skip to Main Content

Forældre på alle strenge – få musikken til at spille // Opstart november 2018

Kursusholdere: Anne Larsen og Annie Jakobsen

Træningsprogrammet er baseret på neuroaffektiv udviklingspsykologi og henvender sig til faggrupper som arbejder med forældre, børn, unge og psykisk udviklingshæmmede voksne. Fx:

  • Sundhedsplejersker, pædagoger og andre faggrupper, der har kontakt med forældre, der ønsker at støtte deres børn i at udvikle og forbedre basale færdigheder og kontaktformer.
  • Fagpersoner, der til daglig arbejder med familiebehandling, hvor programmet kan bruges som supplement til den mere dybtgående familiebehandling
  • Fagpersoner, der til daglig har omsorgsfunktioner med børn, unge og psykisk udviklingshæmmede voksne i enten dag- eller døgnbehandling.

Træningsprogrammet retter sig både mod forældre og fagpersoner der ønsker at støtte børn i at udvikle og forbedre deres følelsesmæssige,- og sociale kompetencer.

Et neuroaffektivt udviklingspsykologisk træningsprogram

Det neuroaffektive grundlag betyder, at træningsmaterialet er udviklet på baggrund af over 50 års forskning i sammenhængen mellem forælder-barn-samspillet, hjernens udvikling, personlighedens udvikling og socialisering.

Personligheds- og identitetsudvikling består af en musikalsk udvidelse af samspilskompetencer. Derfor kalder vi hver grundlæggende færdighed en ”streng”, som man skal lære at spille på, så man ender med at kunne spille på alle kompetencestrengene.

Træningsprogrammet er struktureret i tolv sessioner og kan både anvendes til forældretræning og til udvikling af samspils- og kontaktfærdigheder hos fagpersoner med omsorgsfunktioner. I forældretræningsprogrammet oplæres man i at være træner for en forældregruppe på ca. 6-8 deltagere, hvor man gennemgår og træner de kontaktfærdigheder forældrene skal møde barnet med. I træningsprogrammet for fagpersoner med omsorgsfunktioner, bliver man uddannet til at skærpe sine iagttagelser på nærmeste udviklingszone hos de børn, unge og voksne som man arbejder med. Man får desuden styrket sine egne samspils- og relationelle færdigheder, samt set på sin selvagens.

Træningsmaterialet består af tolv korte film, én til hver session, som viser almindelige samspil mellem forældre og børn, som kan debatteres med fokus på et bestemt tema. Derudover er der en manual som indeholder teori og forslag til, hvad der kan trænes med forældrene samt aktiviteter og refleksionsøvelser til fagpersoner med omsorgsfunktioner. Materialet består ligeledes af en notesbog til forældrene, hvor teorien forenkles, og hvor forældre kan skrive egne notater. Denne notesbog er også nyttig til fagpersoner med omsorgsfunktioner til hurtigt at få repeteret specifikke dele af teorien og til at skærpe sig selv på væsentlige fokuspunkter i samspillet med andre.

Indhold i forældretræningsprogrammet

Træningsprogrammet er udviklet af psykolog Susan Hart, psykoterapeut Marianne Bentzen og familieterapeut Dorte Bærentzen. Det er organiseret i samme rækkefølge som barnets normale udvikling, hvor tidligt udviklede sociale og personlighedsmæssige færdigheder danner grundlag for senere kompetenceudvikling.

Overskrifterne i de tolv træningsgange i forældretræningsprogrammet er:

Streng Overblik
Første streng Introduktion, overblik over neuroaffektiv udvikling og modeller, samt målsætning
Andre, tredje og fjerde streng Samspilsfærdigheder ud fra sansninger og energiniveauer: Synkronisering og rytmer, afstemning, fejlafstemning og genafstemning.
Femte, sjette og syvende streng Samspilsfærdigheder ud fra følelsesmæssig afstemning: Følelsesmæssig kommunikation, nonverbale dialoger, evne til fælles opmærksomhed og tilknytning
Ottende, niende og tiende streng Samspilsfærdigheder igennem mentalisering: Impulskontrol, omsorg for andre, selvtrøst, sprog og udvikling af mentaliseringskompetencer.
Ellevte og tolvte streng Egenomsorg, og hvad man gør i belastende og stressfyldte situationer. Tilbageblik og afslutning.

Mere information om indholdet i forældretræningsprogrammet findes i en særskilt brochure om forældretræningsmaterialet, som kan downloades på denne side

Oplæringsforløbet

Oplæringsforløbet giver de kommende forældregruppetrænere en grundig indføring i brugen af det omfattende træningsmateriale, der er udviklet til at arbejde med forældrenes kompetencer.

