skip to Main Content

MIM – Marschak Interaction Method – en struktureret samspilsobservationsmetode // 24. – 25. februar 2020

På dette 2-dags kursus i MIM, som er en vurderingsmetode til at undersøge et samspil mellem omsorgsperson og barn, er Anne Larsen underviser. MIM er i dag er dybt integreret med den relationsbaserede legeterapi Theraplay®.

Hvad er MIM?

MIM er en struktureret legebaseret observationsmetode, som er særlig anvendelig, når formålet med undersøgelsen er at blive klogere på at forstå, hvordan forælder-barn relationen påvirker barnets udvikling.

MIM undersøger omsorgsperson og barns ressourcer og udviklingspotentialer i forhold til at være i kontakt med deres følelser og med hinanden. Metoden består af en række enkle opgaver, som omsorgsperson og barn udfører sammen, og interaktionen optages sædvanligvis på video.

Opgaverne er designet til at tydeliggøre adfærd inden for fire dimensioner (struktur, engagement, omsorg og udfordring) af forælder-barn-interaktionen med henblik på at evaluere omsorgspersonens evne til at støtte barnet og barnets evne til at reagere på omsorgspersonens indsats. Metoden er tilpasset til fem forskellige udviklingsniveauer; nemlig kommende forældre, småbørn, børnehave- og skolebørn samt teenagere.

Metoden er i dag dybt integreret med den relationsbaserede legeterapi Theraplay®, men kan også anvendes i forhold til planlægning af anden form for intervention, ligesom den bl.a. kan indgå som led i den psykologiske undersøgelse af børn.

Kursets indhold

Udgangspunktet for dette kursus er 
at introducere professionelle til anvendelsen af MIM i arbejdet med sårbare forælder-barn-relationer med henblik på at kvalificere den intervention, der skal til for at støtte en relationel udviklingsproces inden for nærmeste zone for udvikling.

Kurset sætter særlig fokus på

 • Hvordan man administrerer MIM
 • At arbejde med MIM og de fire dimensioner ved oplæg, øvelser, analyse og videoklip
 • At træne, hvordan man analyserer samspil med udgangspunkt i de fire dimensioner
 • Hvordan man på baggrund af MIM analysen planlægger og giver feedback til forældrene
 • Drøftelse af hvordan MIM analyse og feedback kvalificerer intervention i forhold til nærmeste zone for udvikling
 • Drøftelse af fejlkilder ved observationsmetoden

Kursusformen vil veksle mellem oplæg, videoklip, øvelser, refleksion og diskussion

Programpunkter:

Følgende områder vil blive dækket i løbet af de to dage:

 • MIM i historiske træk
 og i relation til Theraplay
 • Administration af MIM
 • Psykometriske kvaliteter
 • Beskrivelse af metoden: Struktur, Engagement, Omsorg, Udfordring
 • Analyse af case og beskrivelse af samspil ud fra de fire dimensioner
 • Planlægning af intervention i forhold til nærmeste zone for udvikling
 • Anvendelse af MIM i forskellige praksissammenhænge og særlige opmærksomhedspunkter i forbindelse hermed.

Målgruppe

Kurset henvender sig til psykologer, psykiatere og øvrige faggrupper, som indgår i tværfaglige teams på arbejdspladser, der varetager opgaver vedrørende sårbare børn og deres forældre/primære omsorgsgivere.

Om underviseren

Marie Olsen-Kludt har desværre været nødt til at melde afbud som underviser til dette kursus på grund af sygdom i familien. Anne Larsen vil overtage undervisningen til kurset i stedet for Marie.

Anne Larsen
Anne er uddannet socialpædagog, og har derudover en efteruddannelse som småbørnskonsulent, hun er certificeret Theraplay-specialist og ICDP–vejleder. Hun har mange års erfaring i børn og familier med tilknytnings- og relationsforstyrrelser og har i en årerække arbejdet med familiebehandling, med plejefamilier og som pædagog i daginstitutioner. Derudover har hun arbejdet på døgninstitutioner og i børne- og ungdomsklubber. Anne har i dag selvstændig praksis med familiebehandlings- og Theraplay forløb, og hun arbejder desuden som supervisor, foredragsholder og underviser.

MIM-P kuffert & Opgavekort i æske

Der er mulighed for at tilkøbe:

 • MIM-P kuffert med aktivitetskort og de rekvisitter, der skal anvendes i aktiviteterne
  [ Pris: 1.750,- kr. ekskl. moms ] – Maks. 1 stk pr. deltager på kurset.
 • Æske med opgavekort, der skal anvendes i aktiviteterne.
  [ Pris: 240,- kr. ekskl. moms ] – Maks. 1 stk pr. deltager på kurset.

Se billeder af de forskellige rekvisitter herunder:

MIM-P kuffert:

MIM-P opgavekort:

docenten-mim-p-opgave-kort-320x353

Betalings- og afbestillingsregler

Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer.

Indtil fire uger før kursusafholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger.
Afbestilling mellem fire uger til ugedagen før kursets afholdelse medfører et frameldingsgebyr på 2.250,- kr.

Afbestilling fra ugedagen før kursets afholdelse udgør frameldingsgebyret den fulde kursusbetaling.

Du er altid velkommen til at tilbyde kursuspladsen til en kollega uden udgift for dig.

Dato

Den 24. – 25. februar 2020 fra 9.00 – 16.00.
(Morgenmad kl. 8.30 – 9.00)

Sted

Børns Vilkår
Trekronergade 26, 2500 valby

Pris

Prisen pr. deltager er kr. 4.500 ekskl. moms
Prisen dækker materiale, formiddagskaffe/te med brød, juice og frugt, Isvand i lokalet, frokost med en vand og eftermiddagskaffe/te med hjemmebagt kage.

PDF

Back To Top