skip to Main Content

Kursusdag om neuroaffektiv mentalisering – Evnen til ikke blot at tænke klart, men også føle klart // 4. juni 2018

Nyere forskning peger på, at evnen til at mentalisere har stor betydning for vores evne til medfølelse og vores forståelse af andre ud fra et empatisk perspektiv. Peter Fonagy kalder dette for evnen til at se sig selv udefra og andre indefra.

Mentaliseringsevnen har således stor betydning for menneskers evne til både at have empati og sympati og balancere mellem hensynet til sig selv og til andre ud fra fællesskabets interesse. Derudover viser forskningen, at forældres evne til at mentalisere betyder meget for børns følelsesmæssige udvikling og en tryg tilknytning.

I det kliniske arbejde med unge, voksne og forældre er der god grund til at beskæftige sig med mentaliseringsevnen. Der efterspørges i stigende grad vurderingsredskaber til at undersøge mentaliseringskompetence på en relativ let og tilgængelig måde. Dette ud fra ønsket om at målrette foranstaltninger og interventioner ud fra ”What works for whom?”.

Kursusdagens indhold

Vurdering af en persons evne til at mentalisere er på ingen måder simpel eller nem. På kursusdagen vil Susan Hart på en let forståelig måde gennemgå teorien bag mentalisering. Hun vil give en kort introduktion til den neuroaffektive mentaliseringstrekant og gennem dele af det neuroaffektive mentaliseringsinterview vise, hvordan det er muligt at vurdere mentaliseringsevne og herigennem udarbejde en interventionsplan.

Kursusdagen vil veksle mellem oplæg, filmklip og afprøvning

Kursusdagen sætter fokus på

  • At give en let tilgængelig forståelse af mentaliseringsfunktioner
  • Vise hvordan man kan vurdere aspekter af mentalisering.
  • Vise hvordan forståelsen af mentaliseringsfunktioner kan anvendes i al arbejde der vedrører menneskelige relationer, i forældrefunktioner og kan være en støtte til at til at præcisere en interventionsplan.

Dagens programpunkter

Kursusdagen vil give en introduktion til undersøgelse af mentaliseringsevne ud fra neuroaffektiv udviklingspsykologi. Følgende temaer vil blive belyst:

  • Introduktion til mentaliseringsbegrebet
  • Gennemgang af den neuroaffektive mentaliseringstrekant
  • Kort gennemgang af det neuroaffektive mentaliseringsinterview
  • Gennemgang af den neuroaffektive mentaliseringsskala
  • Vurdering af mentaliseringsevne
  • Planlægning af intervention
  • Dilemmaer og udforinger ved vurdering af mentaliseringsevne

Undervisningsmetode

Undervisningen foregår gennem præsentation, videooptagelser til at vurdere mentalisering, dialog og spørgsmål.

Målgruppe

Kursusdagene henvender sig til alle ledere og fagfolk der arbejder indenfor omsorgsfag og undervisning, og bl.a. psykoterapi, familieterapi, psykologisk vurdering, personale rekruttering, godkendelse af pleje- og adoptivforældre m.m.

Om underviseren

Susan Hart er cand. psych., specialist og supervisor i børnepsykologi og specialist i psykoterapi. Hun er i dag selvstændig psykolog og har i tidens løb superviseret PPR kontorer, sagsbehandlere i børne- og familieafdelinger, behandlingsinstitutioner, skoletilbud for børn med følelsesmæssige vanskeligheder, amtets specialskoler, familieplejekonsulenter, plejefamilier osv. I dag består hendes arbejde hovedsaglig af foredrags- og kursusvirksomhed i Danmark og Norge samt gruppesupervision af psykologer og andre faggrupper.
Hun afholder efteruddannelser i Neuroaffektiv Psykoterapi flere steder i Europa og er forfatter til en lang række bøger omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi (integration af hjerneforskning og udviklingspsykologi), som er oversat til flere sprog. Se mere på www.neuroaffect.dk.

Betalings- og afbestillingsregler

Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer.

Indtil fire uger før kursusafholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger.

Afbestilling mellem fire uger til ugedagen før kursets afholdelse medfører et frameldingsgebyr på 1.000,- kr.

Afbestilling fra ugedagen før kursets afholdelse udgør frameldingsgebyret den fulde kursusbetaling.

Du er altid velkommen til at tilbyde kursuspladsen til en kollega uden udgift for dig.

Dato

Den 4. juni 2018 fra 9.00 – 16.00.
(Morgenmad kl. 8.30 – 9.00)

Sted

Florentz Cafe og Brasserie i Roskilde

Pris

Prisen pr. deltager er kr. 2.150 ekskl. moms
Prisen dækker materiale, formiddagskaffe/te med brød, juice og frugt, Isvand i lokalet, frokost med en vand og eftermiddagskaffe/te med hjemmebagt kage.

PDF

Back To Top