skip to Main Content

Konference om de tre læringsdomæner i daginstitutioner og skoler – Kognitiv, motorisk og emotionel udvikling // 16. april 2018

Overalt i verden betragtes uddannelse og akademiske kompetencer som en overordentlig vigtig ressource og fundamentet for velstand og velfærd. Der gøres således meget for at fastholde et højt uddannelsesniveau. Udvikling af kognitive kompetencer er selvklart vigtige, men der ligger en stor ressource i også at støtte udvikling af sansemotoriske, emotionelle, personlighedsmæssige og sociale kompetencer, og have fokus på, hvordan disse ressourcer kan berige kognitive kompetencer?

Udgangspunktet er, at leg og læring er tæt forbundne i alle menneskelige kulturer. Uanset hvor børn bor, og hvad sprog de taler, tilbringer børn tid med legefyldte aktiviteter, og hvor som helst børn leger er det tegn på sund udvikling. Det er denne viden, denne konferencedag har til formål at bringe ud i praksisverdenen, uanset om det drejer sig om kognitive, emotionelle eller motoriske kompetencer!

På denne konferencedag sættes der fokus på den vigtige treenighed i, at lade læring af kognitive, personlighedsmæssige og sansemotorisk kompetencer tage hinanden i hånden. De forskellige oplæg handler om, hvordan man igennem en legefyldt indstilling, gør det sjovt at lære, lige meget hvilken type kompetencer det drejer sig om. Dagen byder ligeledes på forslag til, hvordan man både i daginstitutioner og skoler kan tage et ledelsesmæssigt ansvar for at skabe en organisation, som kan udvikle en tryg ramme, hvor der er plads til, at kreativitet og innovation kan udfolde sig – også for børn der er udfordrede.

Program

Tidspunkt Beskrivelse
Kl. 09.00 – 09.15 Velkomst v/ Susan og Mick Hart
Kl. 09.15 – 09.30 Indledende oplæg om de 3 læringsdomæner v/Susan Hart
Kl. 09.30 – 10.40 Sanseintegrationstræning og Theraplay v/ Connie Nissen
Kl. 10.40 – 11.00 PAUSE
Kl. 11.00 – 12.10 Kognitiv læring v/Brian Egede Pedersen
Kl. 12.10 – 13.10 FROKOST
Kl. 13.10 – 14.20 Emotionel læring gennem NUSSA v/Anne Larsen og Annie Jakobsen
Kl. 14.20 – 14.40 PAUSE
Kl. 14.40 – 15.50 Hvordan tages det ledelsesmæssige ansvar v/Lise Weber Egholm
Kl. 15.50 – 16.00 Afrunding og afslutning v/ Susan og Mick Hart

Om de enkelte oplæg

Psykolog Susan Hart vil i sit korte oplæg introducere en model til at forstå sammenhængen mellem kognitiv, motorisk og emotionel læring ud fra et neuroaffektivt og mentaliseringsbaseret perspektiv. Hun vil herigennem introducere dagens tema og skabe en ”rød tråd” mellem dagens forskellige indlæg og vise, hvordan det er muligt at udnytte hele den menneskelige hjernes enorme potentiale.

I sit oplæg om sanseintegrationstræning og Theraplay vil ergoterapeut Connie Nissen fortælle om, hvordan vi kan støtte børns udvikling, ved på én og samme tid at have fokus på både arousal regulering, gode samspil, sensorisk bearbejdning samt impulskontrol. Når børns tilknytning er forstyrret og deres evne til at foretage god og sikker sensorisk bearbejdning er utilstrækkelig, er det svært for dem at regulere arousal. Nedsat arousalregulering nedsætter evnen til at holde fokus, lytte og lære. Denne onde cirkel kan brydes ved at kombinere viden om sensorisk tolerance, relationel kontakt, og hvordan miljøet omkring barnet kan tilrettelægges.

Gymnasielærer Brian Egede-Pedersen vil i sit oplæg fortælle om, hvordan han gør sin undervisning så interessant og populær, at hans elever ønskede at kåre ham som Årets lærer i Politikens Undervisningspris 2017, og hvorfor en jury var enige om at tildele ham prisen. I sit indlæg vil han fortælle om, hvordan han vækker sine elevers motivation og interesse, og hvordan han gør det sjovt at lære, så eleverne kan tage et ansvar på en lystfyldt måde, mens de faglige mål stadig er i centrum.

I oplægget om Emotionel læring gennem børnegruppetræningsprogrammet NUSSA, vil psykolog Annie Jakobsen og socialpædagog Anne Larsen udfolde NUSSAs legende univers. De vil vise, hvordan man kan støtte en børnegruppes emotionelle og sociale kompetencer gennem strukturerede aktiviteter, med særlig opmærksomhed på vigtige afstemningsprocesser. Gennem oplægget præsenteres NUSSAs opbygning og formål, der bydes på smagsprøver af lege og aktiviteter, ligesom der inddrages erfaringer fra praksisfeltet.

