skip to Main Content

Forældre på alle strenge – et udviklingsbaseret forældretræningsprogram // Opstart januar 2021

Kursusholdere: Anne Larsen og Annie Jakobsen

Kunne du tænke dig at arbejde med forældre og forældregrupper? Du kan på et oplæringsforløb i Forældre på alle strenge tilegne dig et udviklingsbaseret program, hvor du kan støtte forældre og forældregrupper i at udvikle relationskompetencer med deres børn ud fra en neuroaffektiv udviklingspsykologisk forståelsesramme. Du får på oplæringskurset udleveret en omfattende manual, dansksprogede film og en forældreøvebog til at eksemplificere de forskellige kompetencer, som er vigtige for samspillet mellem forældre og børn. Programmet går både ud på at tilføre forældre viden, men også følelsesmæssig udvikling, ved at leve sig ind i og forstå deres børn. Du bliver således trænet i et program, som både kan følges slavisk, men som også kan tilpasses den type forældre, som du beskæftiger dig med, lige fra lidt usikre, men velfungerende forældre til forældre, der har et stort støttebehov.

 

Baggrund for oplæringsforløbet

Oplæringsforløbet giver en grundig indføring i brugen af det omfattende træningsmateriale, der er knyttet til Forældre på alle strenge. Indføringen omfatter teori, gennemgang af opgaver samt personlig afprøvning af øvelser/aktiviteter og refleksioner af egen praksis.

 

Der er max 36 deltagere på et hold.

 

Det får du med fra oplæringsforløbet

  • At være træner for en forældregruppe på ca. 6-8 deltagere
  • Forældretræningsprogrammets teori og praksis
  • Træning af de kontaktfærdigheder forældre skal møde barnet med
  • Gennemgang af videomaterialet, afprøvning af øvelser og diskussioner i forhold til hver enkelt streng
  • Den konkrete udførelse af forældretræningsprogrammet
  • Supervision og dialog med deltagerne om deres erfaringer med at implementere og udføre programmet.

 

Målgruppe

Forældre på alle strenge henvender sig til faggrupper som arbejder med forældre, fx:

  • Sundhedsplejersker, pædagoger og andre faggrupper, der har kontakt med forældre, der ønsker at støtte deres børn i at udvikle og forbedre basale færdigheder og kontaktformer.
  • Fagpersoner, der til daglig arbejder med familiebehandling, hvor programmet kan bruges som supplement til den mere dybtgående familiebehandling

 

Om forældre på alle strenge

Forældre på alle strenge er udviklet på baggrund af over 50 års forskning i sammenhængen mellem forælder-barn-samspillet, hjernens udvikling, personlighedens udvikling og socialisering. Det er organiseret i samme rækkefølge som barnets normale udvikling, hvor tidligt udviklede sociale og personlighedsmæssige færdigheder danner grundlag for senere kompetenceudvikling. Programmets teoretiske forståelsesramme er neuroaffektiv udviklingspsykologi, som ser interaktion og relation som det grundlæggende for udvikling af personligheds- og identitetsudvikling. Dette betyder, at programmet tillægger udvikling af relevante samspilskompetencer en stor værdi på samme måde som man ser det i musiske sammenhæng. Derfor kaldes hver grundlæggende færdighed en ”streng”, som man skal lære at spille på, så man ender med at kunne spille på alle relationelle kompetencestrengene i sit samspil med andre mennesker.

Træningsmaterialet består af tolv korte film, én til hver session, som viser almindelige samspil mellem forældre og børn, som kan debatteres med fokus på et bestemt tema. Derudover er der en manual som indeholder teori og forslag til, hvad der kan trænes med forældrene samt aktiviteter og refleksionsøvelser. Materialet består ligeledes af en notesbog til forældrene, hvor teorien forenkles, og hvor forældre kan skrive egne notater.

 

Oplæringskursets indhold

Oplæringskurset består af 5 dages undervisning fordelt på tre moduler, som strækker sig over et halvt år. De første to moduler har en varighed på 2 dage med ca. to-tre måneders mellemrum.

