skip to Main Content

Gratis fyraftensmøde om NUSSA – et udviklings- og legebaseret børnegruppeprogram for 3-12-årige børn // 9. oktober 2019

”Børnenes begejstring ved NUSSA smitter og giver mig ekstra energi og glæde ved arbejdet”.
Mette Handberg pædagog Trinbrættet, Sig børnehave.

1. juli 2018 fik kommuner og dagtilbud en to-årig periode, hvor de skal udvikle en ny styrket læreplan og i foråret 2019, kom der stor fokus på daginstitutioner og skoler i forhold børns trivsel og fagpersoners arbejdsvilkår. Den nye styrkede pædagogiske lærerplan vægter sociale, emotionelle og personlighedsudviklende dimensioner som helt centralt for børns udvikling. Mange forskere, bl.a. Thomas Gietz-Johansen, har påpeget betydning af, hvorfor det er så vigtigt, at de emotionelle læringsprocesser i dagtilbud tillægges langt større betydning end tidligere. Han påpeger bl.a., hvor vigtigt det er, at have udviklingspsykologi, tilknytningsteori og emotionelle modningsprocesser som teoretisk afsæt.

Men én ting er de overordnede rammer, noget andet er, hvordan man omsætter den nye styrkede pædagogiske lærerplan i praksis ud fra de i lærerplanen omtalte dimensioner: alsidig personlig- og social udvikling.

For at kunne arbejde konkret med disse to dimensioner er det vigtig både at have et struktureret forløb, men også have ideer til, hvordan man konkret kan arbejde med disse dimensioner i de daglige samspil med børn. Derudover kræver det, at man som fagperson arbejder med sine relationelle kompetencer og mentaliseringsevne.

Til dette formål vil vi gerne på dette fyraftensmøde præsentere NUSSA, som står får Neuroaffektiv Udviklingspsykologisk Struktureret Aktivitet. NUSSA er et udviklingsbaseret børnegruppetræningsprogram målrettet 3-12-årige børn. Programmet kan både anvendes i strukturerede forløb og i små ’dryp’ i dagligdagen. Vi har lige afsluttet hold 25 og ca. 800 pædagoger, psykologer og lærere har på landsplan modtaget et oplæringsforløb i NUSSA.

Kom og hør Susan Hart fortælle om behovet for at styrke børnegruppers fællesskab og trivsel i forhold til social og alsidig personlighedsudvikling. Kom også og hør de to NUSSA-trænere Anne Larsen og Annie Jakobsen fortælle om NUSSA-programmet, vise manualen og fortælle om, hvordan man gennem NUSSAs fem emotionelle udviklingsniveauer kan opbygge og styrke børns følelses-, personlighedsmæssige og sociale ressourcer gennem glædesfyldt, engageret og struktureret leg, men også have fokus på fagpersonens relationskompetence. Der bliver også her mulighed for at spørge ind til programmet. Du kan læse mere om NUSSA og oplæringsforløbet her: www.NUSSA.dk

Citat fra deltager på NUSSA-oplæringskursus:

”Under NUSSA- uddannelsen har vi mærket på egen krop, hvad den tætte relation og oplevelse af forbundenhed betyder for vores tryghed og trivsel i gruppen. En parallel proces på det der også finder sted i de NUSSA-børnegrupper, vi arbejder med. ”

Line Prinds, trivselspædagog, Ansager skole

Dato

Den 9. oktober 2019 fra 17.00 – 19.00.

Sted

Børns Vilkår
Trekronergade 26, 2500 valby

Pris

Fyraftensmødet er gratis

PDF

Back To Top