skip to Main Content

Neuroaffektivt mentaliseringsinterview // 10. november 2016

Der efterspørges i stigende grad vurderingsredskaber til, på en relativ let og tilgængelig måde, at vurdere udsatte unge, voksne, forældre og plejeforældres mentaliseringskompetence. Dette ud fra ønsket om, at foranstaltninger, interventioner og terapeutiske metoder kan målrettes og skabe udvikling hos udsatte unge og voksne.

Dertil efterspørges der i visitation af kommende plejeforældre gode vurderingsredskaber til at sandsynliggøre, om plejeforældrene vil have tilstrækkelige kompetencer til at møde udsatte plejebørn følelsesmæssigt afstemt og mentaliserende.

Indtil nu har mentaliseringsinterview, hvormed man kan foretage en vurdering af mentaliseringskompetance, været ressourcekrævende, krævet lang uddannelse/certificering af undersøgeren og har primært været brugt i forskningssammenhænge. Med inspiration fra de interviews og den forskning som allerede eksisterer har Susan Hart, Anne Blom Corlin, Jesper Birck og Knud Hellborn udviklet et neuroaffektivt mentaliseringsinterview (NMI), som er udarbejdet i fire versioner, målrettet mod hhv. forældre, unge, voksne og gravide.

Kursusdagens indhold

På kursusdagen vil Anne Blom Corlin, Knud Hellborn og Jesper Birck vise, hvordan man ud fra en neuroaffektiv forståelse kan vurdere mentaliseringskompetance hos henholdsvis unge, voksne, forældre og gravide. Interviewet gør det muligt at vurdere mentaliseringskompetance med henblik på intervention ud fra nærmeste udviklingszone. Dette giver mulighed for at afklare om fx forældre og plejeforældre kan bringe et barn i udvikling. Interviewet kan således anvendes ved forældrekompetenceundersøgelser, visitation og godkendelse af pleje- og adoptionsforældre.

Kursusdagen vil veksle mellem oplæg, filmklip og afprøvning

Kursusdagen sætter særligt fokus på

At vise, hvordan det neuroaffektive mentaliseringsinterview (NMI) kan bruges og inspirere i arbejdet med plejeforældre, udsatte forældre, voksne, unge eller gravide.

Dagens programpunkter

Denne kursusdag vil give en introduktion til undersøgelse af mentaliseringsevne ud fra neuroaffektiv udviklingspsykologi.

Følgende temaer vil blive belyst:

  • Kort gennemgang af teorien bag NMI
  • Gennemgang af neuroaffektiv mentaliseringsskala
  • Planlægning af intervention ud fra den unges, voksnes, forældres eller gravides mentaliseringsniveau og nærmeste udviklingszone

Kursusdagens udbytte

  • Indføring i NMI
  • Inspiration til, hvordan man i praksis vurderer bl.a. sårbare unges, forældre og kommende forældres mentaliseringsevne.

Om underviserne

Knud Hellborn
Knud er autoriseret psykolog og arbejder til dagligt med undervisning, supervision og tilrettelæggelse af behandlingsforløb samt implementering af neurosekventiel og neuroaffektiv udviklingspsykologi som forståelsesramme på både specialområdet og normalområdet.

Jesper Birck
Jesper er autoriseret psykolog, og arbejder til dagligt med rådgivning, udredning og intervention rettet mod børn og unge med udviklingstraumer. Desuden superviserer han plejefamilier, på institutioner og familiecentre, ligesom han holder tema- og undervisningsdage ud fra en neuroaffektiv og neuro-sekventiel tilgang.

Anne Blom Corlin
Anne er autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi. Hun har siden 2006 arbejdet som ekstern og selvstændig konsulent i kommuner m.m. i fht. supervision, undervisning og terapeutiske opgaver indenfor plejefamilieområdet. Senest har hun været ansat ved Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Hun er uddannet som træner i Parent Development Interview udviklet af Arietta Slade.

Betalings- og afbestillingsregler

Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer.

Indtil fire uger før kursusafholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger.

Afbestilling mellem fire uger til ugedagen før kursets afholdelse medfører et frameldingsgebyr på 1.000,- kr.

Afbestilling fra ugedagen før kursets afholdelse udgør frameldingsgebyret den fulde kursusbetaling.

Du er altid velkommen til at tilbyde kursuspladsen til en kollega uden udgift for dig.

Dato

Den 11. november 2016 fra 9.00 – 16.00.
(Morgenmad kl. 8.30 – 9.00)

Sted

Florentz Cafe og Brasserie

Pris

Prisen pr. deltager er kr. 3.900 ekskl. moms
Prisen dækker materiale, formiddagskaffe/te med brød, juice og frugt, Isvand i lokalet, frokost med en vand og eftermiddagskaffe/te med hjemmebagt kage.

PDF

Back To Top