skip to Main Content

Theraplay – Børne- og familieterapi med basis i neuroaffektive udviklingspsykologi // 1. april 2014

Hvad er Theraplay?

Terapeutisk Leg (Theraplay) er et terapeutisk forløb for børn og deres forældre/omsorgspersoner. Terapien involverer både børn og forældre og der benyttes en aktiv, fysisk og intensiv interaktionsform. Mere end nogen anden terapi benytter Terapeutisk Leg sig af følsom og organiserende berøring, tumle lege og glædesfyldte samspil. Herved er det muligt at få adgang til dybere niveauer af de selvregulerende og emotionelle funktioner, der dannes i hjernens følelsesmæssige strukturer.
Med legen som ramme for behandlingen guider Theraplay-terapeuten på engageret vis forælder og barn i at opbygge glædesfyldt samspil, ligesom forælderen støttes i at møde barnet i dets nærmeste zone for udvikling i udfordrende aktiviteter, og i tilegnelsen af følsom og organiserende berøring i omsorgsfulde aktiviteter. Terapeutisk Leg er en intervention, der styrker tilknytning og tillid til andre igennem glædesfyldt engagement for at skabe tryggere indre repræsentationer.
Terapeutisk Leg fokuserer på fire essentielle kvaliteter i forældre-barn relationen: Struktur, omsorg, engagement og udfordring. Målet er at skabe en aktiv og empatisk forbindelse mellem barn og forældre, som resulterer i, at barnet får et positivt selvbillede og udvikler selvværd, der betyder, at det kan indgå i relationer som positive og givende.

Kursusdagens indhold

På kursusdagen vil Dorianne Barslev og Susanne Lundberg præsentere et behandlingsforløb med Theraplay i forhold til en familie med to børn i førskolealderen, hvor der var en stor bekymring fra kommunens side om børnene ville kunne forblive i eget hjem.
Vi vil illustrere via egne videoer, hvordan vi arbejder to Theraplay-terapeuter i et behandlingsforløb med to følelsesskadede drenge, som igennem deres opvækst har været udsat for mange alvorlige omsorgssvigt.
Med vore videoer illustrerer vi ud fra en konkret case, hvordan man igennem et Theraplayforløb er i stand til at støtte traumatiserede børn følelsesmæssigt. I casen viser vi, hvordan det ene barn i familien viser en bekymrende udadreagerende adfærd og det andet barn en bekymrende indadreagerende adfærd. Kursisten vil se, hvordan begge børn udvikler sig ved, at vi støtter ressourcer langt under deres biologiske aldersniveau, for disse to børns vedkommende helt tilbage til babystadiet, og langsomt igennem et Theraplayforløb opbygger følelsesmæssige kompetencer svarende til biologisk alder.

Disse to børn havde, da vi mødte dem første gang, følgende store vanskeligheder i forhold til:

 • sprog
 • kommunikation
 • motorik
 • kontakt/tilknytning
 • opmærksomhed og impulskontrol
 • sociale relationer

Kursusdagen sætter særlig fokus på

 • Tilknytningsbehandling i forhold til tidlig skadede børn ved metoden Theraplay ud fra en konkret case illustreret med videoer.
 • Hvordan man arbejder med forældre ud fra en mentaliseringsbaseret tilgang.

Dagens programpunkter

 • Beskrivelse af Theraplay
 • Video af konkret case med et Theraplayforløb
 • Forældrearbejde i forhold til Theraplay
 • Effekt af Theraplay
 • Diskussion og refleksion i forhold til egne behandlingsmetoder

Udbytte

 • At give kursisterne et indblik i vores behandlingserfaring og lade sig inspirere til denne behandlingsmetode
 • At føre kursisten igennem en fantastisk rejse, hvor metoden Theraplay anvendes til at vise, hvordan man kan møde et barn følelsesmæssigt i den nærmeste udviklingszone og langsomt udvikle dets følelsesmæssige, personlighedsmæssige og sociale kompetencer i samspil med deres primære omsorgsperson

Om underviseren

Psykoterapeut MPF Susanne Lundberg er Internationalt Certificeret Theraplay Terapeut og er under uddannelse til Theraplay supervisor. Hun arbejder i Hillerød Kommune i et familiehus, som er et tilbud til børnefamilier med særlige udfordringer i deres forældrerolle. Hun har mange års erfaring og viden indenfor tilknytning og samspilsbehandling med særlig fokus på børn i alderen 0-5 år. En af hendes spidskompetencer er behandling og vejledning i forbindelse med forstyrrelser i samspillet mellem mor og barn og forstyrrelser i barnets regulationsrytme.
Psykolog Dorianne Barslev, specialist i børnepsykologi er Internationalt Certificeret Theraplay Terapeut og er under uddannelse til Theraplay supervisor. Hun arbejder sammen med Susanne i Hillerød Kommune i et familiehus. Hun har mange års erfaring indenfor tilknytnings- og samspilsbehandling med fokus på børn i alderen 1½ til 18 år. Hun har stor viden og erfaring i forhold til adoption og varetager adoptionsrådgivning i Familiehuset. Hun underviser og superviserer fagpersoner.

Betalings- og afbestillingsregler

Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer.

Indtil fire uger før kursusafholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger.

Afbestilling mellem fire uger til ugedagen før kursets afholdelse medfører et frameldingsgebyr på 1.000,- kr.

Afbestilling fra ugedagen før kursets afholdelse udgør frameldingsgebyret den fulde kursusbetaling.

Du er altid velkommen til at tilbyde kursuspladsen til en kollega uden udgift for dig.

Dato

Den 1. april 2014 fra kl. 9.00 – 16.00.
(Morgenmad kl. 8.30 – 9.00)

Sted

Hotel Prindsen i Roskilde

Pris

Prisen pr. deltager er kr. 1.950 ekskl. moms
Prisen dækker materiale, formiddagskaffe/te med brød, juice og frugt, Isvand i lokalet, frokost med en vand og eftermiddagskaffe/te med hjemmebagt kage.

PDF

Back To Top