skip to Main Content

Den neuroaffektive analysemodel – 2-dags kursus med Susan Hart og Marianne Bentzen // 17. juni og 24. august 2020

Dette 2-dags kursus er en indføring i brugen af en ny neuroaffektive analysemodel, som giver mulighed for at støtte fagpersoner i at præcisere det følelsesmæssige, personlighedsmæssige og sociale funktionsniveau hos både børn, unge og voksne ud fra deres nuværende funktionsniveau. Formålet med analysen er udarbejde en interventionsplan ud fra nærmeste udviklingszone, fx gennem pædagogiske interventioner eller psykoterapi/familieterapi. Analysen kan ligeledes bruges som et selvevalueringsredskab, så man som fagperson får en fornemmelse af sig selv i samspil med andre.

Udgangspunktet er en vurdering af de tre neuroaffektive niveauer, nemlig det autonome niveau for sansning, energiregulering og synkronisering, det limbiske niveau for følelsesmæssig afstemning og interaktionskompetencer, og det præfrontale niveau for viljesstyring og mentalisering.

Den neuroaffektive analyse består af 15 udsagn, der scores og danner grundlag for en vurdering af barnet, den unge eller voksnes følelsesmæssige funktionsniveau og nærmeste følelsesmæssige udviklingszone. I analysen indgår der også almene oplysninger om barnet, den unge eller voksnes liv og netværk. Ud over den neuroaffektive analyse af det emotionelle funktionsniveau og nærmeste udviklingszone gives der også inspiration til interventioner på de tre neuroaffektive niveauer, så man som fagperson får inspiration til specifikke interventioner.

Den udvidede neuroaffektive analysemodel er rettet til psykologisk-pædagogisk intervention og psykoterapi. Ud fra analysen bliver barnets, den unges eller voksnes sårbarheder og ressourcer tydeliggjort og det bliver muligt at udvikle mere præcise interventioner. Analysen scores gennem en elektronisk version, som er udarbejdet i samarbejde med den regionale norske organisation RVTS. Den elektroniske version kan tilbyde, at man kan sammenligne to resultater med hinanden, hvilket gør det muligt at man enten kan sammenholde et resultat før og efter et forløb eller ud fra et normalt funktionsniveau sammenholdt med det laveste eller højeste funktionsniveau. Derudover sammenlægges resultaterne og lægge i en anonymiseret database. I analysen af resultaterne gives et dybere indblik i hvordan barnet, den unge eller personen fungerer på hvert niveau, modenhedsgrad, men også en forståelse af, hvordan de tre niveauer forholder sig til hinanden.

Kursusdagenes indhold

På kursets første dag lærer deltagerne at de 15 udsagn og skalaen at kende. Dette gøres ved at foretage foretage analysen på sig selv og på en case. Kursets anden dag ligger ca. en måned senere, og det forventes at deltagerne analyserer mindst to cases i den mellemliggende periode. På kursets anden dag arbejder vi med spørgsmål og ser en videocase, som scores i fællesskab og vi tilrettelægger en interventionsplan ud fra analysens resultater.

Dagens programpunkter

Første dag:

  • Teoretisk forståelse af den treenige hjerne
  • Præsentation af den neuroaffektive analyse
  • Foretage en neuroaffektiv analyse ud fra sig selv og en case gennem
  • Fra analyse til intervention gennem den neuroaffektive analyse

Anden dag:

  • Spørgsmål og refleksioner i forhold til at bruge af den neuroaffektive analyse
  • Fælles scoring af en videofilm
  • Tilrettelæggelse af en interventionsplan ud fra casen og en drøftelse heraf

Kursusdagenes udbytte

  • Undervisning i brug af den elektroniske udgave af den neuroaffektive analyse
  • Afprøvning af den neuroaffektive analysemodel
  • Tilrettelæggelse af en realistisk interventionsplan

Om underviserne

Marianne Bentzen
Marianne er neuroaffektiv psykoterapeut. Siden 1982 har Marianne ledet professionelle psykoterapeutiske efter- og videreuddannelser i Europa og Nordamerika. Hun udvikler især den praktiske anvendelse af neuroaffektiv teori gennem kropsorienterede, relationelle, meditative og systemcentrerede metoder. Marianne har forfattet en lang række artikler og tre bøger om emnet, som er oversat til flere sprog.

Susan Hart
Susan er cand. psych., specialist og supervisor i børnepsykologi og specialist i psykoterapi. Hun har været leder af et kommunalt familiebehandlingscenter og arbejdet på børnepsykiatrisk afdeling. Hun er i dag selvstændig psykolog og har i tidens løb superviseret forskellige faggrupper, der arbejder med børn, voksne og familier. Hun er forfatter til en lang række bøger omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi.

Betalings- og afbestillingsregler

Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer.

Indtil fire uger før kursusafholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger.

Afbestilling mellem fire uger til ugedagen før kursets afholdelse medfører et frameldingsgebyr på 1.500,- kr.

Afbestilling fra ugedagen før kursets afholdelse udgør frameldingsgebyret den fulde kursusbetaling.

Du er altid velkommen til at tilbyde kursuspladsen til en kollega uden udgift for dig.

Dato

Den 17. juni og 24. august fra 9.00 – 16.00.
(Morgenmad kl. 8.30 – 9.00)

Sted

Mødecenter Odense
Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C

Pris

Prisen pr. deltager er kr. 4.300 ekskl. moms
Prisen dækker materiale, formiddagskaffe/te med brød, juice og frugt, Isvand i lokalet, frokost med en vand og eftermiddagskaffe/te med hjemmebagt kage.

PDF

Back To Top