skip to Main Content

Sunshine Circles – Theraplay® i forhold til at arbejde med inklusion og børnegrupper // 2. oktober 2020

Kom med til en inspirerende dag, hvor du klædes på til støtte børns evne til selvregulering gennem leg

 

Baggrund for dagen

Hvis udvikling af børnefælleskaber på almenområdet skal lykkes, med de meget sårbare børn, er det nødvendigt at arbejde engageret, vedholdende og målrettet med de mindste detaljer i mellemmenneskeligt samspil. Det er herigennem det enkelte barn udvikler evnen til at indgå i sociale samspil og udvikle empati- og mentaliseringsevne.

 

Det får du med fra dagen

  • En brugbar systematiseret metode til at arbejde med børn, hvis udvikling er utilstrækkelig eller mangelfuld.
  • Indblik i Den neuroaffektive udviklingspsykologis centrale begreber og de neuroaffektive kompasser som navigationsredskab.
  • Introduktion til Sunshine Circles, og hvordan man kan arbejde med metoden i grupper med børn og unge.
  • Inspiration til aktiviteter med fokus på kontakt og samspil.
  • Brobygning til egen praksis og viden om, hvordan man kan kvalificere sig mere i metoden.

Målgruppe: Lærere, psykologer, pædagoger, børn og unge konsulenter m.fl.

 

Om Sunshine Circles?

Sunshine Circles er baseret på principperne i Theraplay og Theraplay med grupper. Det er voksenstyrede, strukturerede, interaktive legegrupper, som har til formål at forstærke børns følelsesmæssige trivsel og sociale færdigheder. Gruppeaktiviteterne kan gennemføres med hele klassen eller med mindre grupper og kan forgå i klasseværelset, gymnastiksalen eller sågar i frikvartererne. Sunshine Circles er udviklet med henblik på at få børn til at føle sig mere trygge og værdsatte, at komme overens med andre og opleve sig som en del af et børnefællesskab. På bemærkelsesværdig vis frembringer disse legegrupper hurtigt kontakt og forbindelser blandt børn og mellem børn og voksne, hvilket fører til udviklende fællesskaber og tillidsfulde relationer. Når børn beriges med disse erfaringer, oplever de sig som mere kompetente sociale individer, mere modstandsdygtige.

 

Kursusdagens indhold

På kursusdagen lancerer psykologerne Anne Larsen og Marie Olsen-Kludt Theraplay’s metode til at arbejde med børnegrupper – Sunshine Circles, og psykolog Susan Hart vil give en beskrivelse af, hvordan metoden kan forfines gennem sit kendskab til neuroaffektiv udviklingspsykologi. Anne og Marie vil igennem videoklip og aktiviteter vise, hvordan man i praksis kan anvende Sunshine Circles i arbejdet med sårbare, impulsstyrede, traumatiserede og uregulerede børn.

På denne dag vil Susan tage udgangspunkt i, hvordan personlighedsudvikling foregår på tre forbundne niveauer i nervesystemet, og hvordan børn igennem at føle sig “mødt” og “rummet” på et relevant niveau kan udvikle sociale og emotionelle kompetencer. Anne og Marie vil herefter fortælle om Sunshine Circles og invitere deltagerne til at indgå i forskellige aktiviteter baseret på metoden. Dagen afsluttes med fælles refleksion med henblik på brobygning til egen praksis.

Undervisningsformen veksler mellem teoretiske oplæg, videoklip, aktiviteter med fokus på kontakt og samspil i grupper, fælles refleksion og diskussion.

Deltagelse på dette kursus forudsætter en villighed til og en åbenhed overfor at reflektere over egen praksis. Det er endvidere påkrævet, at du som deltager tør og vil kaste dig ud i lege og aktiviteter med fokus på kontakt og samspil i grupper.

 

Om underviserne

Susan Hart
Susan er cand. psych., specialist og supervisor i børnepsykologi og specialist i psykoterapi. Hun har været leder af et kommunalt familiebehandlingscenter og arbejdet på børnepsykiatrisk afdeling. Hun er i dag selvstændig psykolog og har i tidens løb superviseret forskellige faggrupper, der arbejder med børn, voksne og familier. Hun er forfatter til en lang række bøger omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi, som er oversat til flere sprog.
Se mere på www.neuroaffect.dk.

 

Marie Olsen-Kludt
Marie er autoriseret psykolog og certificeret Theraplay terapeut, underviser samt supervisor. Hun har specialiseret sig i neuroaffektiv udviklingspsykologi, og hvordan man omsætter denne teori til terapeutisk praksis gennem Theraplay. Marie er en af de drivende kræfter bag Theraplay-behandlingens introduktion i Danmark. Hun er forfatter til et kapitel om den strukturerede observationsmetode Marschak Interaction Method (MIM). Kapitlet er udgivet i bogen “Barnet og dets relationelle miljø – om tilknytningsbaseret undersøgelsesmetodik”, som er redigeret af Rikke Schwartz og Susan Hart.
Oprindeligt er Marie uddannet skolelærer og har bred erfaring inden for skoleområdet. Som psykolog var Marie ansat i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i København i en årrække og har siden 2007 virket i privat praksis. Her arbejder hun med familier, børn, unge og voksne, som har det svært. Marie underviser og superviserer desuden fagfolk.

 

Anne Larsen
Anne er uddannet socialpædagog, og har derudover en efteruddannelse som småbørnskonsulent, hun er certificeret Theraplay-specialist og ICDP–vejleder. Hun har mange års erfaring i børn og familier med tilknytnings- og relationsforstyrrelser og har i en årerække arbejdet med familiebehandling, med plejefamilier og som pædagog i daginstitutioner. Derudover har hun arbejdet på døgninstitutioner og i børne- og ungdomsklubber. Anne har i dag selvstændig praksis med familiebehandlings- og Theraplay forløb, og hun arbejder desuden som supervisor, foredragsholder og underviser.

 

Betalings- og afbestillingsregler

Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer.

Indtil fire uger før kursusafholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger.

Afbestilling mellem fire uger til ugedagen før kursets afholdelse medfører et frameldingsgebyr på 1.000,- kr.

Afbestilling fra ugedagen før kursets afholdelse udgør frameldingsgebyret den fulde kursusbetaling.

Du er altid velkommen til at tilbyde kursuspladsen til en kollega uden udgift for dig.

Tilmeldingsformular

Sunshine Circles – Theraplay® i forhold til at arbejde med inklusion og børnegrupper // 2. oktober 2020
Felter markeret med (*) skal udfyldes.

Udfyld venligst med alle deltagers navne og email, med en deltagers navn og email pr. linie.

Dato

Den 2. oktober 2020 fra 9.00 – 16.00.
(Morgenmad kl. 8.30 – 9.00)

Sted

BYGNINGEN
Ved Anlæget 14B, 7100 Vejle

Pris

Prisen pr. deltager er kr. 2.150 ekskl. moms
Prisen dækker materiale, formiddagskaffe/te med brød, juice og frugt, Isvand i lokalet, frokost med en vand og eftermiddagskaffe/te med hjemmebagt kage.

PDF

Back To Top