekventiel og neuroaffektiv udviklingspsykologi som forståelsesramme på både specialområdet og normalområdet. Derudover superviserer han plejefamilier, på institutioner og familiecentre, ligesom han holder tema- og undervisningsdage ud fra en neuroaffektiv og neuro-sekventiel tilgang. Knud er sammen med Susan Hart og Marianne Bentzen medudvikler af NUSSA, som er et udviklings- og legebaseret børneguppeprogram for 3-12 årige. Deruover er han medudvikler af Emotional Development Scale sammen med Susan Hart og Jesper Birck. Knud er desuden certificeret og supervisoruddannet i NMT ved Bruce Perry under Child Trauma Academy, Houston.

Betalings- og afbestillingsregler

Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer.

Indtil fire uger før kursusafholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger.

Afbestilling mellem fire uger til ugedagen før kursets afholdelse medfører et frameldingsgebyr på 1.000,- kr.

Afbestilling fra ugedagen før kursets afholdelse udgør frameldingsgebyret den fulde kursusbetaling.

Du er altid velkommen til at tilbyde kursuspladsen til en kollega uden udgift for dig.

Dato

Modul 1: 1.-3. marts 2017 fra 9.00 – 16.00.
Modul 2: 25.-27. marts 2017 fra 9.00 – 16.00.

(Morgenmad kl. 8.30 – 9.00)

Sted

Florentz Cafe og Brasserie

Pris

Prisen pr. deltager er kr. 12.500 ekskl. moms
Prisen dækker materiale, formiddagskaffe/te med brød, juice og frugt, Isvand i lokalet, frokost med en vand og eftermiddagskaffe/te med hjemmebagt kage.

PDF

Back To Top