Forhenværende skoleleder Lise Egholm vil i sit oplæg fortælle om, hvordan man som leder kan skabe og fastholde de rammer der skal til, for at skabe engagement og rum også for udfordrede elever. Da børnenes evner og muligheder skal opdages og anerkendes, for at de kan udfolde sig, vil hun beskrive, hvad pædagoger og lærere kan gøre, for at støtte og udvikle barnets relationskompetencer og lysten til at indgå i kreative samspil.

Om oplægsholderne

Susan Hart er cand. psych., specialist og supervisor i børnepsykologi og specialist i psykoterapi. Hun har arbejdet som leder på et familiebehandlingscenter og på børnepsykiatrisk afdeling. I dag består hendes arbejde hovedsaglig af foredrags- og kursusvirksomhed i Danmark og Norge samt gruppesupervision af psykologer og andre faggrupper.
Hun er forfatter til en lang række bøger omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi (integration af hjerneforskning og udviklingspsykologi), som er oversat til flere sprog.

Connie Nissen er børneergoterapeut og har de sidste 28 år haft fokus på sanseintegration med børn fra spædbarnealderen til teenagerårene. Hun har siden 2014 været igennem uddannelsesforløb med Theraplay, og forventer at være certificeret i Theraplay i slutningen af 2017. Derudover er hun en anerkendt foredragsholder, og holder oplæg over hele landet omkring sanseintegrationstræning af børn.

Brian Egede-Pedersen er cand.mag. i historie og engelsk, og lektor på Nykøbing Katedralskole. Derudover er han lærebogsforfatter, fagredaktør for kultur- og samfundsgruppen hos Center for Undervisningsmidler og tidligere underviser i historieformidling på Syddansk Universitet. Han arbejder især med motivation og samspillet mellem populærkultur og den akademiske verden.

Annie Jakobsen er autoriseret psykolog og er oprindelig uddannet socialpædagog. Hun har en bred erfaring indenfor almenpædagogik og behandling, primært i forhold til børn-unge og familier, og har i en årerække været ansat på en heldagsskole og haft privat praksis. Hun har specialiseret sig i den neuroaffektive forståelse af barnets udvikling, og om hvordan man omsætter denne viden til praksis. Hun er internationalt certificeret Theraplay-terapeut og superviserer og underviser fagfolk, på Theraplay-uddannelsenudover at afholde oplæringskruser i NUSSA.

Anne Larsen er uddannet socialpædagog, og har derudover en efteruddannelse som familieterapeut og småbørnskonsulent. Hun er certificeret Theraplay-specialist, og ligeledes certificeret i neuroaffektiv psykoterapi. Anne har mange års erfaring på daginstitutionsområdet, samt i arbejdet med børn og familier med tilknytnings- og relations forstyrrelser. Hun har i dag selvstændig praksis med børnegrupper, familiebehandlingsopgaver og Theraplay-forløb. Desuden er hun supervisor, foredragsholder og underviser bl.a. i NUSSA, ”Forældre på alle strenge” samt på Theraplay-uddannelsen.

Lise Egholm er uddannet lærer, og har arbejdet som lærer i 20 år, inden hun blev skoleleder. Hun var skoleleder på Rådmandsgades Skole i 18 år. Skolen rummede op til 86% tosprogede børn, og blev vendt til en succeshistorie, i det den scorede højt på trivsel og gode faglige resultater, som medførte, at skolen i 2007 fik ”Integrationsprisen”. I 2011 blev Lise, som den første i det offentlige, kåret som Årets leder af organisationen LEDERNE. Lise har skrevet bøger om integration og ledelse og arbejder fortsat som skribent, debattør og foredragsholder.

Betalings- og afbestillingsregler

Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer.

Indtil fire uger før kursusafholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger.

Afbestilling mellem fire uger til ugedagen før kursets afholdelse medfører et frameldingsgebyr på 1.000,- kr.

Afbestilling fra ugedagen før kursets afholdelse udgør frameldingsgebyret den fulde kursusbetaling.

Du er altid velkommen til at tilbyde kursuspladsen til en kollega uden udgift for dig.

Dato

Den 16. april 2018 fra 9.00 – 16.00.
(Morgenmad kl. 8.30 – 9.00)

Sted

Florentz Cafe og Brasserie i Roskilde

Pris

Prisen pr. deltager er kr. 2.500 ekskl. moms
Prisen dækker materiale, formiddagskaffe/te med brød, juice og frugt, Isvand i lokalet, frokost med en vand og eftermiddagskaffe/te med hjemmebagt kage.

PDF

Back To Top