skip to Main Content

1-årig efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier med mulighed for certificering // Opstart januar 2015

Den 1-årige efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier er rettet mod psykologer, pædagoger, sundhedsplejersker, socialrådgivere, lærere og psykoterapeuter, der til daglig arbejder med børn og familier. Efteruddannelsens formål er at få et grundigt kendskab til den NeuroAffektive Udviklingspsykologi bl.a. gennem de NeuroAffektive Kompasser, så det bliver muligt, at arbejde mere målrettet med både vurderings- og behandlingsopgaver eller blot blive bedre til at arbejde med børn og børnegrupper i ens daglige arbejde.

Efteruddannelsens indhold

Efteruddannelsen tager udgangspunkt i den NeuroAffektive Udviklingspsykologi, som er en teoretisk forståelse af, hvordan emotionel udvikling fordrer synkroniserede interaktioner med primære omsorgspersoner for at komme i udvikling. Hvis ikke dette er sket inden for ”windows opportunity” kræver det senere hen en målrettet indsats. For at kunne arbejde ud fra en målrettet indsats kræver det både veludviklede og systematiserede tilknytningsbaserede vurderingsmetoder, til at udrede hvad den bedste målrettede indsats er ud fra den emotionelle nærmeste udviklingszone. Vi vil på efteruddannelsen både stifte bekendtskab med Theraplay, som en metode til at udvikle samspillet mellem forældre og barn og Forældre på alle strenge, som i øjeblikket er under udvikling, men som er et forældretræningsprogram udviklet ud fra den NeuroAffektive Udviklingspsykologi. Derudover vil vi også på efteruddannelsen arbejde med deltagerne såkaldte selvagens, det vil sige personens evne til at indgå i relevante samspil, der kan promovere samhørighedsprocesser.

For de som kunne tænke sig at blive certificeret i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi er der mulighed for, at indgå i en arbejdsgruppe på ca. 6 deltagere, som mødes med Susan Hart i gruppen sammenlagt tre dage, hvor der hver gang præsenteres en video af en case, som der gives feed-back på.

Kursusdagen sætter særlig fokus på

Efteruddannelsen sigter på at deltagerne får et indgående kendskab til Neuroaffektiv Udviklingspsykologi. Det vil sige, hvordan personlighedsudvikling foregår på tre forbundne niveauer i nervesystemet, og hvordan børn igennem at føle sig “mødt” og “rummet” på et relevant niveau kan udvikle sociale og emotionelle kompetencer, helst sammen med deres nærmeste omsorgspersoner. På efteruddannelsen vil de såkaldte NeuroAffektive Kompasser præsenteres og benyttes som et navigationsredskab. Derudover vil begreber som fx ”windows of opportunity”, nærmeste udviklingszone og makro- mikroregulering være helt centrale begreber og benyttes igennem hele efteruddannelsen.

Efteruddannelsens programpunkter

Uddannelsen er opdelt i 6 moduler for de som ikke ønsker certificering og 7 moduler, for de som ønsker certificering. Modul 1 er en teoretisk introduktion til NeuroAffektiv Udviklingspsykologi og hvordan denne forståelse kan benyttes i praksis. Modul 2 omhandler forskellige vurderingsmetoder til at undersøge barnets og forældrenes tilknytnings- og mentaliseringskompetencer og til at undersøge samspilsevne. Modul 3 er en introduktion til Theraplay, som er en børne- og familiebehandlingsmetode, der arbejder ud fra en NeuroAffektiv Udviklingspsykologisk forståelse. Modul 4 er en introduktion til Forældre på alle strenge, som er et psykoedukationsprogram for forældre udviklet ud fra NeuroAffektiv Udviklingspsykologi. Modul 5 handler om vigtigheden af, hvordan man sætter sin egen person i spil som professionel fagperson, hvilket er en forudsætning for godt behandlingsarbejde – det vi kalder selvagens. Modul 6 er en opsamling og afrunding af efteruddannelsen, hvor vi benytter deltagernes egne sager som eksempel på, hvordan man kan anvende de NeuroAffektive Kompasser som navigationsredskab og omsætte brugen af dem til praksis.

Udbytte

Der fokuseres på at deltagerne igennem den NeuroAffektive Udvikingspsykologi får træning i at arbejde systematisk med at koble teori og praksis, det vil sige, at bruge NeuroAffektiv Udviklingspsykologi som en teoretisk ramme til at analysere og reflektere over den praksis, som hver især står i ud fra sit individuelle fagområde. Fx benyttes de neuroaffektive kompasser som et navigationsredskab. Der bliver på efteruddannelsen mulighed for at indgå i en fordybelsesproces omkring forholdet mellem teori og praksis.

Derudover gives der inspiration til to forskellige familiebehandlingsmetoder, nemlig Theraplay og Forældre på alle strenge og deltagernes egen personlighedsudvikling.

Om underviserne

Susan Hart er cand. psych., specialist og supervisor i børnepsykologi og specialist i psykoterapi.

Susanne Lundberg er psykoterapeut MPF og Internationalt Certificeret Theraplay Terapeut og er under uddannelse til Theraplay supervisor.

Dorianne Barslev er psykolog, specialist i børnepsykologi og Internationalt Certificeret Theraplay Terapeut og er under uddannelse til Theraplay supervisor.

Knud Hellborn er autoriseret psykolog. Han arbejder til dagligt ved PPR og holder kurser og foredrag om NeuroAffektiv Udviklingspsykologi.

Marianne Bentzen er Neuroaffektiv psykoterapeut. Hun fokuserer på praktisk anvendelse af neuroaffektiv teori, PTSD terapi, mindfulness og gruppedannelse.

Betalings- og afbestillingsregler

Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer.

Ved tilmelding betales et gebyr på 1.000,-kr., som overgår til depositum ved restbetaling af efteruddannelsesgebyret. Restbeløbet skal senest være indbetalt 3 måneder før kursusstart. Ved framelding betragtes depositum som et administrationsgebyr og tilbagebetales ikke. Afbud fra 2 ½ til 1 måned før efteruddannelsens start tilbagebetales 50 % minus depositum. Afbud mindre end 1 måned før er der ingen tilbagebetaling, men du er velkommen til at sælge pladsen til en anden.

Dato


Modul 1: 12. – 14. januar 2015
Modul 2: 18. – 19. marts 2015
Modul 3: 20. – 21. april 2015
Modul 4: 6. – 7. maj 2015
Modul 5: 7. – 9. september 2015
Modul 6: 29. – 30. september 2015

Alle kursusdage: kl. 9.00 – 16.00
(Morgenmad kl. 8.30 – 9.00)

Sted

Kalundborg Vandrerhjem

Pris

Prisen pr deltager for efteruddannelsesforløbet: 25.500,- kr. ekskl. moms.
Prisen pr deltager for certificeringsmodulet: 10.000,- kr. ekskl. moms.
Prisen inkluderer morgenmad, frokost, kaffe og te samt eftermiddagskage

PDF

Back To Top