skip to Main Content

Opfølgning, træning og certificering i den neuroaffektive analyse // 23. november 2020

Kursusledere: Marianne Bentzen og Susan Hart.

 

Baggrund: Har du tidligere været på vores 2 dags kursus i Den neuroaffektive analyse? Eller har været med på en af vores neuroaffektive uddannelser, hvor den neuroaffektive analyse er gennemgået? Så har du nu muligheden for at deltage i denne kursusdag og den efterfølgende online-certificering.

 

Dagens indhold

Dagen starter med en kort fælles gennemgang af de sidste ændringer i den neuroaffektive analyse. Derefter bruger vi onlineversionen af den neuroaffektive analyse til at foretage en vurdering af barnets/personens nærmeste følelsesmæssige udviklingszone for derudfra at udarbejde en interventionsplan, der er tilrettelagt ud fra resultatet af vurderingen. Det anbefales at deltagere har trænet analysen igennem flere gange.

 

I forbindelse med kurset får deltagerne adgang til en hjemmeside med seks træningsfilm og fire certificeringsfilm. Ved træningsfilmene er der desuden et ark med de rigtige scores og en kort forklaring på hver score.

 

På kursusdagen vil vi vise, score og drøfte spørgsmål omkring nogle af de træningsfilm, der ligger på hjemmesiden. Efter visning af udvalgte film arbejder deltagerne i små grupper med at drøfte scoringer.

 

Efter kursusdagen starter online-certificeringen. Her kan man arbejde videre med at vurdere og score træningsfilm på egen hånd eller med andre. Når man er klar åbnes der op for certificeringsfilmene og indenfor tre måneder scorer man de fire certificeringsfilm og indsender resultaterne til Susan. Hvis scoringerne har en pålidelighed på over 70% på hvert interview, bliver man certificeret og får en ny kode. Hvis pålideligheden i scoringerne er under 70%, får man skriftlig tilbagemelding på de scores på hvert enkelt interview, der falder udenfor det acceptable interval, og får mulighed for at prøve igen og indsende nye scores på de samme film. Når man opnår scoring på 70% og derover, vil man modtage et certificeringsbevis og ens scoringer vil fremover kunne indgå i forskning.

 

Det får du med fra dagen:

  • Skærpet forståelsen af den neuroaffektive analyse
  • Blive klogere på anvendelsen af den neuroaffektive analyse
  • Blive forberedt på certificeringsforløbet
  • Mulighed for at blive certificeret

 

Om underviserne:

Susan Hart
Susan er cand. psych., PhD, specialist og supervisor i børnepsykologi og specialist i psykoterapi. Hun har været leder af et kommunalt familiebehandlingscenter og arbejdet på børnepsykiatrisk afdeling. Hun er i dag selvstændig psykolog og har i tidens løb superviseret forskellige faggrupper, der arbejder med børn, voksne og familier. Derudover holder hun mange kurser og foredrag i ind- og udland. Hun er forfatter til en lang række bøger omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi.

 

Marianne Bentzen
Marianne er psykoterapeut MPF, psykomotorisk psykoterapeut siden 1980 og neuroaffektiv psykoterapeut. Hun var træner i Bodynamic Institute fra 1985-97, og har afholdt professionelle efteruddannelseskurser for psykoterapeuter, psykologer og psykiatriske behandlergrupper i indland og udland siden 1982. I et nært samarbejde med psykolog Susan Hart, har hun i snart tyve år arbejdet med sammenfatning af den neuroaffektive udviklingspsykologi, og om teoriens anvendelse i behandling og psykoterapi. Hun har forfattet adskillige artikler og et par bøger om emnet, bl.a. sammen med Susan Hart. Derudover har hun været involveret i udviklingen af både Forældre på alle strenge og NUSSA.

Tilmeldingsformular

Opfølgning, træning og certificering i den neuroaffektive analyse // 23. november 2020
Felter markeret med (*) skal udfyldes.

Udfyld venligst med alle deltagers navne og email, med en deltagers navn og email pr. linie.

Dato

Den 23. november 2020 fra 9.00 – 16.00 (morgenmad fra 8.30 – 9.00)

Sted

Comwell Holte
Kongevejen 495A
2840 Holte

Pris

Prisen pr. deltager er kr. 3.495 ekskl. moms (inkl. certificering)

Prisen dækker certificering, materiale, formiddagskaffe/te med brød, juice og frugt, Isvand i lokalet, frokost med en vand og eftermiddagskaffe/te med hjemmebagt kage.

Back To Top