Fagpersoner med omsorgsfunktioner kan anvende programmet til selv at arbejde videre med udviklingen af færdigheder og indsigt i de mange små elementer som bygger den personlige og følelsesmæssige udvikling op hos de børn eller personer man arbejder med, gennem den tætte interaktion med nære voksne. Programmet kan ligeledes anvendes til udvikling i personalegrupper og justeringer af interventionsplaner og det pædagogiske fokus på udviklingen af samspil på hele institutionen.

Indføringen omfatter teori, gennemgang af opgaver samt personlig afprøvning af øvelser/aktiviteter og refleksioner af sig selv og egen praksis.

Der er max 36 deltagere på et hold.

Plan for oplæringsforløbet

Oplæringsforløbet består af 5 dages undervisning fordelt på tre moduler, som strækker sig over et halvt år. De første to moduler har en varighed på 2 dage med ca. to-tre måneders mellemrum.

Der afsluttes med et sidste modul, som består af én kursusdag, der lægges ca. seks måneder senere. Det vil her være en fordel at man har afprøvet og fået erfaringer i brugen af træningsprogrammet enten med en forældregruppe eller med de børn, unge eller voksne man arbejder med, så man udvikler en vis erfaring i at brugen af programmet.

Indhold i oplæringsforløbet

I modul I gennemgås første halvdel, og i modul II anden halvdel af forældretræningsprogrammet. På begge moduler gennemgås alle programmets delelementer, og deltagerne træner desuden selv de kontaktfærdigheder, som træningsprogrammet omhandler.

Modul I:
Introduktion til forældretræningsprogrammet samt gennemgang af streng 1-6. Dette omfatter gennemgang af videomaterialet, afprøvning af øvelser og diskussioner i forhold til hver enkelt streng.

Modul II:
Gennemgang af streng 7-12. Dette omfatter ligeledes en gennemgang af videomateriale, afprøvning af øvelser og diskussioner i forhold til hver enkelt streng. I dette modul vil der desuden være fokus på den konkrete udførelse af forældretræningsprogrammet med forældre.

Modul III:
På kursusdagen uddybes træningsprogrammets teori og praksis gennem supervision og dialog med deltagerne om deres erfaringer med at implementere og udføre programmet.

Om underviserne på oplæringsforløbene

Anne Larsen
Anne er familieterapeut og certificeret i neuroaffektiv udviklingspsykologi og terapi med børn og voksne. Hun er socialpædagog med følgende efteruddannelser: Theraplay terapeut, småbørnskonsulent, ICDP-vejleder og neuropædagogisk supervisor. Anne har mange års erfaring i arbejdet med børn og familier med tilknytnings- og relations forstyrrelser og har i en lang årrække arbejdet med familiebehandling og plejefamilier. Anne har i dag selvstændig praksis med bl.a. familiebehandlings- og theraplayforløb og arbejder desuden som superviser og underviser.

Annie Jakobsen
Annie er autoriseret psykolog. Hun er oprindelig uddannet socialpædagog og har bred erfaring indenfor almenpædagogik og behandling, primært i forhold til børn-unge og familier. Hun har i en årerække været ansat som psykolog på en heldagsskole på deltid og har desuden privat praksis. Derudover har hun flere terapeutiske uddannelser bag sig og har specialiseret sig i den neuroaffektive forståelse af barnets udvikling, og om hvordan man omsætter denne viden til behandling af børn og unge med svære følelsesmæssige og sociale vanskeligheder. Hun er internationalt certificeret Theraplay-terapeut og anvender denne tilgang i sin private praksis. Hun superviserer og underviser fagfolk og er supervisor og underviser på Theraplay-uddannelsen.

Betalings- og afbestillingsregler

Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer.

Indtil otte uger før kursusafholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger.

Afbestilling mellem otte uger til ugedagen før kursets afholdelse medfører et frameldingsgebyr på halvdelen af kursus prisen.

Afbestilling fra ugedagen før kursets afholdelse udgør frameldingsgebyret den fulde kursusbetaling.

Du er altid velkommen til at tilbyde kursuspladsen til en kollega uden udgift for dig.

Dato

1. Modul: 6. – 7. november 2018
2. Modul: 28. – 29. marts 2019
3. Modul: 21. juni 2019

Alle kursusdage: kl. 9.00 – 16.00
(Morgenmad kl. 8.30 – 9.00)

Sted

Florentz Cafe og Brasserie

Pris

Prisen pr. deltager for oplæringsforløbet:
9.500,- kr. ekskl. moms.

Prisen inkluderer morgenmad, frokost, kaffe og te samt eftermiddagskage

Derudover inkluderer prisen 1 stk. trænermanual til Forældre på alle strenge, 1 stk. forældrebog til Forældre på alle strenge og en personlig kode til streaming af programmets 12 filmklip.

Oplæringsforløbet afholdes som et eksternat, dvs. at overnatning ikke er inkluderet.

PDF

Back To Top