skip to Main Content

Theraplay – nye og effektive veje i de mest sårbare relationer // 7. september 2015

På denne kursusdag vil de to psykologer Marie Olsen-Kludt og Charlotte Hagmund-Hansen give en levende introduktion til Theraplay. Disse to psykologer var blandt de allerførste i Danmark til at certificere sig til Theraplay terapeuter og de afholder workshops og kursusdage både i Danmark og Norge.

Hvad er Theraplay?

Theraplay er en relationsbaseret legeterapi, som er interaktiv, fysisk og sjov. I Theraplay betragtes her-og-nu oplevelsen i interaktionen mellem barnet og forældrene som et mål i sig selv og som grobunden for en aktiv, følelsesmæssig forbindelse. Theraplay er primært rettet mod børn i 1 – 12 års alderen, men anvendes også i forhold til teenagere og deres forældre. Metoden bliver brugt til børn med følelsesmæssige, sociale, udviklings- og adfærdsmæssige vanskeligheder, og målet er at udvikle og styrke tilknytning, selvværd, tillid til andre og glædesfyldt samspil, således at barnet rustes til at kunne begå sig i mere alderssvarende sammenhænge i skole og fritid.

Fra neuroaffektiv udviklingspsykologi til terapeutisk eller pædagogisk praksis via Theraplay

Theraplay viser, hvordan man kan indgå i kontakt og skabe forbindelse til børn, hvis følelsesmæssige udvikling er forstyrret. Metoden har udgangspunkt i tilknytningsteorien og er sidenhen, her i Danmark, blevet forfinet og nuanceret med den neuroaffektive udviklingspsykologi. Theraplay har fokus på at stimulere og udfolde de dybereliggende lag af personligheden igennem intensive sociale interaktioner mellem børn og voksne. Sårbare børn har brug for kontakt- og relationsskabende initiativer, og det er de voksnes opgave at skabe og vedligeholde disse initiativer. Glæden og legen kan blive den ”lim”, der knytter bånd og følelsesmæssige fællesskaber mellem voksne og børn.

Kursusdagenes indhold

Udgangspunktet for denne kursusdag er en inspiration til en systematisk metode, der kan støtte fagpersoner, uanset om man er familiebehandler, lærer, psykolog osv., til at arbejde med familier med børn, der har følelsesmæssige vanskeligheder.

På kursusdagen vil de to psykologer Charlotte Hagmund-Hansen og Marie Olsen-Kludt igennem øvelser og videoklip vise, hvordan Theraplay® forløb foregår for børn i forskellige aldre. De vil præsentere metoden, dens opbygning og de mangeartede kontekster, hvor metoden kan anvendes. Marie vil på kursusdagen fokusere på forældre og familier, mens Charlotte vil fokusere på pædagoger og lærere som de centrale tilknytningsfigurer.

Kursusdagene sætter særlig fokus på

  • Hvordan man gennem Theraplay kan udvikle kontaktfærdigheder hos svært tilknytningsforstyrrede børn
  • Hvorfor tydelige og kærlige voksne er vigtige for børns udvikling
  • Hvordan børn udvikler sig følelsesmæssigt gennem den respons, de får i de betydningsbærende relationer
  • Hvordan små lege og aktiviteter kan øge barnets mulighed for at deltage i helende og sunde kontaktøjeblikke
  • Hvordan særligt sårbare og udsatte børns primære voksne – (pleje)forældre, pædagoger og lærere – spiller en aktiv rolle i den terapeutiske eller pædagogiske praksis

Dagens programpunkter

  • Vejen fra neuroaffektiv udviklingspsykologi til praksis gennem Theraplay
  • Introduktion til Theraplay og gennemgang af de fire dimensioner: Struktur, Engagement, Omsorg og Udfordring
  • Aktiviteter med fokus på kontakt og samspil inden for de fire dimensioner
  • Refleksion og diskussion med henblik på brobygning til egen terapeutisk eller pædagogisk praksis

Form

Undervisningsformen vil veksle mellem teoretiske oplæg, filmklip, øvelser med fokus på kontakt og samspil samt fælles refleksion og diskussion.

Deltagelse på denne kursusdag forudsætter, at du er åben overfor at reflektere omkring egen praksis, og at du som deltager tør og vil kaste dig ud i lege og øvelser med fokus på kontakt og samspil.

Udbytte

Hvordan man gennem en struktureret metode kan arbejde med børns her-og-nu oplevelse gennem interaktionen, og styrke deres følelsesmæssige regulering.

Hvordan man kan styrke barnets evne til tilknytning, selvværd, tillid til andre og glædesfyldt samspil.

Vise hvordan man kan indgå i en behandlingsindsats, der tager højde for barnets nærmeste følelsesmæssige udviklingszone.

Om underviserne

MARIE OLSEN-KLUDT er autoriseret psykolog og certificeret Theraplay terapeut, underviser og supervisor. Hun har specialiseret sig i neuroaffektiv udviklingspsykologi, og hvordan man omsætter denne teori til terapeutisk og pædagogisk praksis gennem Theraplay. Marie er en af de drivende kræfter bag Thearplay-behandlingens introduktion i Danmark. Hun er forfatter til et kapitel om den strukturerede observationsmetode Marschak Interaction Method (MIM). Kapitlet er udgivet i bogen Barnet og dets relationelle miljø – om tilknytningsbaseret undersøgelsesmetodik, som er redigeret af Rikke Schwartz og Susan Hart.

Oprindeligt er Marie uddannet lærer og har bred erfaring inden for skoleområdet. Som
psykolog har hun været ansat hos Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i København og
har siden 2007 været privat praktiserende psykolog. Ud over arbejdet med familier, børn og
unge underviser og superviserer hun fagfolk.

CHARLOTTE HAGMUND-HANSEN er autoriseret psykolog og certificeret Theraplay terapeut. Har siden 2005 været psykolog på skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Charlotte arbejder sideløbende som privat praktiserende psykolog og næsten certificeret som underviser og supervisor i Theraplay. Hun har sammen med psykolog Gitte Jørgensen skrevet bogen Børn i gode Hænder om den praktiske forståelse af den neuroaffektive udviklingspsykologi og Theraplay, som den udfolder sig på Skovgården og er medforfatter til et kapitel i bogen Neuroaffektiv psykoterapi med børn redigeret af Susan Hart.

Charlotte er oprindeligt uddannet socialpædagog med erfaring indenfor behandling af børn og unge på dag- og døgninstitutioner, ambulant familiebehandling for unge med misbrug mv.

Betalings- og afbestillingsregler

Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer.

Indtil fire uger før kursusafholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger.

Afbestilling mellem fire uger til ugedagen før kursets afholdelse medfører et frameldingsgebyr på 1.000,- kr.

Afbestilling fra ugedagen før kursets afholdelse udgør frameldingsgebyret den fulde kursusbetaling.

Du er altid velkommen til at tilbyde kursuspladsen til en kollega uden udgift for dig.

Dato

7. september 2015 fra 9.00 – 16.00
(Morgenmad kl. 8.30 – 9.00)

Sted

Comwell Roskilde

Pris

Prisen pr. deltager er kr. 1.950 ekskl. moms
Prisen dækker materiale, formiddagskaffe/te med brød, juice og frugt, Isvand i lokalet, frokost med en vand og eftermiddagskaffe/te med hjemmebagt kage.

PDF

Back To Top