skip to Main Content

NeuroAffektiv Udviklingspsykologi i praksis // 2. marts 2015

De to psykologer Susan Hart og Gitte Jørgensen vil på denne kursusdag tage deltagerne ind i det neuroaffektive univers og vise hvordan den neuroaffektive forståelse kan omsættes til en konkret praksis i forhold til børn med tidlige udviklingsforstyrrelser. Kursusdagen er således relevant for pædagoger, psykologer, sagsbehandlere, dagplejere, sundhedsplejersker, plejefamiliekonsulenter og plejefamilier.

Susan Hart, som har udviklet NeuroAffektiv Udviklingspsykologi, vil sammen med psykolog Gitte Jørgensen, som er medforfatter til bogen ”Børn i gode hænder”, få teori og praksis til at tage hinanden i hånden. Gitte arbejder på Skole- og behandlingshjemmet Skovgården med børn, der har svære tilknytnings- og relationsforstyrrelser. På Skovgården har man i flere år været inspireret af NeuroAffektiv Udviklingspsykologi og har samtidig arbejdet med Theraplay som terapeutisk metode. Susan og Gitte vil sammen vise, hvordan teori og praksis spiller sammen, og hvordan man kan skabe tilpasse udfordringer og glædesfyldte oplevelser gennem kærlig og tryg guidning.

Kursusdagens indhold

På kursusdagen vil Susan beskrive den neuroaffektive teoris grundbegreber gennem en vekselvirkning mellem teori og videoklip og Gitte vil give et indblik i, hvordan disse grundbegreber omsættes til praksis på Skovgården, såvel pædagogisk som terapeutisk. Hun vil gennem videoeksempler og små konkrete lege belyse, hvordan Theraplay anvendes – som oftest med inddragelse af barnets primære omsorgsperson.

Inspireret af teorien om den treenige hjerne, vil Susan og Gitte illustrere, hvordan man imødekommer især sårbare børn, med massive følelsesmæssige vanskeligheder. Udgangspunktet for kursusdagen er at man igennem en kompetent, omsorgsfuld ”karavanefører”, uanset om det er en forældre eller professionel fagperson, er i stand til at synkronisere sig med barnet og herigennem skabe følelsesmæssig udvikling og psykisk resiliens.

På kursusdagen vil der tages udgangspunkt i svært traumatiserede børn med massive sanse- og følelsesmæssige vanskeligheder, som har svært ved at indgå i narrativt baserede terapiformer. Det vil fx sige:

  • Børn som på et sansemæssigt niveau ikke er i stand til at mærke sig selv
  • Børn som har svært ved at lege.
  • Børn som er spændingsfyldte, og ikke formår at aflæse, hvilken effekt de har på andre.
  • Børn, hvor hverken skam, flovhed, skyld eller stolthed er udviklet.

Kursusdagen sætter særlig fokus på

Hvordan nøglebegreber fra den NeuroAffektive Udviklingspsykologi bliver omsat til praksis, fx gennem metoden Theraplay.

Hvordan man navigerer i teorien om den treenige hjerne.

Hvordan man gennem sin egen evne til at regulere sig følelsesmæssigt kan støtte og udvikle alvorligt emotionelt forstyrrede børn.

Dagens programpunkter

Beskrive nøglebegreber fra den NeuroAffektive Udviklingspsykologi

Beskrive hvordan teorien kan omsættes til praksis i mødet med børn, hvis udvikling meget tidligt livet er blevet forstyrret.

Udbytte

At få konkrete redskaber til at møde børnene i øjenhøjde, især i forhold til arousal- og affektregulering samt mødeøjeblikke.

At blive bedre til at støtte sårbare børns udviklingsproces ved at skabe en tryg ramme og synkronisere sig med børnene.

At få indblik i en måde at integrere såvel NeuroAffektiv Udviklingspsykologi som Theraplay i behandlingen af børn, der har det svært.

Om underviserne

Gitte Jørgensen er cand. psych. og specialist i psykoterapi. Hun er ansat på Skole-og behandlingshjemmet Skovgården, hvor hun har mangeårig erfaring med børneterapi, supervision, undervisning og tilrettelæggelse af behandlingsforløb. Skovgården har som de første målrettet arbejdet med at implementere Susan Harts NeuroAffektive Udviklingspsykologi i praksis.

Susan Hart er cand. psych., specialist og supervisor i børnepsykologi og specialist i psykoterapi og har udviklet NeuroAffektiv Udviklingspsykologi. I dag består hendes arbejde hovedsaglig af foredrags- og kursusvirksomhed i Danmark og Norge samt gruppesupervision af psykologer og andre faggrupper. Hun er forfatter til en lang række bøger omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi, som er oversat til flere sprog. Se mere på www.neuroaffect.dk.

Betalings- og afbestillingsregler

Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer.

Indtil fire uger før kursusafholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger.

Afbestilling mellem fire uger til ugedagen før kursets afholdelse medfører et frameldingsgebyr på 1.000,- kr.

Afbestilling fra ugedagen før kursets afholdelse udgør frameldingsgebyret den fulde kursusbetaling.
Du er altid velkommen til at tilbyde kursuspladsen til en kollega uden udgift for dig.

Dato

Den 2. marts 2015 fra 9.00 – 16.00
(Morgenmad kl. 8.30 – 9.00)

Sted

Hotel Prindsen i Roskilde

Pris

Prisen pr. deltager er kr. 1.950 ekskl. moms
Prisen dækker materiale, formiddagskaffe/te med brød, juice og frugt, Isvand i lokalet, frokost med en vand og eftermiddagskaffe/te med hjemmebagt kage.

PDF

Back To Top