skip to Main Content

Oplæringskursus og certificering i Marschak Interaction Method of Psychometrics (MIM-P) ved Susan Hart // 2.-3. september 2020

Oplæringskurset består af to dage og en certificeringsproces.

Endelig blev vi færdige med udviklingen af MIM-P, som betyder, at du nu kan tage en overbygning til 2-dags MIM kurset med Marie Olsen-Kludt og blive oplært i scoringssystemet til MIM. Dette giver samtidig mulighed for at opnå certificering i den strukturerede samspilsvurderingsmetode.

Hvad er MIM-P

MIM-P er en struktureret legebaseret observationsmetode, som undersøger relationen mellem omsorgsperson og barn. Aktiviteterne er designet til at tydeliggøre adfærd inden for fem dimensioner af omsorgsperson-barn interaktion: Struktur, Samregulering, Engagement, Omsorg og Udfordring som scores ud fra en 1-9 punkts skala. MIM-P er særlig anvendelig, når formålet med undersøgelsen er at blive klogere på, hvordan omsorgsperson-barn relationen påvirker barnets udvikling. Metoden kan anvendes på børn fra 3-17 år sammen med deres primære voksne. Det være sig relationen mellem biologisk forælder og barn, adoptivforælder og barn, stedforælder og barn, plejeforælder og barn eller primær pædagog og barn. MIM består af 10 enkle aktiviteter, som omsorgsperson og barn udfører sammen og interaktionen optages på video.

MIM-P er en videreudvikling af MIM, som Susan Hart udviklede i forbindelse med sit PhD-projekt. Hvor MIM udelukkende består af en kvalitativ vurdering bestående af fire dimensioner, udviklede Susan Hart en yderligere dimension, nemlig samregulering (Synkronisering), således at scoringssystemet er foreneligt med neuroaffektiv udviklingspsykologi. Derudover udviklede hun et kvantitativt scoringssystem, således at der kan forskes videre i testens pålidelighed og gyldighed. Udviklingen af scoringssystemet betyder, at vi nu har mulighed for også at tilbyde en certificering.

Oplæringskursets indhold

På oplæringskurset gennemgås scoringssystemet og den anvendte skala og du trænes i anvendelsen af scoringssystemet i MIM-P, gennem MIM-videooptagelser.
Certificeringsprocessen består af, at du scorer tre MIM-videoer. Scoreresultaterne indsendes til Susan Hart gennem Docenten.dk, og såfremt du samlet har besvaret 75 % korrekt modtager du et certificeringsbevis.

Oplæringskurset sætter særlig fokus på:

 • Fra MIM til MIM-P
 • MIM-P’s psykometriske kvaliteter
 • Opbygning af scoringssystem
 • Oplæring og anvendelse af scoringssystem
 • Træning i anvendelse scoringssystem
 • Krav til certificering

På dette modul må der påregnes tid til hjemmearbejde mellem dag 1 og dag 2

Målgruppe

Kurset henvender sig til psykologer, psykiatere, familiebehandlere og øvrige faggrupper, som indgår i tværfaglige teams på arbejdspladser, der varetager opgaver vedrørende sårbare børn og deres forældre/primære omsorgspersoner. Oplæringskurset forudsætter, at man har arbejdet med familier i mindst tre år.

Om underviseren

Susan Hart

Susan Hart er cand. psych., PhD, specialist og supervisor i børnepsykologi og specialist i psykoterapi. Hun er i dag selvstændig psykolog og har i tidens løb superviseret PPR kontorer, sagsbehandlere i børne- og familieafdelinger, behandlingsinstitutioner, skoletilbud for børn med følelsesmæssige vanskeligheder, amtets specialskoler, familieplejekonsulenter, plejefamilier osv. I dag består hendes arbejde hovedsaglig af foredrags- og kursusvirksomhed i Danmark og Norge samt gruppesupervision af psykologer og andre faggrupper.
Hun afholder efteruddannelser i Neuroaffektiv Psykoterapi flere steder i Europa og er forfatter til en lang række bøger omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi (integration af hjerneforskning og udviklingspsykologi), som er oversat til flere sprog. Se mere på www.neuroaffect.dk.

MIM-P kuffert & Opgavekort i æske

Der er mulighed for at tilkøbe:

 • MIM-P kuffert med aktivitetskort og de rekvisitter, der skal anvendes i aktiviteterne
  [ Pris: 1.750,- kr. ekskl. moms ] – Maks. 1 stk pr. deltager på kurset.
 • Æske med opgavekort, der skal anvendes i aktiviteterne.
  [ Pris: 240,- kr. ekskl. moms ] – Maks. 1 stk pr. deltager på kurset.

Se billeder af de forskellige rekvisitter herunder:

MIM-P kuffert:

MIM-P opgavekort:

docenten-mim-p-opgave-kort-320x353

Betalings- og afbestillingsregler

Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer. Indtil fire uger før kursusafholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger.

Afbestilling mellem fire uger til ugedagen før kursets afholdelse medfører et frameldingsgebyr på 2.000,- kr. Afbestilling fra ugedagen før kursets afholdelse udgør frameldingsgebyret den fulde kursusbetaling.

Du er altid velkommen til at tilbyde kursuspladsen til en kollega uden udgift for dig.

Tilmeldingsformular

Oplæringskursus og certificering i Marschak Interaction Method of Psychometrics (MIM-P) ved Susan Hart // 2.-3. september 2020
Felter markeret med (*) skal udfyldes.

Det er muligt at tilkøbe en MIM-P kuffert, som består af alle de rekvisitter, der skal anvendes i aktiviteterne på de forskellige trin.
Prisen er 1.750,- kr. ekskl. moms pr. stk - Maks. 1 stk. pr. deltager på kurset.

Det er muligt at tilkøbe MIM-P opgavekort i æske, som består af alle de rekvisitter, der skal anvendes i aktiviteterne på de forskellige trin.
Prisen er 240,- kr. ekskl. moms pr. æske // Maks. 1 æske pr. deltager på kurset.

Udfyld venligst med alle deltagers navne og email, med en deltagers navn og email pr. linie.

Dato

Den 2. – 3. september 2020 fra 9.00 – 16.00.
(Morgenmad kl. 8.30 – 9.00)

Sted

Mødecenter Odense
Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C

Pris

Prisen pr. deltager er kr. 4.700 ekskl. moms (pr. deltager)

Prisen dækker manual (som udleveres på første kursusdag) andet materiale, morgen- og formiddags- kaffe/te med brød, juice og frugt, isvand i lokalet, frokost med en vand og eftermiddags- kaffe/te med hjemmebagt kage.

Certificeringsproces: 1000,- ekskl. moms (pr. deltager)

PDF

Back To Top