Der afsluttes med et sidste modul, som består af én kursusdag, der lægges ca. seks måneder senere. Det vil her være en fordel at man har afprøvet og fået erfaringer i brugen af træningsprogrammet med forældre eller en forældregruppe, så man udvikler en vis erfaring i at brugen af programmet.

Streng Overblik
Modul I Introduktion til forældretræningsprogrammet samt gennemgang af streng 1-6. Dette omfatter gennemgang af videomaterialet, afprøvning af øvelser og diskussioner i forhold til hver enkelt streng.
Modul II Gennemgang af streng 7-12. Dette omfatter ligeledes en gennemgang af videomateriale, afprøvning af øvelser og diskussioner i forhold til hver enkelt streng. I dette modul vil der desuden være fokus på den konkrete udførelse af forældretræningsprogrammet med forældre.
Modul III På denne oplæringsdag uddybes træningsprogrammets teori og praksis gennem supervision og dialog med deltagerne om deres erfaringer med at implementere og udføre programmet.

Om underviserne på oplæringsforløbene

Anne Larsen
Anne er familieterapeut og certificeret i neuroaffektiv udviklingspsykologi og terapi med børn og voksne. Hun er socialpædagog med følgende efteruddannelser: Theraplay terapeut, småbørnskonsulent, ICDP-vejleder og neuropædagogisk supervisor. Anne har mange års erfaring i arbejdet med børn og familier med tilknytnings- og relations forstyrrelser og har i en lang årrække arbejdet med familiebehandling og plejefamilier. Anne har i dag selvstændig praksis med bl.a. familiebehandlings- og theraplayforløb og arbejder desuden som superviser og underviser.

Annie Jakobsen
Annie er autoriseret psykolog. Hun er oprindelig uddannet socialpædagog og har bred erfaring indenfor almenpædagogik og behandling, primært i forhold til børn-unge og familier. Hun har i en årerække været ansat som psykolog på en heldagsskole på deltid og har desuden privat praksis. Derudover har hun flere terapeutiske uddannelser bag sig og har specialiseret sig i den neuroaffektive forståelse af barnets udvikling, og om hvordan man omsætter denne viden til behandling af børn og unge med svære følelsesmæssige og sociale vanskeligheder. Hun er internationalt certificeret Theraplay-terapeut og anvender denne tilgang i sin private praksis. Hun superviserer og underviser fagfolk og er supervisor og underviser på Theraplay-uddannelsen.

Betalings- og afbestillingsregler

Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer.

Indtil otte uger før kursusafholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger.

Afbestilling mellem otte uger til ugedagen før kursets afholdelse medfører et frameldingsgebyr på halvdelen af kursus prisen.

Afbestilling fra ugedagen før kursets afholdelse udgør frameldingsgebyret den fulde kursusbetaling.

Du er altid velkommen til at tilbyde kursuspladsen til en kollega uden udgift for dig.

Venteliste

Forældre på alle strenge – få musikken til at spille // Opstart januar 2021
Felter markeret med (*) skal udfyldes.

Udfyld venligst med alle deltagers navne og email, med en deltagers navn og email pr. linie.

Dato

1. Modul: 21. – 22. januar 2021 (Annie, Anne)
2. Modul: 17. – 18. marts 2021 (Annie og Anne)
Supervisionsdag: 28. april 2021 (Annie og Anne)

Alle kursusdage kl. 9.00 – 16.00
(Morgenmad kl. 8.30 – 9.00)

Sted

BYGNINGEN
Ved Anlæget 14B, 7100 Vejle

Pris

Prisen pr. deltager for oplæringsforløbet:
9.500,- kr. ekskl. moms.

Prisen inkluderer morgenmad, frokost, kaffe og te samt eftermiddagskage

Derudover inkluderer prisen 1 stk. trænermanual til Forældre på alle strenge, 1 stk. forældrebog til Forældre på alle strenge og en personlig kode til streaming af programmets 12 filmklip.

Oplæringsforløbet afholdes som et eksternat, dvs. at overnatning ikke er inkluderet.

PDF

Back To Top